NVDA 2022.2: nové skratky pre navigáciu v tabuľkách a prístupnejšie Java aplikácie

Dnes vyšla nová verzia NVDA 2022.2. Prináša hlavne opravy chýb, ale za zmienku stoja aj niektoré nové funkcie:

Nové skratky pre navigáciu v tabuľkách

Doposiaľ bolo možné v NVDA používať pre navigáciu v tabuľkách skratky ctrl+alt+šípky vľavo a vpravo pre navigáciu po stĺpcoch v aktuálnom riadku tabuľky a tiež ctrl+alt+šípky hore a dole pre pohyb po riadkoch. Od tejto verzie pribudli ešte nasledovné klávesové skratky:

  • ctrl+alt+end a home na prechod na prvý resp. posledný stĺpec
  • ctrl+alt+page up / page down pre prechod na prvý resp. posledný riadok tabuľky

Lepšia prístupnosť Java aplikácií:

NVDA 2022.2 prináša aj opravenú prístupnosť Java aplikácií. Konkrétne odteraz dokáže oznamovať, ak je prvok len na čítanie. Tiež dokáže prečítať klávesové skratky priradené k prvku, prípadne stav prvku zapnuté / vypnuté. Takisto už v Java aplikáciách dokáže oznamovať indikátory priebehu (funguje aj čítanie aj pípanie). Rovnako správne identifikuje okná aplikácie.

Z ďalších noviniek vyberáme:

  • Pridaná možnosť pomocou skratiek zapínať prepínanie jazyka a dialektu. Skratka nie je predvolene definovaná.
  • Opravené prepínanie jazykov a dialektov pri používaní hlasov Onecore.
  • Kurzor viac nepreskakuje medzi riadkami a stĺpcami pri navigácii v tabuľke, ak sú stĺpce zlúčené.
  • Pri čítaní neinteraktívnych pdf dokumentov v aplikácii Adobe Reader, NVDA oznamuje typ a stav formulárových prvkov (napríklad prepínačov a začiarkávacích polí).
  • Zamknuté tlačidlá myši sú automaticky odomknuté po ukončení NVDA. Doteraz ostávali zamknuté.
  • Odteraz je podporované oznamovanie čísel riadkov a odsadenie riadka vo Visual Studio.
  • NVDA opäť správne oznamuje detaily o výsledkoch hľadania v ponuke štart v aktuálnych verziách systémov Windows 10 a 11.

NVDA môžete aktualizovať priamo z menu pomocník > Skontrolovať aktualizácie, alebo z Oficiálnej stránky NVDA.NVDA


Ondrej Rosík
V súčasnosti pracujem ako redaktor a moderátor v Rádiu Lumen. Venujem sa prekladu NVDA a Som betatesterom setu aplikácií Corvus. Medzi voľnočasové aktivity patrí hudba a čítanie beletrie.