Smart Audiobook Player – zložito jednoduchý prehrávač audiokníh

Smart Audiobook Player je prístupná aplikácia na prehrávanie audiokníh pre Android. Oproti iným ponúka možnosti práce s knihami, ich triedenie a kategorizáciu, veľmi bohaté nastavenia prehrávania a ovládania, ale najmä prístupné používateľské prostredie.

Inštalácia a prvé spustenie

Aplikáciu nájdete v Obchode Play a inštalácia prebieha štandardným spôsobom.

Prostredie Smart Audiobook Playera je v jazyku telefónu, v mojom prípade v slovenčine. Môžete ho používať buď bezplatne, alebo investovať 2,39 € a zakúpiť plnohodnotnú verziu. Výhodou platenej aplikácie je synchronizácia s inými zariadeniami a bohatšie nahstavenia ovládania. Možnosť nákupu hľadajte v Viac možností > Pomoc > Plná verzia.
Po prvom spustení je potrebné vybrať základný priečinok, kam budete knihy ukladať. Aplikácia vám aj povie, akým spôsobom musíte audioknihy do priečinka uložiť, a to každú knihu do samostatného podpriečinka. Platí to aj v prípade, že pozostáva len z jedného súboru.
Poklepete na Nový priečinok a štandardným spôsobom vyberiete ten, z ktorého má Smart Audiobook Player čerpať. Akciu dokončíte poklepaním na tlačidlo Použiť tento priečinok. Nezabudnite povoliť prístup k súborom a priečinkom v zariadení.
Najväčšia škoda je, že knihy môžete pridávať len tak, že ich vložíte priamo do základného priečinka. Nie je možné prehrať akúkoľvek knihu kdekoľvek umiestnenú. Dokonca nemôžete určiť ako základný priečinok ten vytvorený na cloudovom úložisku a ani na SD karte. To znamená, že ak nemáte dostatočne veľké interné úložisko, budete musieť dobre rozmýšľať a hospodáriť s kapacitou.

Prostredie aplikácie Smart Audiobook Player

Skladá sa zo štyroch záložiek alebo kariet umiestnených vo vrchnej časti obrazovky. Názvy sú natoľko popisné, že sa im nebudem venovať. Ak na niektorú z nich poklepete, vyfiltrujete knihy podľa typu záložky. Predvolene ste na karte Všetky, kde vidíte kompletný zoznam pridaných kníh. Nad nimi je ešte niekoľko tlačidiel, ktoré však v nastaveniach môžete odstrániť.
Knihy aplikácia zoradí od najnovšej po najstaršiu. Celý záznam sa skladá z názvu, autora, prehratého úseku v minútach, celkovej dĺžky a prehratej časti v percentách.

Po poklepaní na knihu sa dostanete do okna prehrávača, ktorému sa budem venovať nižšie. Ak na nej pridržíte prst, otvorí sa kontextová ponuka, kde môžete označiť knihu ako novú, začatú alebo dokončenú, vyhľadať jej popis na Goodreads, nájsť obal na internete, prípadne zlúčiť alebo vymazať priečinky.

Nastavenia knižnice

V pravom hornom rohu po poklepaní na Viac možností nájdete okrem štatistík prehrávania a pomocníka aj Nastavenia. Pozor, v okne prehrávača sú nastavenia úplne odlišné, preto sa budem obidvom venovať zvlášť.

 • Základný priečinok – vidíte vami zvolený priečinok na ukladanie kníh, ku ktorému sa vzťahujú 3 tlačidlá umiestnené nad touto položkou:
  • Pridať základný priečinok – zmena umiestnenia audiokníh,
  • Odstrániť priečinok – to je jasné,
  • Viac možností – tu nájdete možnosť Backup to USB drive = záloha na USB kľúč
 • Skryť knihy pred inými aplikáciami – toto spôsobí, že knihy pridané do základného priečinka „neuvidia“ iné prehrávače zvuku ako VLC a podobne.
 • Tlačidlo vyhľadávania, zoradenia, zobrazenia priečinkov – pomocou príslušných začiarkavacích polí môžete pridať alebo odobrať jednotlivé tlačidlá z knižnice. Nápovedy k nim sú dostatočne zrozumiteľné.
 • Tlačidlo zoznamu na čítanie – ako jediné ma zaujalo, pretože umožňuje určiť poradie prehrávaných kníh.
 • Štatistiky prehrávania – tie nájdete po poklepaní na Viac možností a zobrazujú celkový čas prehrávania a jednotlivé tituly, aj keby už boli vymazané z priečinka.

Prehrávame audioknihu alebo ešte nie?

V prehrávači je podľa mňa ukrytá sila aplikácie Smart Audiobook Player. Umožňuje nesmierne veľa používateľských nastavení prehrávania aj ovládania. V základnom neupravenom nastavení má však toľko prvkov, že môže byť pre používateľov čítača obrazovky dokonca mätúci. Preto najprv prejdem nastavenia, kde môžete väčšinu nepotrebných prvkov skryť a prehrávač tak prispôsobiť vašim potrebám.

Nastavenia prehrávania a ovládania

Prehrávanie

 • Spätné pretáčanie – po dlhej pauze sa kniha pretočí o zvolený úsek naspäť, aby ste sa dostali takzvane do obrazu. Máte na výber 15 alebo 30 sekúnd a voľbu vypnuté.
 • Prehrávanie po pripojení slúchadiel – ak pripojíte slúchadlá, Smart Audiobook Player môže automaticky začať prehrávať. Toto je v základnom nastavení vypnuté.
 • Pozastaviť, keď prichádza správa – pozastaví prehrávanie pri príchode správy, po zmiznutí oznámenia sa kniha opäť spustí.
 • Prehrávanie po ukončení hovoru – v základe je zapnuté, takže po skončení hovoru pokračujete v počúvaní tam, kde ste prestali.
 • Nútené zastavenie – určíte, po akej dlhej dobe sa prehrávač vypne.

Spánok

 • Spánok – nastavujete, po akej dobe sa prehrávač uspí, ak sa s telefónom dlho nehýbe. Predvolene je to 10 minút.
 • Naplánovanie spánku – Smart Audiobook Player umožňuje naplánovať dobu spánku, vtedy sa prehrávanie automaticky vypne.
 • Sledovať pohyb – sleduje, kedy je potrebné zatriasť telefónom, aby aplikácia neprešla do režimu spánku.
 • Citlivosť na potrasenie – definuje, akou silou musíte potriasť telefónom, aby sa prehrávač neuspal.
 • Notifikácia postupného stíšenia – informuje vás, že zvuk sa začal postupne stišovať. Predvolene je vypnutá, ak však poklepete na inú možnosť, vždy budete počuť aj silu zvuku.
 • Notifikácia reštartu odpočítavania – ak nastavíte dobu spánku a pred koncom potrasiete mobilom, toto upozornenie vás informuje, že aplikácia začala znovu odpočítavať.

Nastavenie plnej verzie

 • Formát pozície prehrávania – volíte, akým spôsobom prečíta, kde sa nachádzate a koľko času a percent do konca ešte zostáva.
 • Tlačidlo zosilnenia zvuku – pomáha zosilniť hlasitosť, ak je nahrávka príliš tichá. V nastaveniach ho môžete pridať alebo odstrániť z prehrávača.
 • Tlačidlo ekvalizéra – malo by pomôcť vylepšiť kvalitu zvuku, avšak nemôžete s hodnotami nijako hýbať. Začiarknutím ho do prehrávača pridáte, odčiarknutím odstránite.
 • Rýchlosť prehrávania – tlačidlo umožňujúce meniť rýchlosť v prípade, ak je kniha načítaná príliš pomaly. Hodí sa, ak počúvate knihy z SKN. 😊
 • Zoznam postáv – užitočné tlačidlo, ak je v knihe toľko postáv, že si ich nemôžete dobre zapamätať. Vzhľadom na to, že mám v prehrávači len odborné knihy, nedokázala som ho využiť.
 • Záložky – to je zrejmé.
 • Chromecast – umožňuje streamovať knihu do zariadenia Chromecast od Googlu.
 • Tlačidlo opakovania – malo by pomôcť pri štúdiu cudzích jazykov, neskúšala som.
 • Tlačidlo otočenia – umožní otočiť telefón obrazovkou dole / hore pre pozastavenie / opätovné spustenie prehrávania.
 • ID3 – umožní prepnúť medzi načítavaním názvu stopy z ID3 alebo názvu súboru.
 • Konverzia z MP3 do OPUS – môžete niekoľkokrát znížiť veľkosť knižnice, pričom kvalita zvuku by mala byť znížená len minimálne. Neskúšala som.
 • Po stlačení tlačidla Späť – nastavíte akciu. Ja mám vybraté Pozastaviť a Knižnica. To znamená, že po stlačení Späť sa dostanem naspäť do knižnice a pauzne sa kniha.
 • Položky Prehrávanie na káblových slúchadlách a na zariadení Bluetooth určujú, ako sa budú správať ovládacie tlačidlá.
  Po skončení knihy – určujete, čo sa stane, keď kniha skončí. Predvolene sa ukáže zoznam nových kníh.

Riešenie problémov

 • Dekodér – ak prehrávanie zamŕza, alebo je nepresné, môžete predvoliť iný dekodér.
 • Opraviť ovládanie slúchadiel – v prípade, že ovládacie tlačidlá nefungujú korektne.
 • Zabrániť automatickému prehrávaniu – využijete najmä pri Bluetooth zariadeniach ako autorádio.
 • Zabránenie skracovaniu slov – pridá do nahrávky šum, aby sa nestalo, že Bluetooth reproduktory alebo slúchadlá budú odsekávať začiatky slov.

Pokročilé

 • Rozloženie tlačidiel – môžete skryť niektoré ovládacie prvky, napríklad tlačidlá pre prehratie predchádzajúceho / nasledujúceho súboru. Ďalej viete ovplyvniť, kde budú umiestnené tlačidlá prehrávania a tiež úseky, po ktorých sa budete posúvať dopredu a späť.
 • Notifikácie a Android Auto – tu volíte, čo sa zobrazí po pripojení sa k Android Auto.
 • Uzamknúť orientáciu na výšku – po začiarknutí sa nebude meniť orientácia displeja.
 • Ponechať zapnutý displej počas nabíjania – hodí sa pre šoférov, aby mohli rýchlo ovládať prehrávanie.
 • Ukázať obal knihy na zamknutej obrazovke – to je jasné.

Okno prehrávača

Teraz, keď ste si urobili predstavu, čo všetko môžete v nastaveniach ovplyvniť, pridať alebo skryť, môžeme sa pozrieť na samotné okno prehrávača. Aspoň nebudete vydesení z toho množstva ovládacích prvkov.

Popíšem jeho rozloženie zo spodnej strany displeja smerom hore.

 • Tlačidlá ovládania prehrávania – nachádzajú sa úplne na spodnej strane obrazovky a v pôvodnom rozložení tu nájdete Predchádzajúci súbor, Pretočiť späť (1 m), Pretočiť späť (10 s), Pretočiť dopredu (10 s), Pretočiť dopredu (1 m) a Nasledujúci súbor.
 • Nad nimi je tlačidlo Prehrať alebo Pozastaviť. Bohužiaľ, nezmení svoj stav podľa toho, či obnovujete alebo pozastavujete prehrávanie.
 • Názov súboru a Posúvač v súbore nájdete nad obalom a prehrávacím tlačidlom.
 • Progres prehrávania, koľko máte prečítané a zostávajúci úsek – informácie nad názvom aktuálne prehrávaného súboru.
 • Takmer úplne na vrhcnej strane obrazovky je názov knihy a jej autor.
 • No a úplne navrchu nájdete tlačidlá (v mojom prípade Zapnúť režim spánku, Zvýšiť hlasitosť, Rýchlosť prehrávania, Zoznam postáv, Záložky a Uzamknúť tlačidlá).

Prístupnosť

Smart Audiobook Player si zaslúži samostatnú zmienku o prístupnosti. Všetky ovládacie prvky sú správne popísané (snáď okrem tlačidla Prehrať alebo pozastaviť). Všetky nastavenia majú správne zviazané začiarkavacie tlačidlá s voľbou, ktorú ovládajú. Až na možno dve položky je celé prostredie správne lokalizované do slovenčiny. No a veľmi oceňujem možnosť pridať a skryť rôzne ovládacie prvky, a to najmä v okne prehrávača. Bez toho by to bola príliš prekombinovaná a mätúca aplikácia.

Od začiatku do konca by ste teda nemali mať s prístupnosťou žiadny problém, pritom to nie je aplikácia určená primárne pre čitateľov so zrakovým postihnutím. Aj iní producenti podobných appiek by si z nej mohli brať príklad.
Netvrdím, že by som niektoré nastavenia nepreložila úspornejšie. Hlavne popisy funkcií boli naozaj zdĺhavejšie, ako by sa mi páčilo. Avšak to nie je žiadna prekážka v používaní a ani prístupnosti.

Záver

Ak hľadáte prehrávač audiokníh, ktorý bude jednoduchý a pritom plne prispôsobiteľný, lokalizovaný a prístupný, bez obáv siahnite po Smart Audiobook Playeri v jeho plnej verzii. Myslím, že 2,39 € nie je vôbec vysoká čiastka, zvlášť keď ju zaplatíte jednorazovo a dostanete doživotný prístup.

Jediné, čo ma mrzí, je, že základný priečinok sa mi nepodarilo nastaviť v cloudovom úložisku, knihy mi tak zaberajú miesto v mobilnom telefóne. Inak aplikácii naozaj nemám čo vyčítať.


Článek původně vyšel na webu technologiebezzraku.sk.Smart Audiobook Player


Michaela Dlhá
Volám sa Michaela Dlhá. Som prakticky nevidiaca. Asistenčné technológie využívam už od základnej školy. V súčasnosti som zamestnaná v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Skúšaniu a testovaniu hardwaru a softwaru z hľadiska prístupnosti sa venujem už asi 10 rokov, ale...