Prekladač Google do mobilu – preloží takmer všetko

Prekladač Google asi pozná takmer každý. Buď ste sa s ním stretli priamo, alebo prekladateľské schopnosti Googlu využívate v iných aplikáciách zameraných na preklad. V tomto článku však popíšem aplikáciu Prekladač do mobilu. Najzaujímavejšia je podľa mňa tým, že preloží nielen text, ktorý do nej vložíte, ale aj vetu, ktorú mu nadiktujete, prípadne živú konverzáciu.

Len pre istotu upozorňujem, že popis aplikácie, komfort používania a prístupnosť sa vzťahuje na zariadenia s operačným systémom Android.

Inštalácia a prvé spustenie

Google Prekladač stiahnete štandardne z Obchodu Play alebo App Storu podľa toho, ktorý operačný systém používate. Aplikácia je zdarma, a pri inštalácii vás tak nič neprekvapí.

Po prvom spustení sa ocitnete priamo v prostredí aplikácie, ktoré je v slovenčine (prípadne v tom jazyku, ktorý máte nastavený v mobilnom telefóne).

Prostredie Prekladača Google

Je veľmi jednoduché a priamočiare. Z môjho pohľadu sú jeho prvky dobre kontrastné a písmo dostatočne veľké aj pre slabozrakého používateľa.

Na hlavnej a jedinej obrazovke sa nachádza len zopár prvkov:

 • Uložené – nachádza sa v ľavom hornom rohu. Slúži na zobrazenie uložených fráz.
 • Účet a nastavenia – tu nájdete jednak predvoľby k účtu, ale aj nastavenia pre samotnú aplikáciu.
 • Zadajte text – po poklepaní naň sa zobrazí klávesnica. Tu zadávate text, ktorý si želáte preložiť. Jediný nedostatok je, že nie je oznamované čítačom žiadne editačné pole, a teda nič, čo by vás naviedlo poklepať na túto oblasť. Pod tým nájdete aj tlačidlo Prilepiť, čím prilepíte skopírovaný text v schránke.
 • Vstupný jazyk (angličtina) – Vymeniť jazyky – výstupný jazyk (slovenčina) – tieto 3 tlačidlá slúžia na to, aby ste určili, z ktorého do ktorého jazyka si prajete prekladať. Vľavo je zdrojový jazyk, v strede tlačidlo pre výmenu jazyka a vpravo jazyk prekladu.
 • Konverzácia – po aktivácii a povolení prístupu k mikrofónu bude prekladač schopný naživo prekladať konverzáciu s cudzincom.
 • Start dictation – jediné nepreložené tlačidlo – aktiváciou spustíte režim zadávania hlasom, lepšie povedané hlasový vstup. Môžete tak aplikácii nadiktovať, čo si prajete preložiť.
 • Fotoaparát – ďalšia veľmi užitočná funkcia. Po namierení fotoaparátu na text vám aplikácia môže zachytený text buď preložiť naživo, alebo až po vyfotení obrázku. Je to taký Envision AI rovno s prekladom.

Prekladáme text

Preklad textu nie je vôbec zložitý. Poklepete na Zadať text a napíšete, čo si prajete preložiť. Prekladač väčšinou sám pozná, o aký jazyk ide a predpokladá, že prekladať chcete do toho jazyka, ktorý využívate na telefóne.

Pokiaľ by ste chceli zmeniť jazyk či už zdrojového textu, alebo prekladu, stačí poklepať na jedno alebo druhé tlačidlo. Zdroj sa nachádza na ľavej strane a cieľový jazyk na pravej od tlačidla Vymeniť jazyky. Škoda, že tlačidlá nie sú zrozumiteľne pomenované ako Zdrojový jazyk a Cieľový jazyk. Ľahšie by sa v nich orientovalo.

Prekladač ponúka dokonca možnosť off-line prekladu. Aby ste túto funkciu mohli využívať, je potrebné si stiahnuť súbor daného jazyka. Urobíte tak cez Nastavenia > Stiahnuté jazyky. Tu švihaním vyhľadáte jazyk, ktorý chcete mať k dispozícii aj v režime bez internetového pripojenia, a poklepete na Stiahnuť. V zobrazenom dialógu opäť poklepete na Stiahnuť a je hotovo. Keď som to skúšala so slovenčinou, TalkBack sa z neznámeho dôvodu prepol do angličtiny.

Konverzujeme cez Prekladač Google

Je to zrejme najužitočnejšia funkcia. Ide o to, že ak poklepete na tlačidlo Konverzácia a povolíte aplikácii prístup k mikrofónu, Prekladač sa pokúsi prekladať konverzáciu v priamom prenose.

K dispozícii máte 3 rovnako pomenované tlačidlá, čo nie je z hľadiska prístupnosti dobré. Ale zľava sú to:

 • Tap to Speak – úplne vľavo – hovoríte v slovenčine, Google prekladá do angličtiny.
 • Tap to Speak – v strede – automatická konverzácia. Prvý účastník konverzácie ste vy (povedzme v slovenčine) a po preklade a zvukovom signále môže hovoriť cudzinec (povedzme v angličtine). Obidva preklady telefón automaticky číta.
 • Tap to Speak – napravo – preklad cudzinca. Takže vľavo hovoríte k cudzincovi vy, vpravo cudzinec k vám.

Prekladaný text sa vždy objaví aj na displeji telefónu a je natoľko veľký, že ho dokážem prečítať aj ja so zvyškami zraku.

Poznámka:

Na rovnakom princípe funguje aj funkcia Start Dictation. Poklepete na tlačidlo a nadiktujete text. Prekladač vám ukáže, čo rozpoznal a navrhnuté jazyky prekladu. Potvrdíte Preložiť navrhovaný text a na displeji uvidíte samotný preklad.

Preklady sú presné podľa toho, ako dobre a zreteľne vyslovujete a v akom hlučnom ste prostredí. Takisto úroveň prekladu nie je vždy úplne ideálna. Myslím si ale, že na základné porozumenie to bohato postačí.

Práca s preloženým textom

S prekladom, ale aj pôvodným textom môžete v prekladači ďalej pracovať. Na obrazovke máte pri každom z nich možnosť skopírovať ho alebo prečítať nahlas.

Po poklepaní na Ďalšie možnosti v pravom hornom rohu text môžete pridať do Slovníčka fráz (ten vyvoláte potvrdením tlačidla Uložené na hlavnej obrazovke Prekladača), alebo ho viete zdieľať.

Poznámka:

V Slovníčku fráz vidíte preklad z pôvodného jazyka do cieľového jazyka. Vyzerá to nejako takto:

Jazyk angličtina. Text: Hey, what’s your name?

Jazyk slovenčina. Text: Hej, ako sa voláš?

Preklad textu z obrázka

Je tiež veľmi zaujímavou a pre nás užitočnou funkciou. Princíp je taký, že namierite fotoaparát na text, ktorý chcete preložiť, Google ho rozpozná a zároveň aj preloží. Znie to super, keby to nemalo svoje muchy. Ide totiž o novú funkciu a mám pocit, že nie je ešte veľmi stabilná.

Po prvom poklepaní na funkciu Fotoaparát vám aplikácia vysvetlí, o čo ide. Tu je potrebné potvrdiť tlačidlo Pripojiť sa a udeliť prístup k Fotoaparátu. Následne budete mať k dispozícii 3 možnosti:

 1. Okamžitý preklad – namierite na text a Prekladač preloží, čo zachytí. Toto mi vôbec nefungovalo. Skúšala som to na troch rôznych zdrojoch: text z monitora počítača, čiernotlačový text a text na škatuľke od liekov. Nepodarilo sa to ani v jednom prípade.
 2. Snímať – vyfotíte fotografiu s textom a prekladač ho preloží. Má to jedno drobné úskalie. Potvrdením tlačidla Snímať spustíte síce fotoaparát, ale aby ste vyfotili obrázok, je potrebné poklepať na rovnomenný prvok nad týnto tlačidlom. Až potom telefón vyfotí obrázok.Ocitnete sa na obrazovke s náhľadom obrázka. Tu môžete vyznačiť časť textu, ktorú si prajete preložiť, prípadne aktivovaním tlačidla Vybrať všetko označiť celý text. Následne ho aplikácia spracuje a preloží. Vo vrchnej časti obrazovky nájdete potom zdrojový text, pod ním samotný preklad. Pod prekladom sú dve tlačidlá: skopírovať preložený text a prečítať nahlas.
 3. Importovať – po udelení súhlasu k prístupu k médiám a úložisku môžete importovať obrázok, ktorý chcete preložiť, napríklad z galérie. Po importovaní sa aplikácia správa úplne rovnako, ako po vyfotení obrázka.Teda môžete označiť, ktorú časť textu má Prekladač preložiť a s preloženým textom následne pracovať.

Účet a nastavenia

Ponuku otvoríte poklepaním na rovnomenné tlačidlo z hlavnej obrazovky aplikácie. Nájdete tu nasledujúce položky:

 • Účet Google – môžete zmeniť účet, s ktorým ste v aplikácii prihlásení.
 • Uložené prepisy – predpokladám, že sa to týka prepisov konverzácií alebo diktovania cez Start Dictation.
 • História – uložené posledné preklady z akéhokoľvek zdroja – či z klávesnice alebo fotoaparátu aj konverzácie.
 • Stiahnuté jazyky – spomínala som vyššie. Tu si môžete stiahnuť súbor s jazykom, ktorý budete potrebovať aj v off-line režime.

Nastavenia

 • Preklad klepnutím – buď z notifikačnej lišty, alebo klepnutím na plávajúcu ikonu môžete veľmi rýchlo spustiť prekladač. Odporúčam používateľom čítačov obrazovky plávajúcu ikonu zakázať, ale možnosť prekladu z centra upozornení sa hodí.
 • Spotreba dát – tu ovplyvňujete, či aplikácia môže / nemôže využívať kvalitnejší sieťový prevod textu na reč, alebo ako sa má správať pred tým, ako stiahne súbor s jazykom na preklad off-line.
 • Fotoaparát – určujete, ktorý fotoaparát sa má používať. Predvolene je začiarknutá možnosť Automaticky, ale viete to zmeniť buď na fotoaparát 1, alebo fotoaparát 2. Ktorý je ktorý, to netuším. Musíte vyskúšať.
 • Hlas – upravujete jazyk, rýchlosť a či sa preložený text bude čítať automaticky nahlas.

Záver

Prekladač od Googlu je šikovná aplikácia, ktorá je až na drobnosti úplne prístupná. Pomôže vám či už s prekladom zapísaného textu, s konverzáciou, ale aj preloží text z vyfotenej fotografie. Výhodou je, že je zadarmo, v slovenčine a má podľa mňa dobre čitateľné prostredie. Nevýhodou je nepresné a neprehľadné pomenovanie tlačidiel a nefunkčný okamžitý preklad. To ma naozaj sklamalo.

Ak sa chcete niečo spýtať, alebo poznáte inú lepšiu aplikáciu (napríklad pre DeepL, ktorú som zatiaľ nenašla), dajte vedieť na FacebookuTwitteri, do komentárov alebo aj e-mailom.


Článek Prekladač Google do mobilu – preloží takmer všetko vyšel původně na webu Technológie bez zraku.Překladač Google


Michaela Dlhá
Volám sa Michaela Dlhá. Som prakticky nevidiaca. Asistenčné technológie využívam už od základnej školy. V súčasnosti som zamestnaná v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Skúšaniu a testovaniu hardwaru a softwaru z hľadiska prístupnosti sa venujem už asi 10 rokov, ale...