NVDA 2024.1: Formátovaný výber a možnosť lepšie upraviť režimy reči

V týchto dňoch sa k používateľom dostáva nová verzia NVDA s označením 2024.1 (NVDA 2024.1 Released). Prináša viacero noviniek, ale aj pár nepríjemných správ.

Najprv pár slov k NVDA 2023.1

Minulý rok ste mohli spozorovať, že vyšli až 4 verzie NVDA 2023.3. Verzie 2023.3.1 až 2023.3.4. Išlo o verzie, ktoré opravovali zásadné bezpečnostné chyby. O novinkách v týchto verziách neinformujeme, nakoľko ide o drobné úpravy, zvyčajne sa jedná o jednu konkrétnu bezpečnostnú chybu, ktorej vysvetlenie by trvalo dlhšie, než samotná aktualizácia. Vždy odporúčame pri vydaní takejto verzie aktualizovať.

Koniec podpory pre Windows 7 a opäť nekompatibilné doplnky

Ak ešte používate Windows 7, NVDA 2024.1 NVDA nebudete môcť nainštalovať. NVDA totiž od verzie 2024.1 viac nepodporuje Windows 7. Funguje so systémami Windows od verzie 8.1. Samozrejme, podpora pre Windows 10 a 11 ostáva. Na sedmičkách teda musíte zotrvať pri NVDA 2023.3.4.

Opäť nás čaká aj aktualizovanie doplnkov. Došlo k prechodu na novú verziu prostredia Python. Väčšina doplnkov už má v katalógu s doplnkami aktuálne verzie. Pozitívnou správou je, že aktualizovanie doplnkov je teraz oveľa jednoduchšie:

 • Z menu nástroje spustite Katalóg s doplnkami.
 • Prejdite na záložku dostupné aktualizácie doplnkov.
 • V zozname skontrolujte doplnky.
 • Všetky, ktoré chcete aktualizovať označte pomocou ctrl+medzera.
 • Z kontextovej ponuky aktivujte položku aktualizovať.
 • Počkajte na stiahnutie a aktualizovanie.
 • Zatvorte Katalóg s doplnkami a reštartujte NVDA.

Formátovaný výber

NVDA 2024.1 prináša v kombinácii s prehliadačom Mozilla Firefox zaujímavú funkciu formátovaného výberu. Ak ste niekedy kopírovali úseky webových stránok, pravdepodobne ste postrehli, že sa do schránky skopíruje len textová reprezentácia. Ak ste napríklad chceli skopírovať tabuľku, dostali ste len linearizovaný text bez súvislostí. Po zapnutí formátovaného výberu sa do schránky skopíruje aj formátovanie.

Formátovaný výber zapneme a vypneme skratkou NVDA+Shift+F10. Následne už len stačí označiť a skopírovať text. Keďže v tomto prípade kopírovanie zabezpečuje samotný prehliadač, NVDA skopírovanie do schránky neoznámi. Zatiaľ je táto funkcia dostupná len v prehliadači Mozilla Firefox.

Upratané režimy reči

V nastaveniach vo vetve reč, je teraz možné zapnúť a vypnúť režimy reči, ktoré nepoužívate. Ak ste na toto doposiaľ používali doplnok, odporúčame ho odstrániť. Pribudol tiež nový režim reči:

 • Reč: V tomto režime NVDA číta všetko tak, ako sme zvyknutí.
 • Pípanie: Namiesto reči NVDA len pípa. Často dostávam otázku, na čo je tento režim dobrý. Môžete pomocou tohto režimu napríklad sledovať výstup v konzolovej aplikácie v situáciách, keď potrebujete len vedieť, či proces prebieha a nezaujíma vás obsah výstupu. Zvyčajne napríklad nejaký priebeh a pod.
 • Bez reči: Užitočné napríklad pre používateľov brailových riadkov.
 • Reč na vyžiadanie: Táto funkcia môže potešiť slabozrakých používateľov. Pri nastavení reči na vyžiadanie NVDA hovorí len po stlačení klávesových skratiek, ktoré majú niečo povedať. Takže NVDA neoznamuje ak sa zmení fokus, neoznamuje pohyb myšou. Ale ak spustíte plynulé čítanie, alebo si necháte prečítať názov okna, NVDA informáciu prečíta.

Ak sa rozhodnete nastaviť si režimy reči, ktoré používate, je potrebné vybrať si minimálne dva.

Ďalšie zmeny a novinky

 • Z dialógu hlasový výstup boli odstránené položky pre nastavenie zvukového zariadenia a automatického stišovania. Nastavenia sú presunuté do vetvy zvuk, ktorá je dostupná z nastavení NVDA a tiež skratkou NVDA+ctrl+u.
 • Pridaná podpora pre pripájanie brailových riadkov pomocou štandardu Bluetooth Low Energy HID.
 • Pri kopírovaní textu v MS Worde v režime prehliadania je do schránky skopírované aj formátovanie. Upozorňujeme, že NVDA v tomto prípade neoznámi, že text bol skopírovaný do schránky, nakoľko sa o kopírovanie stará Word resp. webové zobrazenie v Outlooku.
 • Nasledujúce príkazy podporujú dvojité stlačenie, ktoré vyhláskuje obsah, a trojité stlačenie, čo foneticky vyhláskuje oznámený obsah. Oznámiť výber, oznámiť obsah schránky, oznámiť zameraný objekt.
 • Pridaná skratka na prepínanie tienenia obrazovky NVDA+ctrl+escape.
 • Príkaz na oznámenie výberu po štvoritom stlačení zobrazí výber v režime prehliadania.
 • Zobrazenie na riadku sa lepšie aktualizuje pri pohybe medzi bunkami tabuľky.
 • Na brailovom riadku sa odteraz zobrazuje informácia pri použití skratiek na oznámenie fokusu, navigačného objektu a výberu.

Záver

Novú verziu NVDA je možné nainštalovať priamo z pomocníka, prípadne z webovej stránky NV Access | Download NVDA.NVDA


Ondrej Rosík
V súčasnosti pracujem ako redaktor a moderátor v Rádiu Lumen. Venujem sa prekladu NVDA a Som betatesterom setu aplikácií Corvus. Medzi voľnočasové aktivity patrí hudba a čítanie beletrie.