MagnaVista (referenční příručka)

Jedním ze zástupců skenerových lup (tedy SW nabízející funkce kamerové lupy za využití PC a skeneru) je program magnaVista. Software z vývojářské dílny firmy Galop umožní naskenovanou předlohu zvětšit, nastavit barvu písma a pozadí, vytisknout vybraný úsek apod.
Referenční příručka programu MagnaVista vás v HTML formě seznámí s funkcemi a jejich ovládáním.GALOPMagnaVistaskenerová lupa


Michal Jelínek
Jmenuji se Michal Jelínek a pracuji ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých jako lektor elektronických pomůcek pro zrakově postižené. Zároveň připravuji na stejnou dráhu nové lektory, kteří pak školí ve svých organizacích. Neučím s technikou jen dospělé, ale také informatiku...