JAWS a rychlé přepínání jazyka hlasového výstupu klávesovou zkratkou

Odečítací program JAWS umožňuje několik způsobů, jak přepínat jazyk hlasového výstupu. Co ale může chybět je přepínání mezi dvěma jazyky, například mezi češtinou a angličtinou jednoduše pouze jedinou klávesovou zkratkou bez nutnosti jazyk vybírat složitě z nějakého menu. Tento nedostatek lze ale napravit a takovou přímou klávesovou zkratku vytvořit.

Postup je takový, že si nejprve připravíme hlasové profily pro každý z dvou jazyků, a poté využijeme schopností skriptovacího jazyka JAWS, abychom vytvořili skript pro přepínání těchto hlasových profilů a tomuto skriptu přiřadili klávesovou zkratku. Pro úplnost dodejme, že Hlasový profil je uložené nastavení osoby, rychlosti, hlasitosti, úrovně čtení interpunkce a dalších parametrů řeči.

Nejprve se podívejme, jak vytvořit hlasové profily. Pokud vám však práce s hlasovými profily není cizí a profily pro vaše dva jazyky už máte vytvořené, tak můžete následující část přeskočit a přejít přímo pod nadpis “Vytvoření klávesové zkratky pro přepínání jazyků“.

Vytvoření hlasových profilů

 1. Stisknutím Insert + J, nebo pokud používáte rozložení klávesnice pro laptop, tak Caps lock + Shift + Ctrl + J, otevřete JAWS menu.
 2. Šipkou dolů najeďte na podnabídku „Nastavení“ a šipkou doprava ji rozbalte. Poté najeďte na podnabídku „Hlasy“, rozbalte ji, šipkou dolů v ní vyberte položku „Nastavení hlasu…“ a Enterem otevřete.
 3. Otevře se dialog pro vytváření, úpravu a mazání hlasových profilů, přičemž kurzor přistane na rozbalovacím seznamu pro výběr profilu, jenž chcete upravit. Když budete šipkou dolů seznam procházet, tak zpozorujete, že už tu několik profilů existuje. JAWS totiž sám vytvoří takzvaný tovární profil pro každý syntezátor nebo hlas, který máte nainstalovaný. Tyto tovární profily nelze odstranit a můžete je použít jako základ pro nově vytvářený profil a to tak, že některý z těchto továrních profilů začnete upravovat a pozměněný profil uložíte jako nový. Pojďme se tedy podrobněji podívat, jak vytvořit nový profil například pro jazyk angličtina.
 4. V rozbalovacím seznamu s názvy profilů vyberte profil, z něhož chcete vycházet. Názvy továrních profilů odpovídají syntezátorům, jenž tyto profily používají. Zvolte tedy profil používající syntezátor, u kterého víte, že poskytuje nějaký anglický hlas.
 5. Tabulátorem se přesuňte na rozbalovací seznam „Jazyk syntezátoru“ a klávesovou šipkou vyberte jazyk angličtina. Poté jednou stiskněte tabulátor a mezerníkem aktivujte tlačítko „Nastavit jazyk jako primární“. Primární jazyk je takový, který bude aktivní, když se na tento profil přepnete.
 6. Párkrát stiskněte tabulátor, než se dostanete na rozbalovací seznam „Osoba“ a vyberte zde osobu, která se vám zamlouvá. Dalšími stisky tabulátoru se můžete přesunout na ostatní volby parametrů řeči a nastavit je dle vaší libosti.
 7. Tabulátorem se přesuňte až na tlačítko „Uložit jako…“a aktivujte jej mezerníkem.
 8. Otevře se dialog s kurzorem v poli pro zadání názvu tohoto nového profilu. Zadejte tedy název, například „Anglicky hlas“, a potvrďte ho Enterem. Pozor, v názvu profilu se vyvarujte písmenům s diakritikou, neboť anglická verze odečítače JAWS s nimi má problémy
 9. Zobrazí se dotaz, zda chcete profil uložit jako výchozí hlasový profil. Stiskněte tlačítko „Ne“. Výchozí hlasový profil je ten, který se v aplikacích použije, pokud v nich nebyl explicitně vybrán nějaký jiný hlasový profil.
 10. Kurzor se přesune opět na výběr hlasového profilu. Několikrát stiskněte Shift + tabulátor, než se dostanete na tlačítko „OK“, které mezerníkem aktivujte.
 11. Znova se zobrazí dotaz, zda chcete profil uložit jako výchozí hlasový profil. Stiskněte tlačítko „Ne“. Tím je vytváření našeho profilu pro angličtinu hotové.

Obdobným způsobem můžete vytvořit vlastní profil i pro češtinu a nazvat jej třeba „Ceskyhlas“. Názvy profilů si zapamatujte, protože je budeme potřebovat v následujícím skriptu. Když dodržíte názvy, které jsem použil já, čili „Cesky hlas“ a „Anglicky hlas“, tak níže uvedený skript nemusíte upravovat.

Vytvoření klávesové zkratky pro přepínání jazyků

 1. Stiskněte JAWSKEY + F2 a v dialogu, který se otevře, najeďte šipkou dolů na položku Manažer skriptů a Enterem ho otevřete. Alternativně lze Manažer skriptů otevřít také přímou zkratkou JAWSKEY + klávesa s číslem 0.
 2. Stiskem Ctrl + shift + D načtěte výchozí skriptovací soubor. To zaručí, že naše zkratka pro přepínání jazyků bude fungovat ve všech programech, ne jen v programu, který byl v popředí, když jsme Manažer skriptů otevřeli.
 3. Zkratkou Ctrl + End se přesuňte na konec tohoto skriptovacího souboru.
 4. Klávesou Alt +K otevřete aplikační nabídku Skript. Po otevření nabídky bude vybrána položka „Nový skript…“, kterou hledáme, takže jen stiskněte Enter, abyste ji zvolili.
 5. Otevře se dialog a v zaměření bude editační pole k zadání názvu pro náš nově vytvářený skript. Napište tam něco Výstižného, například „PrepniJazykCzEn“. Nepoužívejte ale mezery, speciální znaky ani písmena s diakritikou.
 6. Tabulátorem se přesuňte na zaškrtávací políčko „Povolit přiřazení klávesové zkratky“ a mezerníkem ho zaškrtněte.
 7. Několikrát stiskněte tabulátor, než se dostanete na položku „Klávesová zkratka“, a poté stiskněte klávesy, které chcete, aby sloužily pro přepínání jazyka. Například JAWSKEY + Alt + L je neobsazená a poměrně pohodlná kombinace kláves .
 8. Tabulátorem se přesuňte na tlačítko „OK“ a Enterem ho aktivujte. Tím se dostanete zpět do editačního pole skriptovacího souboru a na pozici kurzoru se vloží text obsahující název našeho skriptu, například Script PrepniJazykCzEn (), za tím bude pár prázdných řádků a za nimi text EndScript.
 9. Do prostoru prázdných řádků (za zmíněný text s názvem našeho skriptu) vložte následující kód. Tento kód jsem umístil také do tohoto souboru ke stažení, tak ho z něj můžete vykopírovat, kdybyste měli problém s jeho kopírováním z této stránky.

var String czechProfile = „Cesky hlas“

var String englishProfile = „Anglicky hlas“

 

var String actualProfile = GetActiveProfileName ()

var String message

 

if actualProfile == englishProfile then

let actualProfile = czechProfile

let message = „Cestina“

Else

let actualProfile = englishProfile

let message = „English“

EndIf

SetActiveVoiceProfileByName(actualProfile, 1)

Say(message,0)

První dva řádky tohoto kódu určují názvy hlasových profilů, které se mají přepínat. Zde tedy tyto názvy přepište, pokud jste si hlasové profily pojmenovali jinak.

 1. Stisknutím Ctrl + S skriptovací soubor uložte a naše zkratka pro přepínání jazyků by poté měla začít fungovat. Manažer skriptů zavřete pomocí Alt + F4.


Freedom ScientificJAWSNástrojeTutoriályWindows


Adam Samec
Jako nevidomý se zajímám o asistivní technologie pro zrakově postižené. Pracuji jako lektor a tester přístupnosti v Tyflokabinetu Praha. Mým hlavním zaměstnáním je však pozice programátora, konzultanta a testera přístupnosti v Microsoftu. V článcích se zaměřuji především na produkty značky...