NVDA 2022.1: vylepšená podpora pre Word a Windows 11

Čoskoro sa k používateľom NVDA dostane nová verzia. Pôjde o prvé tohtoročné vydanie s označením 2022.1. Neprináša revolučné zmeny no i tak stojí za to zmieniť niektoré novinky.

Zrýchlená odozva v aplikácii MS Word

Posledné verzie NVDA prechádzajú na nový spôsob sprístupňovania prvkov. Starší objektový model je postupne nahrádzaný tzv. UI automation (UIA). Toto sa týka hlavne aplikácií z rodiny MS Office. Kým UIA bolo v predošlých verziách voliteľné, čoraz viac sa dostáva do popredia. Stále je ale možné sprístupnenie cez UIA pre MS Word vypnúť v pokročilých nastaveniach. To môžete urobiť v prípade, že zaznamenáte po aktualizácii NVDA napríklad horšiu odozvu.

NVDA tak v tejto verzii už dokáže oznamovať prítomnosť poznámok v dokumentoch MS Excel a tiež hlásiť prítomnosť záložiek v dokumentoch MS Word. Zaujímavou novinkou je tiež podpora pre matematický obsah. Pre správnu funkčnosť je potrebné používať Microsoft Word od verzie 365/2016 zostava 14326. Matematické rovnice je tiež potrebné ručne konvertovať na Office math. Z kontextovej ponuky zvoľte možnosti rovníc a tu položka konvertovať na office math.

NVDA a Windows 11

Vývojári NVDA sa zamerali aj na vylepšenie podpory pre systém Windows 11. Aktuálne je možné s NVDA používať vstavanú kalkulačku a správne funguje aj navigácia v paneli emoji. Tiež už funguje stišovanie ostatných zvukov tak, aby bol v popredí hlasový výstup. Rovnako bola odstránená chyba, ktorá spôsobovala zamrznutie v okne v aplikácii Pošta pri rýchlom prepínaní okien.

Opäť je nutné aktualizovať doplnky

Medzi zlé správy patrí informácia, že s aktualizáciou NVDA bude nutné aktualizovať aj doplnky. Vývojári NVDA upozorňujú, že verzia, ktorá viac nepodporuje staršie doplnky, bude vychádzať minimálne raz ročne, takže na nekompatibilitu doplnkov si budeme musieť zvyknúť.

Počas aktualizácie vás NVDA pravdepodobne upozorní na to, že máte nainštalované doplnky, ktoré v novej verzii nebudú fungovať. Ich zoznam si môžete zobraziť rovno v okne s aktualizáciou. Existujú dva možné spôsoby, ako doplnky aktualizovať:

Aktualizačný nástroj

Použite Aktualizačný nástroj pre doplnky. Tento doplnok môžete nainštalovať pred alebo aj po aktualizácii NVDA. Po aktualizovaní NVDA z menu nástroje aktivujte položku Skontrolovať aktualizácie doplnkov. Zobrazí sa zoznam doplnkov na aktualizovanie. Potvrďte tlačidlom aktualizovať. Týmto spôsobom sa aktualizuje väčšina doplnkov vrátane NVDA Remote.

Ručným stiahnutím nových verzií

Žiaľ, mnohé populárne doplnky nie sú súčasťou aktualizačného mechanizmu NVDA, prípadne nie je jednoduché vyhľadať ich aktuálne verzie. V takom prípade je potrebné aktualizovať ručne. Doplnok môžete vyhľadať v oficiálnom repozitári s doplnkami, alebo v Komunitnom repozitári. Ak používate Vocalizer expressive, alebo starší, (ktorý ešte vyžaduje licenčný súbor), oba doplnky sú aktualizované:

Z ďalších noviniek vyberáme:

  • V okne s rečovými slovníkmi pribudlo tlačidlo Odstrániť všetky, ktoré umožňuje vymazať všetky záznamy v slovníku.
  • Panel schránky viac nestratí fokus, ak otvoríte niektorú z aplikácii MS Office.
  • Vylepšené čítanie textu v konzolách a termináloch (príkazový riadok a Powershell)
  • V systéme Windows od verzie 8 je možné čítať stavový riadok prieskumníka skratkami NVDA+end (desktop) / NVDA+shift+end (laptop).
  • Opäť sú oznamované prichádzajúce správy v aplikácii Skype pre Business.
  • NVDA v Kalkulačke v systéme Windows 10 oznamuje popisky pre prvky história a pamäte.
  • Riadky Focus odteraz správne pracujú aj v prípadoch, že bol počítač prebudený z režimu spánku.
  • Adobe Reader sa viac nezrúti, ak je spustený v chránenom režime v kombinácii s NVDA.

Celý zoznam zmien nájdete priamo v NVDA, v ponuke pomocník. Z tohto miesta je možné NVDA aj aktualizovať.NVDA


Ondrej Rosík
V súčasnosti pracujem ako redaktor a moderátor v Rádiu Lumen. Venujem sa prekladu NVDA a Som betatesterom setu aplikácií Corvus. Medzi voľnočasové aktivity patrí hudba a čítanie beletrie.