NVDA 2023.2: Nový katalóg s doplnkami

V týchto dňoch sa k vám dostáva nová verzia NVDA s označením 2023.2. Prináša prepracovaný katalóg doplnkov, poteší však aj používateľov brailových riadkov a kancelárskych balíkov.

Katalóg doplnkov

Doterajšieho správcu doplnkov od tejto verzie nahrádza katalóg doplnkov. Tak, ako sme zvyknutí inštalovať si aplikácie z rôznych obchodov či store na mobilných platformách, môžeme teraz inštalovať doplnky do NVDA priamo z katalógu. Možnosť inštalovať doplnky priamo zo súborov ostala zachovaná.

Katalóg doplnkov nájdeme v menu NVDA > Nástroje po aktivovaní položky Katalóg s doplnkami. Okno sa skladá zo štyroch záložiek:

 • Nainštalované doplnky: Tu môžeme spravovať doplnky, ktoré sme už nainštalovali.
 • Dostupné aktualizácie doplnkov: Umožňuje aktualizovať doplnky, ktoré máme nainštalované a súčasne existujú ich nové verzie.
 • Dostupné doplnky: Umožňuje prehľadávať katalóg doplnkov.
 • Nainštalované nekompatibilné doplnky: Umožňuje spravovať doplnky, ktoré nie sú kompatibilné s aktuálnou verziou NVDA.

V každej záložke sú potom dostupné tieto položky:

 • Zdroj: Určujeme, či chceme pracovať so stabilnými doplnkami, doplnkami vo vývoji, v beta vývoji alebo externými doplnkami nainštalovanými mimo katalógu NVDA.
 • zakázané a povolené: Tu si môžeme filtrovať doplnky podľa toho, či sú zakázané alebo povolené. Môžeme napríklad zobraziť len doplnky, ktoré sme v minulosti zakázali.
 • Editačné pole Vyhľadávania: Umožňuje hľadať v názvoch doplnkov, v ich popise a kľúčových slovách.

Ak chceme inštalovať nový doplnok z katalógu, môžeme postupovať napríklad takto:

 • Prejdeme na záložku dostupné doplnky.
 • Ako zdroj zvolíme všetky.
 • Odčiarkneme možnosť ukázať nekompatibilné doplnky.
 • Editačné pole vyhľadávania necháme prázdne.
 • V zozname si prezeráme dostupné doplnky.
 • Tabulátorom môžeme prejsť do poľa popis a prečítať si podrobnosti o doplnku.
 • V kontextovej ponuke doplnku nájdeme aj možnosť inštalovať.

Po aktualizácii NVDA môžeme skontrolovať aj aktualizácie doplnkov:

 • Prejdeme na záložku dostupné aktualizácie doplnkov.
 • Možnosť zdroj nastavíme na všetky.
 • Prejdeme do zoznamu s doplnkami.
 • Na doplnku, ktorý chceme aktualizovať vyvoláme kontextovú ponuku a aktivujeme položku Aktualizovať.

Samostatné regulovanie hlasitosti zvukov NVDA a syntézy reči

V pokročilých nastaveniach NVDA pribudla možnosť samostatného regulovania hlasitosti zvukov NVDA (napríklad pípania indikátorov priebehu) a hlasitosti hlasového výstupu. Ak chceme hlasitosti nastaviť, postupujeme nasledovne:

 • Otvoríme nastavenia NVDA (ponuka NVDA > Možnosti > Nastavenia).
 • Prejdeme do vetvy Pokročilé.
 • Začiarkneme jediné políčko, ktoré nás varuje, že zmena nastavení môže spôsobiť nesprávne fungovanie NVDA.
 • Shift+tabom nájdeme položku Na výstup pre reč a zvuky používať rozhranie WASAPI a zvolíme možnosť Povoliť.
 • Tabulátorom prejdeme na začiarkávacie pole Hlasitosť zvukov je rovnaká ako hlasitosť reči a odčiarkneme ho.
 • Následne tabulátorom prejdeme na posuvník hlasitosť zvukov a nastavíme jeho úroveň.
 • Nastavenia uložíme a na vyzvanie reštartujeme NVDA.

Novinky v kancelárskych balíkoch

 • Ak je zapnuté v nastaveniach formátovania oznamovanie vyznačeného textu, NVDA oznamuje v dokumentoch MS Word aj farbu vyznačeného textu.
 • Ak je v nastaveniach formátovania zapnuté oznamovanie farieb, NVDA v dokumentoch MS Word oznamuje aj farbu pozadia.
  • Automaticky sú oznamované zmeny stavu počas prepínania formátovania v bunkách MS Excel (kurzíva, tučné a pod).
 • V LibreOffice Writer od verzie 7.6 skratka na oznámenie pozície kurzora oznamuje pozíciu relatívne k aktuálnej strane, rovnako ako v MS Worde.
 • Správne funguje oznamovanie stavového riadka.
 • Pri presunutí kurzora do inej bunky v LibreOffice Calc NVDA viac neoznamuje súradnice predchádzajúcej zameranej bunky, ak je vypnuté oznamovanie súradníc.
 • Oznamovanie vzdialenosti v dokumentoch MS Word sa teraz riadi nastavením jednotiek v nastaveniach MS Word, a to aj v prípade, že sa na prístup k dokumentu používa UIA.
 • Pri rýchlom prechode cez bunky v MS Exceli NVDA s menšou pravdepodobnosťou oznamuje nesprávnu bunku alebo výber.
 • NVDA dokáže oznamovať zamerané heslové polia v Microsoft Exceli a Outlooku.

Novinky pre používateľov brailových riadkov

 • Pridaná klávesová skratka, ktorá umožňuje prepínať zobrazovanie správ na brailovom riadku. Je potrebné ju nastaviť v dialógu Klávesové skratky.
 • Odteraz je možné prepínať ukazovanie vybratého textu na brailovom riadku pomocou bodov 7 a 8. Nastavenie je dostupné v nastaveniach brailu a dá sa prepínať aj klávesovou skratkou.
 • Pridaná možnosť posúvať prezerací a systémový kurzor smerovými tlačidlami. Nastavenie sa dá ovplyvňovať klávesovou skratkou alebo vo vetve nastavenia brailu.
 • Dynamické zmeny oznamované cez ARIA live region môžu byť zobrazované aj na brailovom riadku.
 • Vylepšená stabilita pre vstup a výstup z brailových riadkov, čo spôsobuje menej časté mrznutie a padanie NVDA.

NVDA je možné aktualizovať priamo z menu NVDA > Pomocník > Skontrolovať aktualizácie, prípadne stiahnutím inštalačného súboru z Webovej stránky NV Access. Celý zoznam zmien nájdete v menu NVDA > Pomocník > Novinky.