Jak najít bez zrakového vnímání QR kód na displeji

Načtení informací z QR kódu bývá rychlé, jednoduché, efektivní. To platí v případě, pokud se nepotýkáte se zrakovým hendikepem. Očima kód najdete, telefonem zaměříte a máte hotovo. Pokud však postrádáte zrakové vnímání, samotné najití QR může zabrat více času než následné zobrazení informací, které tento kód obsahuje. Občas to raději vzdám a informace vyhledám jiným způsobem.

Nemůžu nicméně popřít, že sejmutím QR ušetřím jednak čas, jednak zbytečné kontrolování údajů třeba při zadávání platby. A tak i když zrak není můj kamarád a narazím na QR kód, vždy nad ním zkouším vyhrát. A právě tyto mé experimenty mají za následek objev, o který bych se s vámi rád podělil.

Telefon, pán situace

Dorazila mi faktura, která obsahovala QR s platebními údaji. Zobrazil jsem si ji na obrazovce PC nebo tabletu, v mobilu otevřel bankovní aplikaci a vyvolal dialog pro načtení QR. Protože na obrazovce nic nevidím, mával jsem telefonem sem-tam a doufal, že kamera fotoaparátu QR zachytí. Jak se dalo předpokládat, nestalo se tak.

Pak mě napadl spásný nápad. Telefon stále mířil kamerou na monitor, já s ním však vůbec nepohyboval. Pročítal jsem si obsah dokumentu, který se tím pádem automaticky posouval spolu s kurzorem. Když tu náhle telefon zavibroval, QR kód načten.

Jak primitivní. Natáčím telefon do různých úhlů a ono nic. Pak si dokument jen tak pročítám, kamerou fotoaparátu na telefonu mířím stále na obrazovku a jak se obsah dokumentu posouvá, do zorného pole kamery náhle vskočí QR, které tak pracně hledám. Dochází k jeho rozpoznávání a načtení požadovaných informací. Telefon si nakonec našel QR sám.

A já tak nevědomky odhalil způsob, jak hledat QR na displeji jiného telefonu, tabletu či monitoru PC. Samozřejmě pouze v případě, když bude QR součástí obsahu nějaké internetové stránky, e-mailové zprávy nebo dokumentu například Faktury.

Vše má své úskalí, i tato metoda dohledání QR. Stačí mířit kamerou telefonu v mírném úhlu na opačnou stranu, než se QR kód nachází, a ten nemusí být objektivem zachycen. Na vině nesejmutí QR může též být vypnutý monitor, snížen jeho jas. Pokud zobrazíte dokumnet s QR v Adobe Readeru, okno Adobe nemusí být dostatečně maximalizované na to, aby se na obrazovce vůbec QR zobrazil. Nezachycení QR výše popisovaným způsobem může mít za následek řada příčin. Tak na to myslete a pokud QR kamera telefonu nezachytí, zkuste zjistit, jestli chyba není na vašem zařízení. Překontrolujte maximalizaci okna se zobrazeným dokumentem, jestli nemáte vypnutý monitor, nastaven slabý jas obrazovky apod. Hledání QR bez zrakové kontroly bývá spíš pokus omyl, ale nicméně si myslím, že mnou uvedený tip, jak se mi daří QR snímat z displeje, může práci s QR usnadnit i lidem se zrakovým znevýhodněním.QR kód


Karel Giebisch
Karel se moderním technologiím pro zrakově znevýhodněné věnuje už řadu let. Je nevidomý, primárně pracuje s Apple produkty, ale nebrání se zabrousit i do oblasti operačních systémů Windows nebo Android.