NVDA 2022.3: Fonetické hláskovanie aj oprava v hlasovom výstupe eSpeak

Čoskoro sa k vám dostane nová verzia NVDA, s označením 2022.3. Prináša zopár príjemných vylepšení. Navyše, s touto verziou budú fungovať doplnky, ktoré vám fungovali vo verzii 2022.2.

Fonetické hláskovanie

Určite sa občas stretávate so situáciou, že si chcete prečítať nejaký kód alebo heslo a nedokážete celkom presne rozlíšiť niektoré znaky. Napríklad b a d a podobne. Doteraz ste mohli klávesovou skratkou znak vyhláskovať foneticky. V tejto verzii NVDA pribudla ešte jedna možnosť. NVDA vám môže znaky čítať foneticky automaticky. Funguje to tak, že ak prejdete šípkou na znak, NVDA najprv prečíta znak tak, ako sme boli zvyknutí. Ak počkáme približne jednu sekundu, prečíta jeho fonetický popis. Napríklad B, pauza, Božena. Funkcia sa dá zapnúť v ponuke NVDA > Možnosti > Nastavenia > Foneticky hláskovať pri čítaní.

Drobná oprava pre používateľov eSpeaku

Ak používate pri práci hlasový výstup eSpeak, určite ste si všimli, že v posledných verziách NVDA eSpeak pri rýchlosti 100% rozprával neprirodzene. Ako keby už bola aktivovaná funkcia dvojnásobnej rýchlosti. V novej verzii NVDA je už toto opravené a je tak možné plnohodnotne používať aj rýchlosť na 100%.

Lepšia práca v oknách konzoly a terminálu

Vo Windows konzolách, ktoré sa používajú v príkazovom riadku, PowerShell, a Windows Subsystéme pre Linux od verzie Windows 11 22H2 (Sun Valley 2) došlo k nasledujúcim vylepšeniam: Je možné použiť skratku ctrl+f na vyhľadanie textu a kurzor po vyhľadaní reťazca prejde na správne miesto. Odteraz je tiež možné prezerať aj text, ktorý nie je viditeľný v okne konzoly. Takisto je možné v termináloch získať podrobnejšie informácie o formátovaní.

Ďalšie novinky a zmeny:

  • Pridaná nová možnosť, ktorá určuje, či má posúvanie riadka prerušiť reč. Môžete sa tak rozhodnúť, či chcete pri posunutí brailového riadka prerušiť to, čo NVDA hovorí, alebo má reč pokračovať.
  • Odstránené padanie a mrznutie aplikácie Adobe Acrobat reader 64-bit. Je potrebné mať najnovšiu verziu aplikácie aj NVDA.
  • NVDA viac neoznamuje „obsahuje detaily“, ale konkrétne povie druh detailu, napríklad „obsahuje komentáre“.
  • Vylepšené sledovanie vybratých buniek v LibreOffice Calc, pričom viac nedochádza k zamrznutiu, ak je vybratých viacero buniek.

Najnovšiu verziu NVDA nainštalujete z menu pomocník > Skontrolovať aktualizácie, Prípadne priamo zo stránky NV Access prípadne z Českej stránky NVDA.NVDA


Ondrej Rosík
V súčasnosti pracujem ako redaktor a moderátor v Rádiu Lumen. Venujem sa prekladu NVDA a Som betatesterom setu aplikácií Corvus. Medzi voľnočasové aktivity patrí hudba a čítanie beletrie.