Překládání s asistivními technologiemi snadno a rychle

Práce s textem v cizím jazyce snad ještě nikdy nebyla snazší. Díky současným technologiím již dnes, především pro nás uživatele asistivních technologií, není potřeba složitě listovat v tištěných slovnících. K dispozici totiž máme celou řadu překladových nástrojů a aplikací, které vám představím v následujícím článku.

Překlad rovnou v prohlížeči

Představte si situaci, že jste se dostali na web v cizím jazyce, kterému nerozumíte. Pokud používáte prohlížeč Google Chrome nebo Microsoft Edge, je nejjednodušším řešením použít integrovaný překladač. Pro Google Chrome je to očekávaně překladač Google, pro Microsoft Edge potom Microsoft Translator.

I když každý překladač může nabídnout jiné výsledky, je postup při jejich používání stejný. Po načtení stránky je potřeba přemístit kurzor mimo interaktivní prvky, tedy nejlépe na jakýkoliv prostý text, a stisknout klávesu kontextového menu. Tam pak pomocí šipek nalezneme možnost „přeložit do jazyka čeština“. Toto platí samozřejmě v případě, že výchozím jazykem vašeho prohlížeče je právě čeština. Výchozí jazyk, jakož i další preferované jazyky lze nastavit v nabídce prohlížeče. V Google Chrome mezi tyto jazyky bude v některých případech patřit např. i angličtina. Důvodem proč toto zmiňuji je fakt, že pokud se dostaneme na stránku v jazyce, který preferovaný není, nabídne nám prohlížeč již po načtení stránky dialogové okno s možností překladu do našeho výchozího jazyka.

Překládána bývá pouze aktuální stránka, což znamená, že pokud na již přeložené stránce rozklikneme odkaz, musíme překlad na nové stránce opakovat. Pokud se chceme vrátit do původního jazyka, stačí stisknout klávesu F5. V nastavení prohlížeče je možné nastavit i zcela automatický překlad stránek v jazycích, které si zvolíme.

Prohlížeč Firefox žádným výchozím překladačem nedisponuje. Pokud chcete překlady i tak v tomto prohlížeči provádět, je možné si stáhnout doplněk s překladačem Google.

Z uživatelského hlediska je tento typ překládání velmi rychlý a jednoduchý. Doporučila bych ho převážně v případě, že potřebujete pracovat s celou cizojazyčnou stránkou. Rozhodně na tento typ překladu však nemůžeme zcela spoléhat, a to především v případech, kdy jsou nám překládána jednotlivá slova či fráze bez kontextu, tedy např. v navigačním menu. Trvale se mi totiž stává, že jsou tyto části překládány chybně, např. odkaz v menu stránky, která nabízí ubytování, s anglickým názvem „accommodation“ prohlížeč přeloží jako „přizpůsobení.“

Překlad v MS Office

Podobnou funkci jako v prohlížečích najdeme také u MS Office, tzn. Ve Wordu, Excelu, PowerPointu a dalších (nejpokročilejší v MS 360, ale s určitými obměnami je k dispozici i ve starších verzích). Po stisku kontextového menu se pomocí šipek dostaneme na možnost „přeložit.“ Po jejím stisku se nám otevře okno s možnostmi překladu. Přeložit lze buďto vybranou pasáž textu nebo celý dokument. V obou případech je zapotřebí vybrat si výchozí a cílový jazyk a stisknout tlačítko přeložit. V případě překladu pouze vybrané pasáže se překlad zobrazí v okně, které se podobá internetovým překladačům – tedy v první části se zobrazuje původní text, v druhé pak překlad. Překlad celého dokumentu se otevře v novém okně programu jako nepojmenovaný soubor, se kterým lze dále pracovat.

Ve všech případech, kdy jsem tuto funkci použila, došlo i k dobrému zachování formátování, pokud se nejedná o graficky náročné dokumenty.

Překlad pomocí překladače

Překladače bych doporučila používat v případech, kdy potřebujete přeložit delší pasáž textu, např. v dokumentu nebo na webové stránce. Naopak tyto nástroje nejsou vhodné pro překlad jednotlivých slov či krátkých frází. Stejně jako integrované překladače totiž potřebují pro kvalitně odvedenou práci co nejširší kontext, který získají právě z okolního textu.

Postup při překládání pomocí překladače vypadá následovně: Nejprve do schránky zkopírujte text, který potřebujete přeložit. Poté si otevřete webovou verzi překladače Google nebo webovou verzi překladače DeepL a text do něj vložte. Oba překladače by měly výchozí jazyk identifikovat automaticky, cílový jazyk si můžete zvolit pomocí rozbalovacího seznamu, ke kterému se nejjednodušeji dostanete opakovaným stiskem tlačítka Tab. Webové verze obou těchto překladačů jsou dobře přístupné i s odečítačem obrazovky.

Překladač Google

Překladač Google asi blíže není potřeba představovat. Jedná se o stabilní a dlouho používaný překladač, který sice nenabízí tak kvalitní překlady jako druhý zmiňovaný DeepL, disponuje však spoustou zajímavých a užitečných funkcí. Navíc je dostupný zcela zdarma.

  • Překlad z obrázku: Po nahrání obrázku z počítače Google automaticky pomocí OCR detekuje text a přeloží jej do požadovaného jazyka. Detekovaný a již přeložený text je poté možné zkopírovat pomocí tlačítka „kopírovat text“ nebo rovnou stáhnout do počítače přeloženou verzi obrázku (pomocí tlačítka „stáhnout překlad.“
  • Překlad dokumentu: Tato funkce umožňuje nahrát dokument, následně jej nechat přeložit a výsledek opět stáhnout. V tomto případě je potřeba dát si pozor na to, abyste měli před překladem dokumentu správně navolenou jazykovou kombinaci, kterou potřebujete. Výhodou překladu celého dokumentu je to, že by Google teoreticky měl zachovat původní formátování textu, i když to za sebe nemůžu zcela potvrdit. Poradí si s typem písma, kurzivou nebo velikostí písma, problém však nastal např. při převodu textu v tabulce nebo po grafické stránce.
  • Překlad webu: Tato funkce je shodná s tím, co nabízí integrovaný překladač Google v prohlížeči Chrome. Po zkopírování odkazu je přeložena celá webová stránka.
  • Překlad hlasem: Tato funkce dokáže detekovat a rozpoznat mluvenou řeč, kterou následně přeloží do jiného jazyka.
  • Poslech: Překladač Google dokáže nahlas přečíst pomocí hlasového výstupu vložený či přeložený text. To se může hodit jak při komunikaci s cizincem, tak např. při nácviku výslovnosti.

Překladač Google je k dispozici i jako mobilní aplikace, která obsahuje téměř všechny výše zmíněné funkce a pro operační systém iOS je dobře přístupná.

DeepL

DeepL se na první pohled může jevit podobně jako překladač Google. Existují zde však dva hlavní rozdíly – DeepL je překladač založený na neurálních sítích a jeho překlady jsou v natolik dobré kvalitě, že je občas můžeme zaměnit i s těmi lidskými. Za kvalitu je však zapotřebí zaplatit.

DeepL je ve své webové podobě dostupný i zdarma, ale s několika omezeními. Překládaný text nesmí přesáhnout 3000 znaků (avšak toto omezení se dá obejít opakovaným kopírováním kratších úseků textů, na které žádné omezení není) a přeložit lze pouze 3 uzamčené dokumenty měsíčně. Pokud od DeepLu vyžadujete více, je nutné se rozhodnout pro jedno ze tří předplatných, z nichž nejlevnější začíná na 7,5 Euro měsíčně. Následné balíčky se pak liší hlavně v množství překládaných dokumentů, zabezpečení a ve speciálních překladatelských nástrojích a glosářích, které lze implementovat.

DeepL má stejně jako překladač Google svou aplikaci, kterou lze navíc dobře využívat i bez předplatného. Nejpraktičtějšími funkcemi je překlad z fotky, který funguje na podobném principu jako v případě překladače Google. Do aplikace si nahrajeme fotku v cizím jazyce, kterou následně aplikace rozpozná a text přeloží do cílového jazyka. I zde je přeložený text možné sdílet nebo si stáhnout výslednou fotografii s přeloženým textem. Tato funkce však není dostupná ve všech jazycích. Druhou zajímavou funkcí je pak možnost rozpoznání řeči a její následný překlad.

Aplikace je přístupná, avšak její prostředí je na iOS pouze v angličtině.

Doplněk pro NVDA „okamžitý překlad“

Uživatelům NVDA se nabízí ještě další a velmi pohodlná možnost překladu. Jedná se o doplněk „instant Translate, “ neboli „okamžitý překlad,“ který si můžeme stáhnout v oficiálním seznamu doplňků pro NVDA. Hodit se vám bude v případě, kdy pracujete s nějakým textem na webu nebo v dokumentu a nerozumíte konkrétnímu slovu nebo pasáži. S tímto nainstalovaným doplňkem není totiž potřeba danou stránku opouštět a otvírat stránky překladačů či slovníků. Stačí pouze zkopírovat do schránky danou pasáž textu, stisknout klávesovou zkratku NVDA + shift + T, čímž doplněk aktivujeme, a následně klávesu T. Poté NVDA vysloví znění překladu, a to bez toho, aniž byste museli opouštět dané místo v textu.

Po instalaci je vhodné si v doplňku nastavit češtinu jako cílový jazyk, a to v menu NVDA – možnosti – nastavení – okamžitý překlad. Zdrojový jazyk by měl být ve výchozím nastavení detekován sám, v nastavení si však můžeme vybrat ještě jazyk, do kterého budeme chtít překládat v případě, že by náš výchozí tex byl v češtině.

Po instalaci jsem já všechny zmiňované hodnoty měla defaultně nastaveny tak, jak potřebuji, doporučuji však si tato nastavení před tím, než začnete doplněk používat, pro jistotu projít a přizpůsobit.

Podrobný seznam klávesových zkratek, jakož i proces instalace a další informace o doplňku „okamžitý překlad“ najdete tady.

Slovníky

Slovníků na internetu existuje opravdu velká řada, a to jak překladových, tak jednojazyčných či výkladových. Práci se slovníkem bych doporučila tehdy, kdy potřebujete přeložit konkrétní slovo nebo zjistit jeho význam v původním textu. V této oblasti bude mít každý uživatel jiné preference, a to v závislosti na konkrétní jazykové kombinaci, kterou používá, na své jazykové úrovni a na tom, za jakým účelem slovník používá. Následující řádky tedy prosím berte pouze jako doporučení či inspiraci.

Pokud se jedná o jednojazyčné slovníky, nejlépe se mi i po přístupnostní stránce pracuje s Cambridge Dictionary a s Oxford Learner‘s Dictionaries, v němčině pak s Duden (i když zde je přístupnost poněkud horší hlavně z důvodu vyskakujících reklam).

V oblasti překladových slovníků mám nejlepší zkušenosti se slovníkem od Seznamu, který má dle mého ze všech dostupných překladových slovníků jednak nejlepší přístupnost, ale také disponuje širokou databází slovní zásoby, včetně vysvětlivek a kontextů, ve kterých se vyskytuje. Nabízí také poučky z oblasti gramatiky, takže se např. u sloves rovnou můžete dozvědět i jejich časování atd. U překladů z a do angličtiny je výhodou i možnost nechat si přehrát výslovnost daného slova.

Posledním nástrojem, který bych doporučila, je Linguee. Jedná se o překladový slovník, který však dané slovo vyhledává v kontextu jiných textů ve své databázi. Tento nástroj je vhodný především pro uživatele, kteří překládají na profesionálnější úrovni nebo potřebují pracovat s odbornou slovní zásobou.

Závěrem

Díky moderním technologiím je dnes porozumění mezi cizími jazyky dostupné pomocí několika kliknutí. To však neznamená, že se v této oblasti již není potřeba vzdělávat. Ani nejmodernější technologie totiž nedokáží nahradit při překládání lidský faktor. Jak moderní technologie pomáhají při jazykovém vzdělávání se dozvíte třeba zase příště, nebo si již nyní můžete přečíst např. o aplikaci Duolingo nebo aplikaci Bright, které obě s jazykovým vzděláváním pomáhají.AgoraIEDAPřekladač


Pavlína Soušková
Jmenuji se Pavlína Soušková. V 5 letech mi byla diagnostikována Stargardtova nemoc, což je juvenilní forma makulární degenerace. Ve zkratce to znamená, že postupně přicházím o zrak a v současné době jsem prakticky nevidomá. Mám jenom malé procento periferního vidění,...