Next, Next, Finish: Alebo ide to aj jednoduchšie

Rozbalili ste svoj nový počítač a postupne inštalujete aplikácie, ktoré denne používate. Hľadáte aplikácie online, snažíte sa zorientovať na weboch rôznych firiem a vývojárov, konečne sťahujete inštalácie a dookola odsúhlasujete podmienky licencie, ďalej, dokončiť. Dá sa to aj jednoduchšie. V tomto článku sa pozriem na dva nástroje, ktoré môžu inštaláciu software výrazne urýchliť. Zídu sa vám pri inštalovaní programov do nového počítača, ale dajú sa použiť aj v prípade, že chcete naraz aktualizovať aplikácie, ktoré majú neštandardný aktualizačný proces. Užitočná je tiež možnosť vrátiť sa k predošlej verzii aplikácie.

Správca balíčkov Winget

Používatelia operačného systému Linux dobre poznajú rôznych správcov balíčkov. V skratke ide o databázu rôznych aplikácií, z ktorej môžete jednoducho inštalovať software. Takéhoto správcu balíčkov má aj operačný systém Windows 10 a 11. Pokročilí používatelia tiež poznajú databázu balíčkov Chocolatey. Pokiaľ ste na staršom systéme, Winget použiť nemôžete, stále je ale dostupná webová služba Ninite, o ktorej píšem v druhej časti tohto článku. Od používania Winget a Chocolatey nás môže odrádzať skutočnosť, že sa ovládajú cez príkazový riadok. Všetko ale rieši aplikácia WingetUI. Je to grafické rozhranie k databáze balíkov Winget a Chocolatey. Cez jednu aplikáciu sa tak môžeme dostať k obom databázam a ak chceme, tak aj k ďalším. Možno sa teraz zamýšľate, čo sú to vlastne tie balíčky. Veľmi jednoducho, ide o programy, ktoré inštalujeme. Takže aj napríklad NVDA či JAWS je možné nájsť v takejto databáze balíčkov a nainštalovať. Samozrejme v prípade plateného software budeme musieť prejsť štandardnou aktiváciou licencie. Správcov balíčkov si môžeme jednoducho predstaviť podobne, ako dnes používame Obchod Play, Appstore v IOS alebo Microsoft store vo Windowse.

Inštalujeme WingetUI

V systéme Windows 10 a 11 je už priamo integrovaný správca balíčkov Winget. Najjednoduchšie si WingetUI nainštalujeme práve z tejto databázy. Ako som už spomenul, na to budeme potrebovať použiť príkazový riadok. Urobíme to však len raz a všetky nasledujúce inštalácie iných balíkov už budeme môcť zrealizovať cez grafické prostredie:

 • Skratkou Windows+R Vyvoláme okno spustiť.
 • Do editačného poľa napíšeme „winget install wingetui“ bez úvodzoviek
 • Tým povieme systému, že má zavolať aplikáciu Winget a tej posielame parameter install (inštaluj) Wingetui (názov balíka wingetui).
 • Zadanie potvrdíme klávesom Enter.
 • Objaví sa okno príkazového riadku, v ktorom sa Winget pýta, či skutočne chceme inštalovať. Stlačíme y (z anglického yes) a potvrdíme zadanie klávesom Enter.
 • Následne si môžeme šípkami čítať výstup na riadku. Budeme vidieť priebeh sťahovania balíčkov. Následne sa spustí klasický inštalátor. Tento od nás nevyžaduje žiadnu interakciu, môžete sa ale stretnúť s tým, že si vyžiada povolenia správcu podobne ako inštalátory iných aplikácií. Varovanie potvrdíme tlačidlom áno a počkáme, kým sa aplikácia nainštaluje. Inštalácia sa dokončí a okno sa jednoducho zavrie.

Prvé spustenie a jedno varovanie pre používateľov NVDA

Winget môžeme spustiť aktivovaním ikony z menu štart. Pri prvom spustení sa nás pýta, aké zdroje balíčkov chceme používať. K dispozícii je databáza Microsoftu Winget, tiež Chocolatey a scoop. V tomto bode už Winget sťahuje databázu balíčkov. Ide len o zoznam aplikácií, teda nemusíte sa obávať, že by sa vám automaticky nainštalovalo všetko, čo je dostupné.

Na tomto mieste varovanie pre používateľov NVDA. Prvé spustenie WingetUI je sprevádzané „koncertom“ NVDA. Na obrazovke je totiž viacero indikátorov priebehu, ktoré signalizujú sťahovanie databáz. Môže to trvať dosť dlho, oznamovanie indikátorov priebehu vypneme skratkou nvda+u. Občas sa zvuky objavia aj pri spustení aplikácie Winget, prvé spustenie je ale najhlučnejšie.

Nastavujeme jazyk

Prvá vec, ktorú môžeme chcieť urobiť, je nastaviť jazyk WingetUI. Teoreticky je možné, že sa Winget na vašom počítači už spustil v Českom jazyku. Tiež vám môže vyhovovať angličtina. Hlavné okno WingetUI pozostáva z niekoľkých záložiek. Tieto sú žiaľ nesprávne interpretované ako začiarkávacie polia. Ak chcete prepnúť jazyk na Český, postupujte nasledovne:

 • Klávesom tab zamerajte prvok discover packages (prechádzať balíčky).
 • Šípkou doprava prechádzajte záložky, až kým nebudete počuť nezačiarknuté, alebo skrátka kým neprestane šípka doprava presúvať fokus po záložkách.
 • Teraz sme v menu WingetUI. Klávesom tab nájdite tlačidlo WingetUI Settings a aktivujte ho klávesom Enter.
 • Prejdite na prvý zoznamový rámik, v ktorom je aktuálne vybratá položka English – angličtina. Zvoľte Czech – Čeština. Výber potvrďte klávesom Enter.
 • Tabulátorom prejdite na tlačidlo Restart a potvrďte medzerou.

Konečne inštalujeme

Predpokladajme, že vieme presne, čo chceme inštalovať. V takom prípade postupujeme nasledovne:

 • Prejdeme do editačného poľa Vyhledávání balíčků. Sem zadáme názov aplikácie, ktorú hľadáme. Ako som už spomínal, cez WingetUI je možné nainštalovať NVDA aj JAWS. Tiež tu nájdete prístupné editory audia Audacity či Reaper. Pre Audacity je rovno cez WingetUI možné nainštalovať knižnice FFMPEG a Lame. Pre Reaper si môžeme cez WingetUI inštalovať aj užitočné rozšírenia SWS a Osara. WingetUI pozná vyše 11000 balíkov, takže bez problémov nájdete Firefox, Thunderbird, Balabolku, Zoom, Skype, Dropbox, VLC, Foobar či Seafile.

Skúsme pokusne nainštalovať Balabolku. Urobíme to nasledovne:

 • Do editačného poľa Vyhledávání balíčků zadáme Balabolka
 • Klávesom tab prejdeme do stromového zobrazenia s výsledkami.
 • Vo výsledkoch vidíme Balabolku.
 • Keď stlačíme Enter, zobrazia sa nám informácie o programe.
 • Medzi informáciami sa presúvame klávesom tab.
 • V zozname Verze je možné zmeniť verziu, ktorú chceme inštalovať. Toto neumožňujú všetky aplikácie, konkrétne v prípade Balabolky je možné inštalovať len najnovšiu verziu. Ale napríklad pri prehliadači Firefox je možné vrátiť sa o pár verzií späť.
 • Inštaláciu spustíme tlačidlom Instalovat.

Pokiaľ program, ktorý sme našli už poznáme, nechceme si overovať informácie a chceme inštalovať najnovšiu verziu, môžeme inštaláciu vyvolať priamo v zozname výsledkov.

 • Vyvoláme kontextovú ponuku príslušným klávesom alebo skratkou shift+F10.
 • Aktivujeme položku Instalovat jako správce.

Je tu tiež dostupná položka Instalovat, ale pri väčšine pokusov inštalovať aspoň v mojom prípade proces zlyhá, lebo nemá oprávnenie správcu. Ak je aplikácia v databáze Winget, je tiež dostupná možnosť inštalovať s použitím natívneho inštalátora. To spôsobí stiahnutie a spustenie bežného inštalátora so všetkými jeho možnosťami a oknami.

Celý zoznam všetkých dostupných balíčkov si vyvoláme tak, že necháme prázdne editačné pole hľadania a prejdeme do stromového zobrazenia. V strome žiaľ nefunguje navigácia podľa prvých písmen.

Aktualizácie

WingetUI nás automaticky upozorňuje aj na dostupné aktualizácie už nainštalovaných programov a to aj v prípade, že neboli inštalované cez WingetUI. Zlou správou je, že okno aktualizácií nie je dobre prístupné. Môžeme ale aktualizovať nasledovne:

 • Prejdeme na systémový panel skratkou windows+b.
 • Nájdeme ikonu WingetUI.
 • Aktivujeme kontextovú ponuku príslušným klávesom alebo skratkou Shift+F10.
 • Prejdeme do menu označené ako Dostupných aktualizací:
 • Zvolíme aplikáciu, ktorú chceme aktualizovať a potvrdíme klávesom Enter.
 • Automaticky sa spustí inštalácia zvolenej aplikácie. O ukončení inštalácie sa dozvieme v okne WingetUI a tiež zo systémovej notifikácie.
 • Je možné, že si aktualizácia vyžiada práva správcu.

Tento postup je pravda zložitejší, keďže na záložke aktualizácie by sme rovno mohli začiarknuť položky, ktoré chceme aktualizovať. Žiaľ, aktuálne čítače obrazovky nevedia v stromovom zobrazení čítať názvy zameraných položiek, takže vo výsledku nevieme, čo sme začiarkli resp. odčiarkli.

Ninite: Správca balíčkov v prehliadači

Pokiaľ používate Staršie verzie Windows, alebo vás vyššie popísaný postup skôr odradil, môžete skúsiť online službu Ninite. Na inštaláciu cez ninite budete potrebovať ľubovoľný prehliadač, takže v prípade inštalovania software do nového počítača môžete použiť Microsoft Edge.

 • V prehliadači si otvorte stránku Ninite.com.
 • Hneď na hlavnej stránke sú pod nadpismi sekcie s rôznymi aplikáciami. V súčasnosti tam nájdete napríklad Chrome, Firefox, Skype, Thunderbird, VLC, Foobar 2000, Audacity, Libre Office, Dropbox a dokonca aj NVDA. Po stránke sa môžete pohybovať po nadpisoch písmenom h, alebo jednoducho po začiarkávacích políčkach písmenom x. Na stránke začiarknite všetky aplikácie, ktoré sa chystáte nainštalovať a aktivujte tlačidlo Get installer.
 • Následne by sa vám malo zobraziť štandardné okno prehliadača, v ktorom si uložíte exe súbor na disk počítača.
 • Samotný exe súbor neobsahuje všetky inštalátori pre vybrané aplikácie, ale len informáciu o týchto aplikáciách a rozhranie pre inštaláciu. Preto vyžaduje funkčné pripojenie do internetu. Je to nevýhoda, ak inštalujete rovnaký software na viacero počítačov a musíte sťahovať aplikácie stále zo serverov, výhodou zas je, že aplikácie sú aktuálne a tento súbor môžete použiť aj neskôr na aktualizovanie.
 • Po spustení súboru Ninite.exe, ktorý ste stiahli, sa automaticky začnú inštalovať zvolené aplikácie (vyžadované sú, samozrejme, práva administrátora). Z otvoreného okna sa môžete dozvedieť aktuálny stav inštalácie. Napríklad Downloading Skype =sťahujem Skype, installing =inštaluje sa. Úspešné ukončenie inštalácie je oznámené hlásením finished – ukončené, po ktorom môžete okno inštalátora zavrieť aktivovaním tlačidla close.

Záver

Vyššie popísané postupy inštalácie a aktualizácie Software sa môžu zísť v prípadoch, že chcete použiť štandardné cesty inštalácie a neprekáža vám umiestnenie odkazov na programy na plochu. Aplikácia WingetUI má zopár nedostatkov v oblasti prístupnosti, napriek tomu môže ušetriť čas v prípadoch, keď rozbiehame nový počítač a chceme inštalovať aplikácie, ktoré v Ninite nenájdeme. Záujemcom odporúčame pozrieť si nastavenia WingetUI.WindowsWindows 10Windows 11WingetUI


Ondrej Rosík
V súčasnosti pracujem ako redaktor a moderátor v Rádiu Lumen. Venujem sa prekladu NVDA a Som betatesterom setu aplikácií Corvus. Medzi voľnočasové aktivity patrí hudba a čítanie beletrie.