Rychlá navigace ve složkách Thunderbirdu

Jedním z hlavních důvodů, proč jsem nikdy nezačal jako primární e-mailový klient používat Thunderbird, je jeho nemožnost výběru složek pomocí počátečních písmen. Ta mají v panelu složek nesmyslně přiřazeny funkce vztahující se k vybrané zprávě. Pro člověka, který má v klientovi více účtů a ty strukturovány do mnoha složek a podsložek, je takové chování neslučitelné s efektivní prací.
Vím, že někteří tento problém řeší doplňkem umožňujícím složky vyhledávat zadáním části názvu do editačního pole. Jenže mému způsobu práce tato metoda nevyhovuje.
V minulosti jsem se marně snažil najít doplněk, který by eliminoval použití horkých písmen a umožnil ve stromu složek pohyb počátečními písmeny. Včera jsem to zkusil znovu a konečně byl úspěšný.

Quick Folder Key Navigation

je doplněk od autora, který vystupuje pod jménem Andrew. Nedělá nic jiného než to, co zmiňuji výše. Žádná nastavení nehledejte. Po instalaci dělá, co má, aniž by bylo nutné cokoli dalšího ladit.
Naleznete ho na stránce s doplňky pro Thunderbird:
https://addons.thunderbird.net/cs/thunderbird/addon/quick-folder-key-navigation/.

Instalace

V Thunderbirdu vyvolejte Správce doplňků přes menu Nástroje / Doplňky.
Tabulátorem přejděte do seznamu sekcí a šipkami nahoru/dolů zvolte Rozšíření.
Tabulátorem přejděte do vyhledávacího pole, zadejte název doplňku, a pak stiskem ENTER potvrďte.
Otevře se nový panel s vyhledanými výsledky.
Po nadpisech přejděte na ten obsahující Quick Folder Key navigation.
Šipkou dolů přejděte na odkaz Přidat do aplikace Thunderbird a potvrďte ho.
Zobrazí se výzva k tomu, ať jsme opatrní a instalujeme jen doplňky od důvěryhodných autorů. Budeme doufat, že Andrew mezi ně patří, a tak přejdeme tabulátorem na tlačítko Nainstalovat, jež potvrdíme.
Budeme upozorněni, že instalace doplňku se projeví až po restartu Thunderbirdu. Ten můžeme iniciovat stiskem ALT+R.
Po provedení stačí zavřít panel s vyhledanými doplňky a Správce doplňků. K obojímu nám poslouží CTRL+F4.
To je celé.
Nyní se ve stromu složek můžete konečně těšit z pohybu počátečními písmeny.doplňkye-mailMozillaThunderbird


Michal Jelínek
Jmenuji se Michal Jelínek a pracuji ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých jako lektor elektronických pomůcek pro zrakově postižené. Zároveň připravuji na stejnou dráhu nové lektory, kteří pak školí ve svých organizacích. Neučím s technikou jen dospělé, ale také informatiku...