NVDA 2022.4: Vylepšené čítanie tabuliek

V týchto dňoch sa k vám dostáva nová verzia čítača obrazovky NVDA. Okrem viacerých opráv prináša aj nové klávesové skratky.

Nové skratky na čítanie tabuliek

Vo verzii 2022.4 pribudli nové skratky na čítanie tabuliek. Konkrétne je teraz možné jedno skratkou nechať si prečítať celý riadok alebo stĺpec. V takom prípade sa kurzor v tabuľke neposúva. Tiež je ale možné spustiť plynulé čítanie riadka alebo stĺpca. V tomto prípade začína NVDA čítať od pozície kurzora a postupuje smerom dopredu, pričom sa aj kurzor posúva. V tabuľkách tak môžeme odteraz použiť tieto skratky:

  • Plynulé čítanie stĺpcov zhora dole, posúva kurzor: NVDA+ctrl+alt+šípka dole
  • Plynulé čítanie buniek v riadku, zľava doprava, posúva kurzor: NVDA+ctrl+alt+šípka doprava
  • Prečítať celý stĺpec zhora dole, neposúva kurzor: NVDA+ctrl+alt+šípka hore
  • Prečítať celý riadok zľava doprava, neposúva kurzor: NVDA+ctrl+alt+ľavá šípka

Pribudli aj ďalšie nové skratky. Konkrétne je teraz možné nechať si prečítať horúce klávesy pre zameraný prvok. Ak teda stojíme na položke v menu a nevieme, akú má skratku, môžeme ju zistiť po stlačení v rozložení Desktop shift+numerická2, prípadne NVDA+ctrl+shift+. (bodka je v tomto prípade skutočne súčasťou skratky, nie bodkou na konci vety).

Ak objekt podporuje pohyb po stranách, je možné teraz stránky prezerať aj skratkami NVDA+page up / NVDA+Page down v rozložení Desktop a NVDA+Shift+Page up a NVDA+Shift+Page down v rozložení laptop.

Ďalšie nové funkcie

Z noviniek spomenieme:

  • NVDA odteraz správne oznamuje skupiny prvkov v Java aplikáciách.
  • Kurzor odteraz správne sleduje text pri plynulom čítaní v aplikáciách ako napríklad Bookworm, WordPad, alebo tiež v zobrazovači logu NVDA.
  • Zlepšená odozva a stabilita v aplikáciách Microsoft Visual Studio, Windows Terminal, a iných aplikáciách využívajúcich UI Automation.
  • Stav zmeny orientácie obrazovky (na šírku/na výšku) je správne ignorovaný v situáciách, keď nedošlo k zmene orientácie (napr. pri zmene parametrov obrazovky).
  • NVDA dokáže oznamovať preusporiadanie položiek na obrazovke: presúvanie dlaždíc v ponuke štart vo Windows 10 a virtuálne plochy vo Windows 11.

NVDA je možné aktualizovať priamo z menu pomocník, po aktivovaní položky Skontrolovať aktualizácie, prípadne z Webovej stránky NV Access.NVDA


Ondrej Rosík
V súčasnosti pracujem ako redaktor a moderátor v Rádiu Lumen. Venujem sa prekladu NVDA a Som betatesterom setu aplikácií Corvus. Medzi voľnočasové aktivity patrí hudba a čítanie beletrie.