Ovládáme některé funkce telefonu z počítače

Uživatelé produktů Apple vyzdvihují u svých zařízení jejich možnosti propojení tzv. ekosystém. Tuto výhodu si uvědomuje i Microsoft a ve spolupráci zejména s firmou Samsung postupně na vytváření vlastního „ekosystému“ také pracuje. Již několik let je tak součástí Windows 10 aplikace Váš telefon, nedávno přejmenovaná na Propojení s telefonem. Co vám nabízí a umožňuje se dočtete na následujících řádcích.

Co je třeba?

Do svého Android telefonu (nemusí jít o produkt od Samsung) stačí nainstalovat aplikaci Propojit s Windows (některé telefony již aplikaci mají předinstalovanou), případně se k odkazu do Obchodu Play dostanete díky průvodci spuštěném na PC.

Máte-li Windows 10 (květnové vydání z roku 2019 a novější) aplikaci Váš telefon, respektive Propojení s telefonem systém již obsahuje. Jde o aplikaci aktualizovanou přes Microsoft Store a je jednoduše k nalezení v nabídce Start.

Máte-li mobil i počítač ve stejné síti, stačí aplikaci spustit a jednoduchý průvodce vás provede jednotlivými kroky, které povedou k propojení.

Pro komunikaci některých funkcí stačí síť ať už drátová či bezdrátová, volání však vyžaduje bluetooth.

Co nám propojení přinese?

Propojení nám umožní z počítače:

 • Číst a psát textové zprávy
 • Pracovat s fotografiemi v telefonu
 • Uskutečňovat telefonní hovory z počítače
 • Spravovat oznámení
 • Zjišťovat stavové informace …
 • Máte-li telefony Microsoft Duo, Samsung či HONOR, můžete mít k dispozici i další funkce (přetahování souborů, práci se schránkou, využívání displeje PC…).

Sám aplikaci nejvíce využívám na:

 • čtení a psaní zpráv – mnohem pohodlnější než na dotykovém displeji,
 • vyřizování pracovních hovorů – zejména konzultací, při kterých potřebuji poslouchat volajícího a zároveň odečítač počítače a to tak, abych nerušil lidi kolem – vše mám tak pohodlně v jediných sluchátkách.
 • Odbavení notifikací na mobilu včetně odpovědí např. na WhatsAppové zprávy.

Než začneme a propojení

Průvodce, který vás při prvním spuštění propojením krok za krokem provede není nijak složitý. Průměrný „Androiďák“ si s ním bez problému poradí. Pokud chcete používat propojení i kvůli telefonování, je jednak nutné mít počítač s bluetooth (u notebooku bez problému, u stolních to chce dongle – k sehnání za 3 – 4 stovky), jednak projít ještě jedním průvodcem pro propojení – ten se spustí při snaze o použití funkce volání. Zatímco si většina funkcí vystačí komunikací po místní síti, telefonování vyžaduje právě bluetooth.

Jak jsem uváděl výše, aplikace pro Windows se aktualizuje skrze Microsoft Store. Proces není nejsvižnější, proto doporučuji Microsoft Store spustit ručně, zvolit sekci Knihovna a aktualizaci vyvolat příslušným tlačítkem. Tento proces doporučuji provést i v případě, že se vám v budoucnu bude aplikace tvářit, že s telefonem není propojená. Každopádně se do toho pusťte před prvním spuštěním – před snahou o první propojení.

Je-li to pro někoho zajímavé… aplikace umožňuje propojení s více než jedním telefonem. Osobně jsem to ovšem nezkoušel. Co ovšem využívám neustále, je možnost mít aplikaci rozchozenou na všech svých počítačích a k telefonu přistupovat z kteréhokoli z nich.

Ovládáme aplikaci Propojení s telefonem

Aplikace v podstatě nedisponuje klávesovými zkratkami, které by nám urychlili její ovládání. Je tak nutné si vystačit s TAB a SHIFT + TAB k procházení jednotlivých prvků a s mezerou či šipkami pro jejich ovládání.

Jste-li uživateli JAWS či integrovaného Předčítání, můžete si práci urychlit přepnutím do „webového režimu“:

 • JAWS: JAWSKey + Y
 • Předčítání: Předčítání + mezerník.

Pak se lze v okně pohybovat například po nadpisech, oblastech či dalších prvcích.

NVDA bohužel v této aplikaci prohlížecí režim stiskem NVDA + mezerník aktivovat neumožňuje.

Funkce aplikace

Jak již bylo v textu uvedeno, rozsah funkcí se odvíjí jednak od přítomnosti bluetooth, jednak od výrobce mobilního telefonu a jeho míry spolupráce s Microsoftem. Vzhledem k tomu, že sám mám telefon starý víc jak 6 let, žádnou nadstandardní podporou nedisponuje. Představené funkce tedy budou k dispozici každému, kdo má Android 7 a novější.

Výběr funkcí je řešen zvolením jedné z karet:

 • Zprávy
 • Fotografie
 • Volání.

Má-li jedna z karet fokus, karty měníme šipkami vlevo/vpravo, vybranou potvrdíme stiskem ENTER.
Již při výběru se u zpráv a volání dozvíme počet nevyřízených položek.

Kromě těchto funkcí se v okně zobrazují informace například o stavu baterie, stavu připojení k Wi-Fi, název operátora… Můžeme ovlivnit zapnutí bluetooth, režim nerušit, zobrazení ovládacích prvků audio přehrávače a posléze ho ovládat apod.

Je možné pracovat s oznámeními: číst je, odstranit, reagovat na ně, připnout je.

Zprávy

Potvrzením karty Zprávy je fokus přenesen do seznamu konverzací. V něm je možné se pohybovat šipkami nahoru a dolů, kdy nám odečítač ohlásí jméno či telefonní číslo odesílatele a přečte náhled poslední zprávy v dané konverzaci.

Potvrzením klávesou ENTER konverzaci rozbalíme a fokus je umístěn do pole pro psaní zprávy. Stiskem SHIFT + TAB se přes tlačítko pro volání dostaneme do seznamu jednotlivých zpráv, které procházíme opět šipkami nahoru a dolů. Odečítač ohlašuje odesílatele, text zprávy a časové údaje.

Pokud chceme rovnou psát, zůstaneme v poli a napíšeme text zprávy. Tu můžeme vylepšit emoji, gify či obrázky. K těm se dostaneme z pole pro zprávu stiskem TAB. Ten nás nakonec po těchto třech možnostech přenese i na tlačítko Poslat, jímž zprávu odešleme.

Tlačítko vyvolávající funkci pro psaní nové zprávy nalezneme po stisku SHIFT + TAB ze seznamu konverzací.

Po stisku tlačítka je fokus umístěn do pole Komu. Nemáme zde možnost blíže určovat, komu a na jaké číslo chceme psát, proto doporučuji vypsat celé jméno včetně příjmení, pokud mohou nastat jakékoli shody. Po zadání řetězce (jména) stiskneme ENTER a odečítač ohlásí, kdo byl přidán. Není-li to požadovaný adresát, po stisku TAB se dostaneme na tlačítko, které nám ho umožní odstranit. Jakmile se tady ovšem pohneme více, tlačítko zmizí a už se neobjeví.

Dalšími stisky TAB přecházíme do pole pro zprávu, a tím i do formuláře popsaného výše.

Kromě již uvedeného můžeme ještě ve zprávách vyhledávat. Pole pro zadání hledaného řetězce je k dispozici po stisku SHIFT + TAB z tlačítka pro novou zprávu.

Fotografie

Potvrzením karty Fotografie je fokus umístěn trochu nesmyslně na tlačítko pro aktualizaci (znovu načtení obsahu). Jedním stiskem TAB se však již dostáváme do seznamu fotografií. V něm se pohybujeme šipkami vlevo/vpravo po řádku či nahoru/dolů ve sloupci. Fotografie jsou totiž rozloženy do mřížky. Kromě názvu souboru nám odečítač ohlásí i datum a čas vyhotovení snímku.

Stisk ENTER otevře fotografii na celou obrazovku. Všechny funkce jsou k dispozici přes kontextové menu, které obsahuje:

 • Otevřít
 • Otevřít v aplikaci…
 • Kopírování
 • Uložit jako…
 • Sdílet
 • Odstranit.

Volání

Potvrzením karty Volání je fokus umístěn do seznamu nedávných volání. V něm se pohybujeme šipkami nahoru a dolů. Odečítač ohlašuje jméno, typ (odchozí, příchozí, zmeškané) a čas uskutečněného či zmeškaného hovoru.

Chceme-li uskutečnit hovor či zaslat zprávu vybranému kontaktu, stiskneme TAB a tím přejdeme na příslušná tlačítka, která stačí potvrdit.

Chceme-li vytočit číslo, které nemáme v kontaktech, postupujeme tabulátorem na klávesnici, kde číslo postupným stiskem příslušných tlačítek zadáme. Kontakt můžeme také vyhledat. Po jeho vyhledání se opět stiskem TAB přesuneme na tlačítko, které volání iniciuje.

Přijmutí hovoru lze provést přes Centrum akcí po stisku WINDOWS + A, kde se příchozí hovor zobrazí. Stačí vybrat jméno volajícího a potvrdit stiskem ENTER.

Na jinou možnost jsem – přímo v aplikaci, nepřišel.

Zrovna tak jsem nezjistil, jak hovor z aplikace či jakkoli jinak, kromě přímo na telefonu, ukončit.

Informace a oznámení

Aplikace zobrazuje základní informace o telefonu: stav baterie, připojení k mobilní síti, operátora, stav Wi-Fi. Všechny tyto informace jsou k dispozici při pohybu tabulátorem v okně aplikace.

Některé vlastnosti můžeme i ovlivnit: zapnout či vypnout režim Nerušit, bluetooth, měnit zvukový profil (vibrace, tichý…), můžeme zobrazit ovládací prvky přehrávače.

Z počítače po zobrazení těchto prvků pak můžeme ovládat multimediální přehrávač v telefonu. Jsem tak schopen například spustit či pozastavit přehrávání v YouTube Music, Audiotéce…přeskočit na další či předchozí skladbu/kapitolu. Propojení s telefonem ukazuje, která aplikace je přehrávačem a co se aktuálně přehrává (název skladby, kapitoly apod.).

Nepraktické je, že například po potvrzení tlačítka pro pozastavení fokus odskočí o pár prvků dál. O tom ale budu psát ještě dále.

Oznámení

Máte-li na telefonu nějaká nevyřízená oznámení (notifikace), můžete je zde také do určité míry obsloužit. V seznamu, do kterého se dostanete tabulátorem (jak jinak 😀 ), si šipkami vyberete požadované oznámení a postupným stiskem TAB procházíte možnosti, které k oznámení máte:

 • Připnout – oznámení zůstane v aplikaci do svého odepnutí či zavření na telefonu neustále zobrazené.
 • Vymazat – odstraní oznámení z panelu oznámení.

Některá oznámení nám však nabízejí více možností. U WhatsApp zprávy máme k dispozici rovnou možnost pro napsání odpovědi, u YouTube spuštění videa, u Gmailu ve zprávě potvrzovat obsažené odkazy, zprávu archivovat atd.

Nastavení

Nastavení je v aplikaci k dispozici po potvrzení karty nastavení, ke které je opět přístup tabulátorem.

Volby jsou rozděleny do kategorií, zde označené jako „oddíly nastavení“. Po získání fokusu si mezi nimi vybíráme šipkami dolů či nahoru a zvolený oddíl potvrdíme stiskem ENTER. Jeho volby pak procházíme tabulátorem.

K dispozici jsou následující oddíly nastavení:

 • Obecné
 • Moje zařízení
 • Funkce
 • Individuální nastavení
 • Řešení problémů
 • Zpětná vazba a komunita
 • O aplikaci.

Můžeme zde například ovlivnit, ze kterých aplikací nám budou zobrazována oznámení, zda se mají zobrazovat na hlavním panelu počítače, k jakým funkcím bude mít aplikace přístup… Můžeme si nastavit pro aplikaci stejnou tapetu jako máme v telefonu, spravovat připojená a nová zařízení atd.

Aplikace pro Android Propojit s Windows

Ač je aplikace nezbytnou součástí, interakci od uživatele takřka nevyžaduje. Po provedení počátečního propojení do ni vstoupíme pravděpodobně jen v situaci, kdy budeme chtít spravovat propojené počítače: ručně je odpojovat a připojovat (což obvykle není nutné) či určitý počítač odebrat, aby již k telefonu neměl přístup.

Kromě této správy zde můžeme již jen povolit či zakázat běh na pozadí a možnost zapnout synchronizaci i přes mobilní data.

Pokud je běh na pozadí povolen, je ikona aplikace umístěna na panelu oznámení a zobrazuje stav připojení a nabízí možnost odpojení.

Závěr

I u telefonu, který nemá rozšířenou podporu nabízí aplikace dostatek užitečných funkcí. Ty které využívám takřka denně, jsem v textu vypíchl. Co do fungování jsem s aplikací spokojený. Co bych jí ale vytkl je neefektivní ovládání z klávesnice. Vše je nutné neustále procházet tabulátorem, což je obzvlášť nepříjemné, když po potvrzení určité funkce fokus přejde na často nesmyslné místo. Ergonomie také není silnou stránkou aplikace. Některé prvky za sebou následují v pořadí bez větší logiky.

Trochu lepší je to při práci s aplikací jako s webovou stránkou, ale to není všespasitelné.

Jak jste se ale mohli dočíst, i přes tuto podstatnou výtku mi za to využívání aplikace stojí. Zkuste ji a třeba bude i vám.

Po měsíci od vydání článku jsem k tomuto textu přidal aktualizaci, která upřesňuje a doplňuje výše uvedené. K dispozici zde: Aktualizace/doplnění článku: Ovládáme některé funkce telefonu z počítačeAndroidPropojení s telefonemWindows


Michal Jelínek
Jmenuji se Michal Jelínek a pracuji ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých jako lektor elektronických pomůcek pro zrakově postižené. Zároveň připravuji na stejnou dráhu nové lektory, kteří pak školí ve svých organizacích. Neučím s technikou jen dospělé, ale také informatiku...