Ovládáme aplikaci Outlook 2013 klávesnicí (pro program SuperNova verze 13 a novější)

Uživatelům produktů SuperNova (Access Suite, Magnifier, Magnifier Reader a Screen Reader) je určen online kurz Ovládáme aplikaci Outlook 2013 klávesnicí, který naleznete na stránkách dodavatele – firmy Adaptech.
V deseti kapitolách se seznámíte s tím, jak pracovat s e mailem, kalendářem, úkoly či kontakty.AdaptechMicrosoft OutlookSuperNovaTutoriály


Michal Jelínek
Jmenuji se Michal Jelínek a pracuji ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých jako lektor elektronických pomůcek pro zrakově postižené. Zároveň připravuji na stejnou dráhu nové lektory, kteří pak školí ve svých organizacích. Neučím s technikou jen dospělé, ale také informatiku...