OpenSCAD – hmatný štítek s braillským popisem

Často potřebuji  vybavit 3D model štítkem s popisem v Braillově písmu. Většinou se jedná o označení zmenšeniny nějaké architektonické zajímavosti názvem a měřítkem. Méně častěji popisem značím některé jiné 3D modely, neboť se zpravidla těžko hledá místo, kam by bylo možné popisek umístit, jindy to je proti samotnému charakteru 3D modelu. S popisky v bodovém písmu se však potýkají i mí přátele – tedy nechť jim, dalším 3D tvůrcům hmatových pomůcek, tento příspěvek v Pélionu ulehčí práci.

Každopádně: Digitální předlohu štítku s popisem v Braillově písmu jsem si realizoval skriptem v OpenSCADu (software na tvorbu 3D modelů – oblíbený mnoha, ale ne všemi; viz např. článek Tvorba 3D objektů v OpenSCAD bez použití GUI), který mi v současnosti 3D tvorbu velice usnadňuje (skript ke stažení: ZIP, 2 kB obsahuje braille.scad a example.scad). Příkladem použití takového skriptu mohou být následujíc jednoduché čtyři řádky kódu:

include <braille.scad>
plate_height = 10;
plate_thickness = 2;
braille("Ctestovací text");

Výstupem skriptu je destička 2 mm silná, 10 mm vysoká, délkou odpovídající počtu znaků textu, z níž vystupuje bodové písmo s textem „Testovací text“.

Prvním řádkem „include <braille.scad>“ načítám obsah externího souboru – složitější část kódu je tak oddělena v jiném souboru a umožňuje mi tak lépe pracovat se samotným štítkem. Za „plate_height“ uvádím výšku a za „plate_thickness“ tloušťku destičky, z níž má vystupovat bodové písmo. Délka destičky se odvíjí od počtu znaků textu. Řádek „braille(„Ctestovací text“);“ obsahuje chtěný text – je psán vždy malými písmeny, pro označení velkých písmen, číslic a podobně jsou používány prefixy (v uvedeném případě velké C značí, že bude následovat velké písmeno).

Text lze skládat z následujících znaků:

 • písmen abecedy: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, á, é, í, ó, ú, ý, ů, č, ď, ě, ň, ř, š, ť, ž,
 • grafémů: čárka, středník, dvojtečka, plus, otazník, vykřičník, uvozovky, kulaté závorky, hvězdička, tečka, spojovník, apostrof, svislá čára, lomítko, mezera,
 • prefixů:
  • číselný znak pomocí velkého N,
  • malé písmeno pomocí velkého S,
  • velké písmeno pomocí velkého C,
  • řetězec velkých písmen pomocí velkého U,
  • řecké písmeno malé pomocí velkého G,
  • řecké písmeno velké pomocí velkého R,
 • dalších znaků, které si uživatel doplní do skriptu v souboru braille.scad v části modulu braille_char().

Základem je šestibod, který splňuje následující požadavky na Braillovo písmo (případné úpravy lze provést v braille.scad):

 • průměr bodu 1,6 mm, proměnná point_diameter,
 • výška bodu 0,5 mm, zohledněno pomocí funkce scale,
 • vzdálenost mezi středy dvou bodů (horizontální i vertikální) 2,5 mm, proměnná   distance_between_two_points,
 • vzdálenost mezi dvěma v šestibodu pozičně stejnými body sousedících znaků 6 mm, proměnná distance_between_two_characters,

V OpenSCADu mi tedy stačí v jednom ze čtyř řádků skriptu vyplnit text, případně změnit velikost destičky, na níž má být text znázorněn. Po exportu například do STL souboru mohu dílo směrovat do fotopolymerizační 3D tiskárny, v níž je popisek hotov v řádu minut (plus další minuty na sušení a případné dovytvrzování).

Braillský popisek prakticky vždy, byť to není jednoznačným pravidlem, doplňuji až na finální objekt z několika důvodů:

 • na rozdíl od zbytku modelu není možné bodové písmo geometricky měnit, neboť jinak by mohlo být nepoužitelné; pokud by popisek byl již součástí modelu, mohlo by snadno dojít k změně jeho velikosti či deformacím vlivem úprav jiných částí modelu,
 • klienti mívají individuální požadavky a model mohou chtít bez popisu bodovým písmem,
 • popisky efektivněji zhotovuji jinou technikou 3D tisku, než jakou používám pro výrobu modelu samotného.

Internet nabízí mnoho podobných nástrojů, které si jsou velmi podobné – v tomto článku prezentovaný skript není z tohoto pohledu výjimkou; ostatně od některých autorů jsem se motivoval, například:

Věřím, že OpenSCADové skripty zde uvedené poslouží nejednom tvůrci hmatových pomůcek 3D tiskem.3D tiskbodové písmoBrailleOpenSCADTutoriály


Petr Dušek
Petr několik let pracoval na úchvatné pozici pozorovatele meteorů v Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu Akademie věd ČR. V současnosti se úspěšně zabývá SW vývojařinou, zejména na úrovni zajištění kvality, testování, bezpečnosti a to primárně v oblasti komerčního sektoru.