NVDA 2023.3: Vylepšená správa zvuku a nová funkcia v OCR

V týchto dňoch sa k používateľom dostáva nová verzia NVDA s označením 2023.3. Prináša niekoľko opráv a jednu novinku pre používateľov OCR

Automatické obnovovanie okna s rozpoznaným textom

Vstavané optické rozpoznávanie textu v NVDA sa dočkalo novej funkcie. Okno s rozpoznaným textom sa môže automaticky obnovovať. Toto môžete využiť, ak napríklad skúšate sledovať film s titulkami a chcete, aby NVDA čítalo zmeny. Prípadne, môžete takto sledovať zmeny počas inštalácie, ak inštalátor nie je prístupný, typycky napríklad v okne aplikácie Steam. Automatické obnovnovanie sa dá aktivovať v nastaveniach, časť Rozpoznávanie textu Windows.

Nové nastavenia zvuku

Už v predošlej verzii sa objavili v pokročilých nastaveniach nové možnosti nastavenia zvuku. Tieto možnosti sú odteraz v samostatnej vetve stromu s nastaveniami. Pripomeňme, že je možné určiť samostatnú hlasitosť pre zvuky a hlasový výstup NVDA. Tiež sa tu nastavuje aj zvukové zariadenie a automatické stišovanie. Tieto nastavenia budú časom odstránené z kategórie hlasový výstup.

Opravy pre používateľov brailových riadkov

 • Ak používate automatickú detekciu brailových riadkov, môžete určiť riadky, ktoré nebudú pri detekcii zohľadnené.
 • Ak sa v terminály zmení text a zároveň sa nezmení pozícia systémového kurzora, zmení sa aj text na brailovom riadku.
 • Pridané nové príkazy BRLTTY.

Opravy v katalógu s doplnkami

 • Nainštalované doplnky sú zobrazované aj v časti dostupné doplnky, ak pochádzajú z katalógu.
 • Ak odčiarknete možnosť nekompatibilné doplnky, nezobrazia sa nekompatibilné doplnky ani v katalógu.
 • Filtrovanie zakázaných a povolených doplnkov správne zobrazuje alebo vylučuje nekompatibilné doplnky.
 • Odteraz je možné aktualizovať z externého zdroja doplnok, ktorý je nekompatibilný.
 • NVDA viac neprestane hovoriť po inštalácii doplnkov.
 • Odteraz je možné inštalovať doplnky aj v prípade, že predošlé sťahovanie zlyhalo alebo bolo prerušené.
 • Opravené problémy so spracovaním nekompatibilných doplnkov počas aktualizácie NVDA.

Opravy pre produkty Microsoft

 • MS Word viac nespadne, ak sú v nastaveniach čítania textu vypnuté možnosti oznamovať nadpisy a oznamovať anotácie.
 • V aplikáciách Word a Excel je správne oznamované zarovnanie vo viacerých situáciách.
 • NVDA viac v MS Edge neskočí na predošlú pozíciu v režime prehliadania po zatvorení kontextovej ponuky. Zároveň opäť správne dokáže čítať kontextovú ponuku pri stiahnutých položkách.

Celý zoznam zmien je možné nájsť v menu pomocník > Novinky. NVDA je možné aktualizovať z menu Pomocník, prípadne z Webovej stránky NV Access.NVDA


Ondrej Rosík
V súčasnosti pracujem ako redaktor a moderátor v Rádiu Lumen. Venujem sa prekladu NVDA a Som betatesterom setu aplikácií Corvus. Medzi voľnočasové aktivity patrí hudba a čítanie beletrie.