Kurz Dolphin Guide

Při zpřístupňování výpočetní techniky a mobilních zařízení existují dva základní přístupy. Jedním, který využíváme většinově, je snaha o zpřístupnění co největšího počtu funkcí se snahou vyrovnat možnosti člověka s handicapem majoritní většině zdravých uživatelů. Je to správné a žádoucí, ale platíme za to často ne právě snadnou obsluhou a nutností pamatovat si spoustu postupů, klávesových zkratek a gest. A právě tato složitost a nesnadnost znemožňuje přístup k moderním zařízením některým uživatelům. Jako příklad se často uvádějí osoby v seniorském věku; ve skutečnosti však jsou i z jiných věkových skupin. Proto se na trhu kompenzačních pomůcek objevuje i druhý přístup, který klade hlavní důraz na jednoduchost obsluhy. Ale protože nic není zadarmo, za onu snadnost a jednoduchost ovládání platíme omezením množství dostupných funkcí. Podpůrným argumentem pro tento přístup může být také poněkud řečnická otázka: „Kdo zná a potřebuje využívat všechny možnosti, které počítač, mobil či tablet poskytuje?“ Je však zřejmé, že zde, obdobně jako v jiných situacích reálného života, jde o míru. A ta je pro každého uživatele specifická.

Rozdíl mezi výše zmíněnými přístupy je možno dokumentovat na příkladu mobilních telefonů. Uživatelé, kteří chtějí využívat co nejvíce funkcí chytrých telefonů, používají iPhony. Uživatelé, pro něž je důležitější jednoduchá obsluha sáhnou po BlindShellu, Corvusu nebo vítají ozvučení (byť technologicky zastaralejších, ale pro ně snadněji ovladatelných) tlačítkových telefonů.

Podobná situace je také na poli počítačů pod systémem Windows. Většina uživatelů potřebuje profesionální odečítače typu JAWS či ZoomText, ale pro ty, kdo potřebují jednoduchou obsluhu, je zde uzavřené prostředí systému Guide britské firmy Dolphin. Na stránkách jeho českého distributora, jímž je výrobní družstvo nevidomých Spektra, se objevil textový tutoriál pod názvem „Úvodní kurz Dolphin Guide – to nejdůležitější ve 4 lekcích (PDF; 0,9 MB)“, který začínající uživatele s nulovou nebo jen velmi omezenou zkušeností s používáním výpočetní techniky provede úplnými základy práce s počítačem. Na tento základní kurz je pak užitečné navázat prostudováním manuálu „Dolphin Guide 5 – uživatelská příručka (PDF; 5 MB)“, který je ke stažení na stejné stránce.

Tyto materiály mohou být užitečné jak pro samotné uživatele, kteří se jejich prostřednictvím mohou naučit prostředí Guidu obsluhovat sami nebo za pomoci svých rodinných příslušníků a přátel, tak také pro lektory a učitele výpočetní techniky.

YouTube: úvodní seznámení s Dolphin GuideDolphinGuideSpektra


Milan Pešák
Jmenuji se Milan Pešák a jsem nevidomý. Svou profesní kariéru jsem začínal jako programátor a nyní se k IT prostřednictvím asistivních technologií zas vracím. Věnuju se ale také psychoterapii, učení, supervizi a dalším činnostem. Měl jsem v životě to štěstí,...