Návod k použití digitálního diktafonu Eltrinex V12Pro

Digitální diktafon je dobrou pomůckou ne jen pro rychlé poznamenání si nějaké krátké informace, ale i pro rozsáhlejší nahrávku, ku příkladu přednášky. Hodí se pro zachycení zážitků, zvuků okolí atd.
Eltrinex V12Pro je vybavený hlasovým průvodcem umožňujícím uživateli ovládat celé jeho prostředí bez nutnosti zrakové kontroly.
Návod ve formátu prostého textu TXT je možné stáhnout ze stránek českého distributora.digitální diktafonEltrinex V12PronahráváníPříručky


Michal Jelínek
Jmenuji se Michal Jelínek a pracuji ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých jako lektor elektronických pomůcek pro zrakově postižené. Zároveň připravuji na stejnou dráhu nové lektory, kteří pak školí ve svých organizacích. Neučím s technikou jen dospělé, ale také informatiku...