Přesouváme prvky na displeji chytrého telefonu bez zrakové kontroly

I když máte zrakový hendikep, můžete si na chytrém mobilním telefonu uspořádávat ikonky na ploše, ale i třeba záložky v internetovém prohlížeči. Je to velice snadné, efektivní a vůbec nemusíte vidět na displej.

Původně mělo jít o krátký příspěvek na sociální sítě v pár větách. Když jsem se ale pustil do psaní, ukázalo se, že do pár vět se vše podstatné nevejde. Tak zde stručný článek, který ocení spíše lidé se zrakovým hendikepem používající iPhone. Ale všem ostatním bez hendikepu připomene, že technika je opravdu na vysoké úrovni a že i když nevidíte na displej, můžete hýbat s ikonkami aplikací, záložek v internetovém prohlížeči jak potřebujete bez kontroly zrakem.

Pro čtenáře bez zrakového hendikepu jen stručně zmíním, že lidé se zrakovým znevýhodněním používají k ovládání chytrých mobilních telefonů funkci odečítače obrazovky. Ta jim umožňuje zařízení ovládat na základě speciálních dotykových gest, které zrakově postižený uživatel provádí prsty na displeji přístroje. Nezbytnou součást odečítače představuje zpětná hlasová vazba, která je realizována pomocí mírně robotického hlasu. Ten předčítá vše, po čem se kurzor odečítací funkce pohybuje. Stačí tedy poslouchat a znát dotyková gesta známá odečítači obrazovek. Pak nemusíte vůbec koukat na displej. S odečítačem obrazovky zvládnete téměř vše co vidící uživatelé.

A právě dokonce i k přesouvání ikon aplikací na ploše chytrého mobilního telefonu nebo třeba záložek v internetovém prohlížeči, existují speciální gesta odečítače obrazovek, který je u iPhone znám jako funkce VoiceOver. Když měníte uspořádání položek s aktivním VoiceOverem, nemusíte mít vůbec představu o celkovém rozložení ikonek na obrazovce. Hlas VoiceOveru vás krásně vede a dokonce vám dává na výběr, jestli prvek, který přesouváte na jiné místo na obrazovce, chcete umístit před nebo za prvek, na kterém se zrovna nacházíte kurzorem odečítače obrazovky. Uveďme si to na příkladu.

V internetovém prohlížeči máte několik záložek na internetové stránky. Záložka otvírající stránku na správu rezervací na masáže, se nachází na konci dlouhého seznamu. Než ji dohledáte, trvá to. Abyste se k ní dostali rychleji, bude lepší přesunout tuto záložku na druhé nebo třetí místo v seznamu záložek, aby byla v případě potřeby hned po ruce. Jak na to?

  • Nejdříve se postavte kurzorem na záložku otvírající stránku na správu rezervací
  • V rotoru (funkce odečítače VoiceOver známá zrakově hendikepovaným) dohledejte možnost přetáhnout položku. Potvrďte
  • Normálně používejte gesto pro pohyb po položkách jako běžně, když listujete telefonem. Občas uslyšíte nezaměnitelné klapnutí naznačující, že současně s vaším pohybem kurzoru, přetahujete i záložku na internetovou stránku se správou rezervací
  • Dostaňte se až na místo, kam chcete záložku nově umístit. Postavíte kurzor třeba na položku Sodexo benefity, která se nachází na třetím místě na začátku seznamu záložek
  • V Rotoru si zvolíte, jestli chcete přesouvanou záložku pustit před Sodexo benefity nebo za Sodexo benefity. Vybranou volbu potvrdíte a máte hotovo.

Takto přesouváte záložky v internetovém prohlížeči Safari na iPhone. Při přesunu ikonek aplikací na ploše postupujete stejně jen s tím rozdílem, že nejdříve musíte z Rotoru na aplikaci, kterou chcete přesouvat, vyvolat režim úprav. Následně je postup úplně stejný jako v Safari. Po dokončení přesunu aplikace na jiné místo na ploše zase režim úprav ukončete. Stačí provést gesto pro návrat na plochu.

Při přesouvání aplikací na ploše, můžete kromě puštění přesouvané aplikace za nebo před vyhlédnutou aplikaci, rovnou vytvářet i složky. Tato možnost se zobrazí v Rotoru, když budete chtít přesouvání aplikace ukončit a pustit ji na konkrétní místo na ploše. Lze tedy snadno roztřídit aplikace i do různých složek pro lepší orientaci mezi aplikacemi. Pokud však někdy provedete obnovení uspořádání plochy v nastavení telefonu, všechny aplikace se na ploše seřadí podle abecedy a vytvořené složky budou zrušeny.

Před tímto inovativním řešením bylo mnohem komplikovanější přesouvat jednotlivé položky na obrazovce chytrého telefonu. Zvolili jste si položku pro přesun a po celou dobu jste nesměli z displeje sundat prst. Položku jste přesouvali klouzáním prstem po displeji. Při jeho zvednutí byl přesun ukončen. Pokud jste neměli představu o rozložení prvků na obrazovce, bylo velmi náročné dostat požadovanou položku na nově vyhlédnuté místo na obrazovce. Naštěstí máme nový postup popisovaný výše, který je mnohem příjemnější a jednodušší na provedení.

Tak vyzkoušejte. Uvidíte, že to nic není a že i když se nelze spoléhat na zrak, můžete mít aplikace na ploše nebo záložky v internetovém prohlížeči, seřazeny podle představ.iOSVoiceOver


Karel Giebisch
Karel se moderním technologiím pro zrakově znevýhodněné věnuje už řadu let. Je nevidomý, primárně pracuje s Apple produkty, ale nebrání se zabrousit i do oblasti operačních systémů Windows nebo Android.