Poznejte psaní v jazyku Markdown

Formátování obsahu je nedílnou součástí všech psaných textů, článků. Poslední dobou rád k těmto úkonům využívám pro mě nedávno objevený jazyk Markdown. O co jde a proč mi nestačí funkce textových editorů?

Textové editory

Jde o nástroje umožňující psát textový obsah včetně vhodného naformátování. Výsledná podoba textu, která má určitou strukturu, působí na konečného čtenáře lépe, než kdyby mu byl naservírován textový obsah bez alespoň drobných úprav. Proto základní formátování při tvorbě textů, patří k důležitým dovednostem každého z nás. Občas se všichni dostaneme do situace, kdy potřebujeme svému okolí sdělit nějakou informaci psanou formou. Aby náš text okolí oslovil, před samotnou publikací nesmíme opomenout jeho naformátování. K tomu nám poslouží oblíbený textový editor.

Většinou používáme ten, na který jsme už zvyklí. Ovšem zde může nastat potíž. S textovým editorem je nejdříve nutné detailní seznámení. Prozkoumání uživatelského rozhraní, zjištění, kde se nachází jednotlivé funkce, jak je aplikovat. Před samotným formátováním dohledat požadovaný úsek textu, označit jej a z nabídky zvolit potřebné změny. Přidat nadpis, odrážkový nebo číselný seznam, tučné písmo, kurzívu, internetový hypertextový odkaz a další.

Z osobní zkušenosti vím, že pokud používaný editor textů detailně neznám a pracuji s ním jen občas, formátování mi zabírá dost času. Někdy omylem zvolím jiné úpravy než potřebuji, označím nesprávný úsek textu, který formátovat nechci a jiné. V závěru musím text několikrát pročíst a ověřit, jestli je vše podle mých představ. Celý proces je možné zásadně zjednodušit a urychlit právě prostřednictvím zápisu Markdown. Než jsem však tento způsob objevil, z textových editorů mě nejvíce oslovily:

 • Poznámky: Tvorba prostého textu bez formátování (iOS, iPadOS)
 • Text Edit: Tvorba prostého textu bez formátování (macOS)
 • Poznámkový blog: Tvorba prostého textu bez formátování (MS Windows)
 • Microsoft Word: Tvorba textů včetně formátování (iOS, iPadOS, macOS, MS Windows)
 • Pages: Tvorba textů včetně formátování (iOS, iPadOS, macOS)

Co je Markdown

Píšete, zároveň formátujete text. I takto se dá tento způsob definovat. Do psaného textu vkládáte jednoduché speciální znaky, které zajišťují formátování textového obsahu. Žádné označování úseku textu pro formátování a dohledávání požadované funkce v nabídce editoru. Stačí, když úsek textu, který chcete naformátovat, opatříte odpovídajícími znaky buď před samotným úsekem, uzavřete textový úsek do závorek, hvězdiček apod.

Na rozdíl od využívání standardního textového editoru, kde volíte formát z nabídky možností, při zápisu v Markdown stačí, když požadované znaky pro formát, máte v hlavě a pouze je vhodně aplikujete do textu. Píšete, rovnou formátujete. Je to mnohem rychlejší způsob, než formátování v běžných textových editorech např. MS Wordu. Znaky jsou primitivní a osvojíte si je rychle. Ze začátku stačí otevřít Google, zadat klíčová slova např. Psaní v Markdown. Pročíst pár článků s příklady a je to. V závěru zprovozněte editor, který podporuje psaní v Markdown a můžete tento způsob formátování začít naplno využívat.

Základní zápis v Markdown

Níže uvádím pár příkladů zápisu v Markdown. Jednotlivé znaky píšu slovy, protože kdybych je vkládal ve skutečné formě, nemusel by být jejich zápis správně pochopen zvláště při čtení článku s aktivními odečítači obrazovek bez připojeného braillského displeje.

Zmíním pouze několik znaků zajišťující základní formátování textového obsahu. Pro více podrobností a více znaků pro formátování, zkuste vyhledávač Google. Neuvádím žádný konkrétní článek, protože každý je psán trochu jinou vysvětlující formou a každému z vás může vyhovovat jiný způsob vysvětlení, jak určité formátování pomocí MarkDown aplikovat do textu. Já sám jsem si též prostudoval několik vysvětlujících článků, než jsem Markdown vyzkoušel.

Příklady formátování

 • Tvorba nadpisů: Před text, který má být nadpisem napište znak pro číslovku, mřížku. Dejte mezerník. Čím více mřížek před textem nadpisu, tím nadpis nižší úrovně. Jedna mřížka první úroveň, tři mřížky třetí úroveň atd.
 • Odrážkové seznamy: Napište hvězdičku, dejte mezerník, text odrážky. Po stisku Enter se budou nové odrážky vytvářet automaticky dokud dvakrát neodentrujete, tím bude odrážkový seznam ukončen
 • Číselné seznamy: Napíšete číslici, dáte tečku a mezerník, text odrážky. Chová se stejně jako odrážkové seznamy viz výše.
 • Kurzíva: Před text a za text napíšete hvězdičku. Uzavřete text mezi hvězdičky bez mezer.
 • Tučný text: Text uzavřete mezi dvě hvězdičky bez mezer
 • Internetový hypertextový odkaz: Do hranatých závorek bez mezer napíšete zobrazovaný text odkazu. Dáte mezerník a do kulatých závorek vložíte URL adresu odkazu.

Editory podporující Markdown

Uvádím pouze editory, které mám osobně vyzkoušeno. A to editory pouze pro iOS, iPadOS, macOS. Pro MS Windows bohužel žádný editor neznám.

 • Drafts: Textový editor s jednoduchým uživatelským rozhraním. Osobně používám na tvorbu rychlých krátkých textů, informativních sdělení, občas pouze jen na tvorbu poznámek.
 • Ulysses: Komplexní textový editor srovnatelný s MS Wordem. Používám na tvorbu složitějších textových dokumentů, delších textů, článků.

Oba dva editory disponují mimo jiné funkcí exportu, kdy je možné napsané texty exportovat do běžně používaných formátů včetně zachování formátování. To vnímám jako velmi užitečné. Navíc pokud provozujete blog v redakčním systému WordPress, přímo v editorech si můžete nastavit publikaci hotových textů rovnou na vašem blogu. Tuto funkci však nemám zatím zmapovanou a osobně vyzkoušenou.

Osobně postupuji následovně:

 • Napíšu a naformátuji text v editoru podporujícím Markdown
 • Výsledný text převedu do dostupného formátu nejčastěji MS Word
 • Pošlu tomu, komu je určen, třeba šéfredaktorovi portálu Pelion
 • Když publikuji na svůj blog, mám ve WordPressu přímo editor, který podporuje Markdown. Text zkopíruji a vložím do administrace svého blogu. Je možné též převést text do formátu HTML, i tehdy zůstane formátování zachováno a následně text publikovat jako kód HTML
 • Pomocí Markdown píšu nyní veškeré texty dokonce i cenové kalkulace zákazníkům

Editor Drafts je zdarma, Ulysses za předplatné, konkrétně 970 Kč ročně.

Závěr

Od doby, co jsem objevil psaní prostřednictvím Markdown, pro mě tvorba textů představuje větší potěšení, než bojovat s funkcemi textových editorů. Vše je mnohem efektivnější a rychlejší. Musím nicméně podotknout, že Markdown má i určitá omezení. Hodí se pro formátování textů např. Při tvorbě informativních sdělení, článků. Nedovedu si ovšem vůbec představit prostřednictvím tohoto způsobu tvořit komplexnější a odborné texty. Seminárky nebo komplikované odborné publikace, celé internetové stránky. To dle mě není ani možné. A pokud ano, člověk by si musel pamatovat velké množství znaků, které bude potřebovat vkládat do textu. Pro komplexní odborné publikace bych osobně raději zůstal u starého známého MS Wordu.

Markdown považuji za velmi užitečné znát a pokud budete mít někdy možnost, rozhodně alespoň vyzkoušejte. Učení základů mi nezabralo ani dva dny. Stačilo si pouze vyhradit chvíli času na prostudování pár článků na Google. Pak dohledat vhodný editor a experimentovat.

Článek by nevznikl bez Benjamina Levíčka, který mi o Markdown řekl a navnadil mě k jeho studiu.Markdown


Karel Giebisch
Karel se moderním technologiím pro zrakově znevýhodněné věnuje už řadu let. Je nevidomý, primárně pracuje s Apple produkty, ale nebrání se zabrousit i do oblasti operačních systémů Windows nebo Android.