Snap2HTML – jednoduchá tvorba pokročilého výpisu struktury souborů a složek

V dnešním článku bych vám rád představil opensource program Snap2HTML. Jedná se o originální a dobře přístupné řešení pro operační systém Windows, které jednoduchou cestou umožňuje tvořit interaktivní a velmi dobře čitelné výpisy struktury souborů.

Mezi hlavní přednosti tohoto programu patří dobře navržené grafické rozhraní, interaktivní forma výsledných souborů, distribuce v podobě přenosné verze a v neposlední řadě možnost ovládat program i pomocí parametrů příkazového řádku.

Drobnou vadou na kráse pak může být absence české lokalizace, nicméně program nemá mnoho ovládacích prvků a ve většině případů jsou dostatečně vypovídající.

Odkazy na webovou stránku programu a jeho přímé stažení uvádím na konci tohoto článku.

Ovládání programu pomocí grafického rozhraní

Hlavní okno programu sestává ze tří oken (Snapshot, custom Design a About.
Následuje stručný popis ovládacích prvků na jednotlivých kartách.

Karta Snapshot

Prvky na této kartě jsou zásadní pro tvorbu výpisu.

 • Editační pole a s ním související tlačítko ‚Root folder:‘ určuje kořenovou složku pro vytvářený výpis.
 • Dvojice zaškrtávacích polí ‚Include hidden items‘ a ‚Include system items‘ určují, zda součástí výpisu mají být i skryté a systémové soubory.
 • Editační pole ‚Page title:‘ obsahuje název tvořeného výpisu.
 • Zaškrtávací pole ‚Enable‘ určuje, zda součástí výpisu budou přímé odkazy na soubory ve struktuře. Je-li zaškrtnuto, lze v následném editačním poli zadat absolutní či relativní cestu, k níž se přímé odkazy na soubory budou vztahovat.
 • Tlačítko ‚Create Snapshot‘ slouží pro zahájení tvorby výpisu.
 • Zaškrtávací pole ‚Open in browser when ready‘ zajistí okamžité otevření vytvořeného výpisu ve výchozím internetovém prohlížeči.
 • Po zahájení tvorby výpisu je uživatel (prostřednictvím běžného dialogu pro uložení souboru) vyzván k určení umístění výsledného souboru.

Karta Custom Design

Na této kartě lze pomocí příslušných odkazů otevřít v poznámkovém bloku šablonu pro tvorbu výpisů, případně ve výchozím internetovém prohlížeči otevřít stránku, určenou ke kontaktování autora programu.
V případě znalosti HTML a JavaScriptu je možné, přizpůsobit si výchozí šablonu pro tvorbu výpisu vlastním potřebám (více viz dokumentace k programu).

Karta About

Tato karta obsahuje základní informace o programu (verze atp…).
Odkazy na této kartě slouží k otevření webové stránky a dalších stránek programů autora ve výchozím internetovém prohlížeči.

Ovládání programu pomocí příkazového řádku

V zájmu zefektivnění práce s tímto programem je k dispozici i jeho ovládání pomocí parametrů příkazového řádku. To může být užitečné například v případě opakovaného použití na stejné struktuře souborů a složek.
Následuje seznam podporovaných parametrů, jejich stručný popis a příklad nejčastějšího použití.

 • Cesta bez dalších parametrů (snap2html.exe „C:\piknik\u\cesty“) – Předvyplní zadanou cestu do pole kořenové složky výpisu a spustí program.
 • -path:“cesta“ – cesta ke kořenové složce výpisu (příklad: -path:“C:\temp“).
 • -outfile:“nazev“ – určení názvu výsledného souboru (příklad: -outfile:“c:\temp\vypis.html“).
 • -link:“cesta pro prime odkazy“ – určuje absolutní či relativní cestu pro určení základu pro přímé odkazy na soubory (Příklad: -link:“c:\temp“).
 • -title:“nazev stranky“ – určuje název stránky. Je-li vynechán, název bude vygenerován na základě cesty ke kořenové složce výpisu.
 • -hidden – zahrne do výpisu skryté soubory.
 • -system – zahrne do výpisu systémové soubory.
 • -silent – spustí program aniž by bylo zobrazeno jeho okno (Pouze jsou-li použity parametry -path a -outfile).

Jsou-li současně použity parametry -path a -outfile, bude automaticky zahájena tvorba výpisu a po jejím dokončení bude program rovněž ukončen.
Při zadávání cest a názvů souborů vždy používejte uvozovky („).

Práce s výpisem

Výsledný výpis je prezentován formou interaktivní vebové stránky ve formátu HTML. Za hlavní výhodu zde považuji možnost vyhledávání pomocí k tomu určeného vyhledávacího pole. Ve vyhledávacím poli lze použít následující modifikátory:

 • Znaky * a ? (* – a více znaků, ? – právě jeden znak)
 • Znak > – předchází-li hledanému textu, bude prohledávána pouze aktuální složka a její podsložky.

Tip – zadáte-li do vyhledávání pouze znak *, budou vypsány všechny soubory (lze s úspěchem použít pro export všech dat ze souboru pomocí k tomu určené funkce).
Funkce pro export dat je k dispozici téměř na konci vytvořeného souboru. Data lze exportovat jako prostý text, strojově čitelný JSON či formát CSV.
Odkaz na příklad hotového výpisu uvádím na konci tohoto článku.

Závěr

Program Snap2HTML je podle mého velmi originálním přístupem k tvorbě dobře čitelných výpisů souborů. Oceňuji hlavně dobře navržené ovládání programu, možnost ovládání pomocí příkazového řádku a možnost přizpůsobení šablony pro vytvářené soubory vlastním potřebám.
Hledáte-li tedy nástroj, kde relativně snadno dosáhnete velmi dobře vypadajícího výsledku, určitě vám doporučuji jej vyzkoušet.

OdkazySnap2HTMLWindows


Jiří Fenz
Jmenuji se Jiří Fenz a informačními technologiemi se aktivně zabívám cca posledních 20 let. 10 let jsem působil ve společnosti TyfloCentrum Brno jako lektor obsluhy náročných kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené a jako tester přístupnosti webových stránek. Aktivně se zajímám...