Nápověda odečítače obrazovky WinMonitor

WinMonitor je jediným komerčně prodávaným odečítačem obrazovky vyvíjeným v České republice. Dříve byl vyvíjen pod firmou Elvos, ale již mnoho let za ním stojí Brněnská firma ACE Design.
Odečítač umožňuje práci nejen pomocí syntézy řeči, ale také s hmatovým výstupem. Podporovány jsou braillské displeje běžně dostupné na našem trhu.
Prostudovat nápovědu k WinMonitoru lze přímo na stránkách ACE Design.ACE DesignWinMonitor


Michal Jelínek
Jmenuji se Michal Jelínek a pracuji ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých jako lektor elektronických pomůcek pro zrakově postižené. Zároveň připravuji na stejnou dráhu nové lektory, kteří pak školí ve svých organizacích. Neučím s technikou jen dospělé, ale také informatiku...