Práce zrakově postiženého studenta v laboratoři

Ani zrakové postižení nemusí odradit studenta od práce v chemické či fyzikální laboratoři. Záleží však na míře jeho zrakového omezení a spolupráci s asistentem, který je z hlediska zachování bezpečnosti práce nezbytný. Výhodou je, když je asistent znalý oboru, nicméně student by měl znát veškerou problematiku práce, být na výuku připravený a být seznámený s principy práce v laboratoři.

Pro zrakově postiženého studenta je pro orientaci na svém pracovním místě zásadní si tento prostor udržovat čistý a uspořádaný dle určitého schématu, který si je žák schopen zapamatovat a osvojit. Pokud je to možné, je vhodné vzít studenta do laboratoře ještě před zahájením výuky a ukázat mu uspořádání celé laboratoře, jaký je systém uchovávání chemikálií, kde je umístěno laboratorní sklo, jak se ovládají zařízení jako je například digestoř či chladící okruh a jiné…

Nebereme-li v potaz zvětšení textu nebo navýšení časového limitu pro práci, tak by při teoretické práci v laboratoři (výpočty navážek, výpočty koncentrací, psaní testů, připravenost na výuku) zrakově omezený student neměl mít žádné úlevy.

Pokud je to možné, tak je vhodné usnadnit zrakově postiženému studentovi práci v laboratoři následujícími úpravami:

 • text na štítcích chemikálií bude v adekvátní velikosti,
 • umožníte mu pracovat s digitálními přístroji (s velkým displejem) namísto analogovými,
 • rysky na laboratorním odměrném skle budou výrazné,
 • učitel nebude ve výsledcích vyžadovat analytickou přesnost.

Tam, kde to dává smysl, je také možné pro čtení textů (štítky, informace na displeji, atp.) použít některé z mobilních aplikací, které mohou studentům tyto informace částečně – nebo zcela – zpřístupnit (zvětšit, přečíst syntetickým hlasem, atp.)

Zřetel by se měl brát na práci s nebezpečnými, silně koncentrovanými látkami, na práci s ohněm a na práci s ostrými předměty. V těchto případech bývá kvůli bezpečí studenta i celé skupiny nutná aktivní účast asistenta.

Důležité je brát ohledy na bezpečnost práce, uvědomovat si studentovo omezení, vykomunikovat si s ním, jak výuka bude probíhat a situaci nepodceňovat.

Tučně vyznačené pasáže v následujícím výčtu upozorňují na místa či témata, kterým je třeba s ohledem na zrakové postižení žáka věnovat vyšší pozornost.

 • Začátek výuky test – zvětšený černotisk, bodové písmo
 • Výpočty navážek, koncentrací
 • Skripta – papírová (při výuce, grafy, tabulky, diagramy) X digitální (doma)
 • Sestavení aparatury
 • Chemikálie – malé štítky
 • Váhy, míry
  • Váhy digitální X analytické
  • Odměrné válce, kádinky – přibližně – výrazné rysky
  • Pipety – přibližně – dopomoc
  • Byretu – odchylka titrace – vlastní vnímání barev
 • Teplota
  • Digitální X analogový teploměr
 • Separace
  • Filtrace – přesnost lití
  • Frita
  • Buchnerova nálevka
  • Krystalizace
  • Chromatografie – TLC – zvýraznění skvrn, měření vzdáleností
 • Přístroje
  • Pokud PC záleží na softwaru (Windows 7 a vyšší)
  • Mikroskop, refraktometr (teplota tání, přibližně)
  • Obecně platí, že digitální jsou čitelnější než analogové
 • Práce s ohněm
  • Pomoc při přesnosti, výšky nad plamenem
 • Uklízení pracoviště
 • Protokoly a jejich oprava
  • Digitální
  • Tištěné – forma čitelná pro vyučujícího anebo pro studenta?


Laboratoř


Martina Mazalová
Jmenuji se Martina Mazalová, jsem Ph.D. studentkou fyzikální chemie na Masarykově univerzitě. Ve svém studiu se zabývám studiem vlastností kovových materiálů kvatově-mechanickou metodou ab inition. V tomto oboru mohu kombinovat znalosti z chemie, fyziky, matematiky a základů infomračních technologií.