MacOS a VoiceOver – Zvukový vstup a výstup

Pokud pracujeme na počítači s odečítačem obrazovky, je primárním vstupním zařízením pro nás klávesnice a není tomu jinak i u počítačů od firmy Apple, na nichž můžeme používat zabudovaný odečítač VOiceOver. Nejběžněji odečítač realizuje odezvu pomocí hlasového výstupu skrze zvukové periferie počítače. Jejich správnému užívání a nastavení je nutno věnovat téměř takovou pozornost jako právě znalosti klávesnice. Nemůžeme-li použít jinou alternativu, může být ztráta hlasového výstupu poměrně velkou komplikací.

Hardwarové možnosti výstupu zvuku

Každý počítač od firmy Apple má zabudovaný zvukový čip a reproduktory, které lze aktivně využít pro hlasový výstup. TO platí prakticky pro všechny situace, neboť tento zvukový výstup je funkční i v režimu zotavení, v němž probíhá aktualizace či údržba počítače. Alternativně jej lze přesměrovat z interních reproduktorů do sluchátek či jiného zařízení, jako např. aktivní reproduktory. To můžeme učinit buď analogovou cestou, tj. do příslušného portu typu Jack 3,5 mm připojíme vhodný kabel, nebo digitální cestou, kdy do stejného konektoru připojíme optický kabel zakončený Mini-TOSLINK konektorem. Pokud počítač nemá oddělené porty zvlášť pro vstup a výstup zvuku, lze tento jediný port přepínat mezi režimem vstupu a výstupu.

I když VoiceOver podporuje tzv. audio ducking, tj. umí během promluvy odečítače ztlumit již přehrávaný zvuk a řeč do něj přimíchat, jsou situace, kdy potřebujeme zcela oddělit zvukový výstup odečítače od dalšího přehrávaného zvuku. Počet zvukových výstupů můžeme rozšířit připojením různých příslušenství, ať už fyzicky (přes rozhraní USB nebo Thunderbolt), tak i bezdrátově (Bluetooth či AirPlay). Takovým příslušenstvím mohou být integrovaná zařízení, jako jsou aktivní reproduktory či sluchátka, nebo audio rozhraní, tzv. zvukové karty. Ty převádějí zvuková data z počítače buď na analogový signál, nebo je konvertují na signál digitální, nejčastěji přenášený protokolem S/PDIF. Signál můžeme dále zpracovat v libovolném audio řetězci – např. receiver > zesilovač > pasivní reproduktory/sluchátka.

Pokud audio příslušenství připojujeme k počítači kabelem, je prakticky ihned k použití díky technologii plug ‚n‘ play, avšak některé profesionální zvukové karty potřebují pro svůj provoz pod operačním systémem MacOS dodatečnou instalaci ovladačů.

Bezdrátová zařízení, která jsou připojena do stejné sítě, jako je počítač, a která podporují protokol AirPlay, jsou vyhledána operačním systémem MacOS automaticky a není nutné je nijak konfigurovat. Bluetooth zařízení je nutné nejdříve s počítačem zpárovat na panelu Bluetooth v aplikaci Předvolby systému. Stav zařízení lze potom ovládat v příslušné podnabídce stavové nabídky Bluetooth. Standardně se již zpárované zařízení s počítačem propojí automaticky ihned po zapnutí. Záleží na otestování s konkrétním zařízením, ale obecně není vhodné směrovat hlasový výstup odečítače VoiceOver přes bezdrátová zařízení, neboť odezva může být nepříjemně zpožděna nebo může promluva trpět vynecháváním částí slov.

Panel zvuk v Předvolbách systému

Nejsnadněji tento panel v aplikaci Předvolby systému otevřeme odkudkoli některou z alternativních funkčních kláves F10, F11 či F12. V případě, že používáme standardní funkční klávesy, musíme tedy použít např. klávesovou zkratku FN+Alt+F10. Máme-li povolené zobrazení nabídky Hlasitost ve stavových nabídkách, můžeme onen panel otevřít příkazem Předvolby zvuku v této nabídce.

Předvolby zvuku jsou rozděleny do tří karet – Vstup, Výstup a Zvukové efekty – přičemž na každé z těchto karet určujeme výchozí zvukové zařízení právě pro vstup, výstup či zvukové efekty + další specifické volby. Tato nastavení budou respektovat všechny aplikace, které jakkoli pracují se zvukem či mají nějaké zvukové efekty a nemají funkce pro přizpůsobení zvukového vstupu a výstupu. Aplikace, v nichž nastavení zvuku lze přizpůsobit, nabízejí možnost buď následovat systémovou předvolbu, nebo zvolit některé z dostupných zvukových zařízení. Výstup a vstup zvuku se potom řídí tímto nastavením bez ohledu na systémovou předvolbu s vyjímkou situace, kdy zvolené zařízení není dostupné a aplikace automaticky přejde na systémovou předvolbu.

Zvukové efekty

Na kartě Zvukové efekty ve vyskakovací nabídce Zvukové efekty přehrávat přes lze vypozorovat výše uvedené chování. Výstražné zvuky, upozornění či jiné zvukové efekty se mohou přehrávat buď skrze vybrané výstupní zvukové zařízení na kartě Výstup, nebo přes implicitně vybrané zařízení.

Je nutno mít na paměti, že hlasitost výstrah, která se na této kartě nastavuje, neovlivňuje systémovou hlasitost vybraného zařízení pro zvukové efekty, ale jejich poměr hlasitosti vůči jiným zvukům přehrávaným přes stejné výstupní zařízení. Přesně tak se chovají i posuvníky hlasitosti v aplikacích, které změnu přehrávaných zvuků dovolují nastavovat, typicky multimediální přehrávače.

Samozřejmě lze libovolně experimentovat s volbou schémata výstražných zvuků, ale přecejen kromě výstupního zařízení zvukových efektů je zde ještě důležitější volba a to zaškrtávací políčko Při změně hlasitosti přehrát odezvu. Pokud je zaškrtnuto, je změna hlasitosti doprovázena cvakavými zvuky indikujícími nastavenou hlasitost. V případě, že jsme plně odkázáni na odezvu odečítače VoiceOver a hlasová odezva nefunguje, může být tato indikace dobrým vodítkem k tomu, zda je počítač zapnut a které zvukové zařízení a s jakou hlasitostí je pro výstup nastaveno.

Výstup

Na kartě Výstup vybíráme v tabulce Výstupní zvuková zařízení jedno z právě dostupných zařízení, přes které bude směrován výchozí zvukový výstup. Bezdrátová Bluetooth zařízení, nejsou-li s počítačem propojena automaticky po zapnutí, musíme nejprve zpárovat v předvolbách Bluetooth nebo připojit ve stavové nabídce Bluetooth, aby se v této tabulce zobrazily.

Nastavení se projevuje ihned po výběru zařízení, což platí i při průchodu šipkami nahoru a dolů tabulkou. Používáme-li odečítač VoiceOver, můžeme tedy pouhým pohybem šipkami ztratit zvukovou odezvu odečítače, jestliže VoiceOver je nastaven tak, aby následoval systémovou předvolbu pro výstup zvuku. Naštěstí v případě aktivního VoiceOveru je potřeba vybrané zařízení ještě potvrdit do 15 sekund po zobrazení výzvy, jinak se vrátí původní zařízení, které bylo vybráno před tím, než jsme začali vybírat zařízení jiné. Těmto problémům lze předejít implicitním výběrem zařízení v utilitě VoiceOver (viz dále) nebo dočasně rozpojit klávesnicový fokus a VoiceOver kurzor a to takto:

 1. Zahájíme interakci s tabulkou Výstupní zvuková zařízení.
 2. Stiskneme VO+CMD+Enter, čímž dočasně rozpojíme fokus a VoiceOver kurzor.
 3. Pomocí příkazů pro VoiceOver kurzor vybereme zařízení, na které si přejeme výstup přesměrovat.
 4. Stiskneme VO+Enter, čímž se řádek s daným zařízením vybere, přesune se na něj fokus a vypne se dočasné rozpojení kurzorů.

K aktuálně vybranému zařízení můžeme pomocí příslušného posuvníku určit vyvážení kanálů ve stereu, kde 50% je rovnováhou mezi oběma kanály. Dále můžeme nastavit výstupní hlasitost zařízení, kterou v tu chvíli můžeme ovládat i systémovými funkčními klávesami F10 (přepínač úplného ztišení), F11 (zeslabení) a F12 (zesílení). Alternativně máme k dispozici pro úpravu hlasitosti klávesové zkratky VoiceOveru VO+- a VO+= (dle anglické klávesnice), což se hodí zejména v případě, že používáme klávesnici s Touch Barem.

Jedná-li se nám o pouhé přepnutí výchozího výstupního zařízení bez nastavování dalších parametrů, lze využít odpovídající položku s názvem zařízení ve stavové nabídce Hlasitost. Výhodou je, že nemusíme složitě s VoiceOverem řešit rozpojování kurzorů, na druhou stranu, když už zde některé zařízení potvrdíme a přesměruje se na něj i VoiceOver, neexistuje v případě zmlknutí hlasového výstupu žádný způsob, jak změnu vzít zpět.

Utilita Nastavení audio MIDI

Ve složce Utility (obvykle /Macintosh HD/Aplikace/Utility) se nachází aplikace Nastavení audio MIDI, jež dovoluje mnohem detailněji konfigurovat zvuková zařízení, avšak vyžaduje odbornější znalosti, neboť nesprávná konfigurace může vést k chybnému chování nebo k nefunkčnosti zařízení.

Oproti panelu ZvukPředvolbách systému poskytuje Nastavení audio MIDI navíc tyto možnosti:

 • Zvolit si pro dané zařízení zdroj časovače, který řídí obvody převádějící zvuková data z počítače na analogový či digitální signál a opačně.
 • Vybrat si vzorkovací frekvenci, kterou zařízení bude generovat analogový či digitální signál na výstupu, nebo frekvenci, kterou zařízení bude vzorkovat analogový či digitální signál na vstupu.
 • Nakonfigurovat si směrování jednotlivých kanálů do odpovídajících výstupů/vstupů na zařízení a jejich vzájemné vyvážení.
 • Vytvořit si virtuální zařízení, které buď agreguje vstup z více zařízení najednou nebo směruje výstup synchronizovaně do více zařízení najednou.
 • Spravovat a testovat připojená MIDI zařízení.

Bližší rozbor uvedených možností je bohužel nad rámec tohoto článku.

Kategorie Zvuk v utilitě VoiceOver

V Utilitě VoiceOver (VO+F8) můžeme v kategorii Zvuk nastavit, jak se bude chovat zvuková odezva odečítače VoiceOver včetně hlasového výstupu. Zaškrtávací políčka Ztlumit zvukové efekty a Zapnout poziční audio určují, zda a jak má VoiceOver pomocí zvukových efektů podávat informace o pohybu na obrazovce. Poziční audio podává při stereo poslechu (nejlépe na sluchátka) informaci o tom, v které části aktuální oblasti se prvek zaměřený VoiceOver kurzorem nachází.

Pokud je zaškrtávací políčko Zapnout audioducking zaškrtnuto a na stejném zařízení, kde VoiceOver chce promluvit, se přehrávají již jiné zvuky, jsou tyto zvuky dočasně upozaděny. Nakonec ve vyskakovací nabídce Výstupní zařízení můžeme vybrat, zda VoiceOver bude následovat systémovou předvolbu nebo bude promlouvat na jiném zařízení. V případě, že po potvrzení volby v nabídce neuslišíme VoiceOver z nově vybraného zařízení, není nic ztraceno, neboť je ještě zobrazen dialog pro potvrzení vybrané volby. Pokud je vše v pořádku, musíme implicitně aktivovat tlačítko Potvrdit, v opačném případě po stisku Enteru nebo vyčkání 30 vteřin se výstup VoiceOveru vrátí na původní zařízení.

Chceme-li nastavit hlasitost promluvy a přehrávaných zvukových efektů VoiceOveru, musíme tak učinit v řečovém rotoru na volbě Hlasitost (VO+CMD+Shift+Kurzorové šipky). Jedná se o relativní hlasitost vůči výstupní hlasitosti daného zařízení, avšak dosáhneme-li pomocí VO+CMD+Shift+Šipka nahoru plných 100% a pokračujeme dále, měníme již výstupní hlasitost zařízení, přes které VoiceOver promlouvá.

Poznámka k úpravě hlasitosti

Než zvuk z počítače uslyšíme, může obvykle projít až třemi etapami úpravy hlasitosti, přičemž pokud chceme dosáhnout nejlepšího možného výsledku, kdy zvuk nebude přebuzený a bude největší možný odstup užitečného signálu od šumu, musíme dodržovat následující pravidla:

 1. Relativní (aplikační) hlasitost, např. posuvník hlasitosti v aplikaci VLC nebo ve webovém přehrávači YouTube, ponecháváme jej na plné hlasitosti a měníme jeho nastavení jen tehdy, pokud potřebujeme upravit poměr hlasitostí přehrávaných zvuků na jednom zařízení nebo pokud přehrávaný zvuk je slabý a aplikace dovoluje zvuk užitečně přebudit, aby byl hlasitý.
 2. Výstupní hlasitost zařízení: Nastavujeme ji v Předvolbách systému či systémovými funkčními klávesami jen tehdy, pokud výstupní zvukové zařízení popř. jiné zařízení v audio řetězci, nemá další fyzický ovladač hlasitosti – typicky integrované reproduktory počítače nebo připojená sluchátka bez vlastního ovladače hlasitosti.
 3. Fyzický ovladač hlasitosti na výstupním zařízení, popř. na jiném zařízení v audio řetězci: Používáme jej vždy namísto úpravy výstupní hlasitosti zařízení v Předvolbách systému, kde by v tomto případě měla být nastavena maximální hlasitost.

MOžnosti vstupu zvuku

Noho věcí řečených o výstupu zvuku platí i pro vstup. Často používaná zařízení kromě výstupu mají i možnost vstupu zvuku a to buď skrze zabudovaný mikrofon, nebo skrze příslušné konektory. Pokud připojujeme k zařízení další zdroj zvuku, musíme dbát na výběr konektoru se správnými parametry – nejčastěji předzesilovaný monofonní či linkový stereofonní. Dále musíme povaze signálu na vstupu přizpůsobit i vstupní hlasitost a to buď fyzickým ovladačem na zařízení nebo posuvníkem hlasitosti na kartě Vstup v panelu ZvukPředvolbách systému. I zde platí, že pokud můžeme nastavit hlasitost fyzickým ovladačem na zařízení, nastavíme posuvník vstupní hlasitosti v Předvolbách systému na maximální hodnotu.

Možností, jak využít vstup zvuku, je celá řada – od profesionálních aplikací ve studiu, až po běžné diktování nebo VOIP telefonii, jako např. FaceTime či Skype. Diktování či hlasových příkazů se týkají hned tři oblasti v aplikaci Předvolby systému.

Panel Siri
Dovoluje zapnout a nastavit hlasovou asistentku pro vykonávání běžných úkonů s nainstalovanými aplikacemi, zatím bohužel nikoli v češtině. Narozdíl od ovládání vyslovovanými frázemi se předpokládá, že se Siri budeme konverzovat zcela přirozeným jazykem.
Karta Diktování v panelu Klávesnice
Dovoluje nadiktovat text v jazyce, který odpovídá aktuálně vybranému vstupnímu zdroji klávesnice. Pro tuto metodu textového vstupu je podporována i čeština. Po stisku vybrané klávesové zkratky se zahájí diktování na místo kurzoru a opětovným stiskem se zastaví. Máme-li aktivní VoiceOver, je nadiktovaný text automaticky poté přečten.
Funkce Diktování v panelu Zpřístupnění
Dovoluje ovládat počítač vyslovovanými frázemi. Rozpoznávané příkazy de facto odpovídají klávesovým zkratkám na klávesnici, ppřičemž konfigurovatelný seznam příkazzů je možno si projít po stisku tlačítka Příkazy pro Diktování.

Užitečné odkazyAppleMacmacOS/OS XVoiceOver


Roman Kabelka
Roman Kabelka pracuje jako web administrátor ve společnosti Master Internet, s.r.o. Vystudoval Fakultu informatiky Masarykovy univerzity a téměř 10 let pracoval jako lektor náročných kompenzačních pomůcek na bázi IT v TyfloCentru Brno, o.p.s. Dlouhodobě se věnuje vývoji webových stránek a...