Režim procházení po znacích: Málo známá bezplatná funkce pro pokročilou úpravu textu

Určitě víte, že náš Jieshuo odečítač nabízí hned několik možností, jak pracovat s textem. Bohužel, pokročilejší textové funkce povětšinou spadají do těch placených. Výjimku ale tvoří režim, který je označován jako procházení po znacích.

Ačkoli význam může být poněkud matoucí, jedná se o vychytávku, jež by neměla uniknout pozornosti žádného uživatele, který to s úpravou textu na Androidu myslí opravdu vážně. Faktem je, že mnoho lidí o této funkcionalitě nemá ani ponětí a to navzdory skutečnosti, že je dostupná úplně pro každého. Je k dispozici jak ve volné, tak i placené verzi aplikace.

Zjednodušeně jde o to, že můžete komplexně pracovat s jakýmkoli textem výhradně za použití předdefinovaných gest, takže lze zcela vyloučit nutnost vcházet kvůli tomu do různých nabídek odečítače. Já sám nepatřím k zastáncům namemorování mnoha různých gest, avšak jestliže si je člověk osvojí a přejdou mu jak se říká do krve, musím konstatovat, že práce s textem je mnohem rychlejší a komfortnější.

Pojďme se společně podívat, co funkce režimu procházení po znacích nabízí a jak se používá.

Použití režimu Procházení po znacích

Výchozím gestem, kterým je možné tento režim aktivovat, je přejetí prstu doleva a dolů. Samozřejmě lze toto gesto upravit dle potřeb uživatele a nebo režim vyvolat skrze hlavní nabídku odečítače. Jakmile zaměříte text, v němž se chcete pohybovat, například textovou zprávu nebo klidně i zástupce na ploše, aktivujte režim procházení po znacích, gesto viz výše.

Když je tento režim aktivován, navigaci v textu provádíte výhradně použitím k tomu určených gest. Můžete označovat jeho libovolné části, ty následně kopírovat, připojovat k nim další text nebo zkopírovat celou obrazovku.

Seznam gest pro režim procházení po znacích

Pro začátek upřesňuji, že tato se provádějí pouze jedním prstem.

 • Švihnutí dolů: další znak
 • Švihnutí nahoru: předchozí znak
 • Švihnutí vpravo: další věta
 • Švihnutí vlevo: předchozí věta
 • Švihnutí vpravo, pak vlevo: další slovo
 • Švihnutí vlevo, pak vpravo: předchozí slovo
 • Švihnutí vpravo, pak dolů: další odstavec
 • Švihnutí vlevo, pak nahoru: předchozí odstavec
 • Švihnutí nahoru, pak dolů: přechod na začátek textu
 • Švihnutí dolů, pak nahoru: přechod na konec textu
 • Švihnutí vlevo, pak dolů: ukončí režim procházení po znacích
 • Švihnutí dolů, pak vpravo: hlavní menu
 • Švihnutí dolů, pak vlevo: spustí Jieshuo hlasového asistenta
 • Švihnutí nahoru, pak vpravo: aktivuje / deaktivuje režim výběru
 • Švihnutí nahoru, pak vlevo: otevře menu s doplňky

Jak používat režim výběru

V tomto módu se pro výběr textu používají stejná gesta, jako při navigaci v režimu procházení po znacích. Například, Pokud chcete text označovat po znacích, můžete to provést šviháním jednoho prstu nahoru a dolů. Směr pohybu, ze kterého začínáte, určuje také režim výběru. Pokud tedy označíte následující znak, gestem pro výběr předchozího znaku jeho výběr zase zrušíte.

Jestliže cokoli označíte/odoznačíte, uslyšíte hlášení zaškrtnuto či nezaškrtnuto, jež indikuje stav aktuálního výběru. Pokud si přejete vyslechnout informaci o veškerém aktuálně označeném textu, klepněte na obrazovku jedním prstem. Chcete-li vybrat vše od bodu, na kterém se nacházíte, až po konec textu, použijte gesto švihnutí dolů pak nahoru. Pro výběr textu od místa, na němž se nacházíte, až po jeho začátek, použijte gesto švihnutí nahoru pak dolů.

Seznam gest, jež jsou v režimu výběru odlišná

 • Klepnutí na displej jedním prstem: přečte označený text
 • Švihnutí dolů, pak vpravo: zkopíruje označený text
 • Švihnutí nahoru, pak vlevo: připojí označený text k tomu dříve zkopírovanému
 • Švihnutí vpravo, pak nahoru: zkopíruje veškerý text, bez ohledu na ten vámi vybraný

Důležitá poznámka: Jestliže použijete navigaci po větách, Jieshuo se vždy zastaví u vět, jež obsahují čárku. Tato je totiž také považována za jedno z interpunkčních znamének, jež ukončují větu.

Věřím, že vám bude tento návod přínosem a možná díky němu objevíte dosud netušenou funkci. JSR je skutečně komplexním řešením pro OS Android a pokročilá práce s textem je toho důkazem.

Enjoy!


Článek původně vyšel na webu androidbezzraku.wordpress.com.Android JieshuoJieshuo


Matěj Plch
Jmenuji se Matěj Plch a jsem od narození nevidomý. Deset let jsem se intenzivně věnoval propagaci mobilní platformy Google Android, kterou sám používám a podařilo se mi její přístupnostní nástroje rozšířit mezi české uživatele.