Písanie hlasom vo Windows 11

Pred niekoľkými týždňami ste určite zachytili informáciu, že systém Windows 11 ponúka diktovanie hlasom Aj v slovenskom a českom jazyku. Vedia to využiť aj používatelia čítačov obrazovky? Nakoľko je táto funkcia prístupná?

Čo je písanie hlasom a kde to funguje?

Je to prepis reči na text v reálnom čase. Funguje v systéme Windows 11 v štyridsiatich šiestich jazykových mutáciách. V nižších verziách Windowsu nie je v slovenčine a češtine podporované, hoci klávesová skratka mu pridelená je.

Nie je potrebné ho špeciálne zapínať ani udeľovať povolenie prístupu k mikrofónu. Jediné, čo po vás bude písanie hlasom chcieť, je odosielanie vzoriek hlasu pre vylepšovanie funkcionality. To máte možnosť odmietnuť.

Klávesové skratky pre hlasové zadávanie

Diktovanie spustíte veľmi jednoducho. Stačí stlačiť klávesovú skratku Windows+H. Ak chcete záznam ukončiť, Stlačte kláves Medzerník alebo opätovne skratku Windows+H. Diktovanie skončí aj vtedy, keď sa na dlhšiu dobu odmlčíte, alebo stlačíte akýkoľvek iný kláves. Písmená ale nestláčajte. Tie písanie hlasom síce ukončia, ale zapíšu sa taktiež do rozpoznaného textu.

Okrem samotného diktovania textu doň môžete vkladať nový riadok vyslovením rovnomennej frázy, vyberať (fráza vybrať toto) a mazať text (výraz Zmazať toto).

Kde všade môžete diktovať?

Písanie hlasom funguje v dlhších editačných poliach, ako je napríklad telo e mailu alebo v textových editoroch Ako Microsoft Word. Takisto môžete nadiktovať predmet e mailovej správy, ale v poli pre adresu sa diktovať nedá. Diktovanie síce spustíte, no adresu v správnom tvare nezadáte. Je to z toho dôvodu, že @ prepíše ako slovo a nie znak a za bodku automaticky vkladá medzeru a veľké písmeno (aspoň v slovenčine). V poli pre webovú adresu tiež zadávanie hlasom nefunguje správne. Nedokáže totižto rozlišovať medzi adresou a bežnými slovami. To znamená, že keď som nadiktovala napríklad www.technologiebezzraku.sk, napísalo to doslovne takto:

WWW. Technológie bez zraku. Sk.

Radosti a strasti písania hlasom

Počas diktovania je výhodou, že čítač obrazovky dáva adekvátnu spätnú väzbu. Po častiach vám prečíta text, ktorý počítač zachytil. Máte tak kontrolu takmer v reálnom čase nad tým , čo napíšete. Nevýhodou je, že to niekedy zdržuje.

Ďalšou veľkou nevýhodou je, že pokiaľ si nedáte pozor a diktujete príliš rýchlo, diktovanie nezachytí a nerozpozná buď celé slová , alebo napíše chybné slovo. Napríklad namiesto ste Stále píše 100. Taktiež si treba dať pozor na to, Že za interpunkčnými znamienkami píše dve medzery a pred otáznik mi vkladalo jednu, ale nie vždy. Zatiaľ som neprišla na to, za akých okolností sa tak deje. V češtine sa to nedeje.

Je potrebné dať pozor na výslovnosť, čo môže sťažiť situáciu ľuďom s poruchami reči. Stáva sa mi pomerne často, že slovo bodka prepíše ako vodka. V českej jazykovej mutácii s tým problém nebol. Môžu to spôsobovať dve veci:

  • zlý mikrofón na zariadení – vhodné je používať čo najlepší a najviac zosilnený mikrofón a byť v tichom prostredí,
  • horšia podpora slovenčiny oproti češtine.

Záver

Písanie hlasom je podľa môjho názoru jedna z najužitočnejších funkcií systému Windows 11. Pomôže či už ľuďom s poruchou jemnej motoriky, alebo aj nevidiacim používateľom, ktorým písanie textov trvá príliš dlho. Určite to ešte nie je na takej úrovni, aby ste mohli pomocou Písania hlasom prepisovať nahrávky do textu. Ale určite k tomu spejeme.Microsoft WordWindows 11


Michaela Dlhá
Volám sa Michaela Dlhá. Som prakticky nevidiaca. Asistenčné technológie využívam už od základnej školy. V súčasnosti som zamestnaná v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Skúšaniu a testovaniu hardwaru a softwaru z hľadiska prístupnosti sa venujem už asi 10 rokov, ale...