Téčko: BlindShell Classic – tlačítkový mobil pro zrakově postižené

Před pár lety jsme v Téčku přinesli recenzi dotykového mobilu BlindShell Baroque 2, který byl po softwarové i hardwarové stránce navržen pro potřeby zrakově postižených. Tento mobil nabízel přehledné a velmi snadno ovladatelné prostředí, v němž zvládnou pracovat i ti, kdo se běžných dotykových mobilů obávají, ať už jsou slabozrací nebo zcela nevidomí. Nicméně i přes dostupnost snadno ovladatelných dotykových mobilů je stále mnoho zrakově postižených, kterým se stýská po jistotě, již jim při práci dávala fyzická tlačítka klasických mobilních telefonů. Právě pro tyto uživatele společnost Matapo vyvinula mobil BlindShell Classic. Tento mobil má téměř totožné funkce se svým starším dotykovým bratrem, vše se ale obsluhuje fyzickými tlačítky, jak jsme byli zvyklí např. na starých dobrých Nokiích.

Popis přístroje

Když si vezmete mobil BlindShell Classic do ruky, ihned si vybavíte dobře známé a často používané tlačítkové Nokie E52 nebo C5. BlindShell Classic je připomíná svými proporcemi i hmotností.

Tělo telefonu je tvořeno plastem s protiskluzovým povrchem. Vybrat si můžeme ze dvou barevných variant – neutrální černá a dle mého velmi slušivá červená.

Většinu ovládacích prvků mobilu najdeme samozřejmě na jeho přední straně. Její horní část zabírá displej, který v případě BlindShellu Classic není dotykový. A pod displejem již najdeme to, co činí tento mobil jedinečným, a sice klasická fyzická tlačítka pro jeho ovládání. Jde o následující tlačítka:

 • Kurzorová tlačítka: Pod displejem uprostřed jsou klasicky do stran čtverce uspořádaná kurzorová tlačítka vlevo, vpravo, nahoru a dolů. Prostředek čtverce je potom potvrzovací tlačítko.
 • Tlačítka pro hlasitost: Nalevo a napravo od kurzorových tlačítek najdeme ihned pod displejem dvě tlačítka, jejichž primárním účelem je regulace hlasitosti – levé tlačítko ztlumuje a pravé zesiluje.
 • Funkční tlačítka: Pod každým z tlačítek hlasitosti je jedno funkční tlačítko. Levé funkční tlačítko slouží zejména k přijímání hovorů a potvrzování akcí. Pravé funkční tlačítko označované jako Zpět naopak hovory odmítá a při pohybu v nabídkách slouží k návratu z aktuální nabídky do nadřazené úrovně.
 • Numerická klávesnice: Pod blokem výše uvedených tlačítek se už nachází jen standardní telefonní numerická klávesnice, na níž jsou ve čtyřech řadách uspořádány číslice a tlačítka hvězdička a křížek. Pro dobrou orientaci je hmatně označeno tlačítko 5.

Všechna tlačítka jsou dostatečně velká a dobře hmatná, aby se dala pohodlně a spolehlivě nalézt a odlišit pohmatu.

Jediným dalším ovládacím prvkem telefonu je ještě velké kulaté tlačítko SOS, které je zapuštěné na zadní straně mobilu. Tímto tlačítkem lze v případě nouze rychle volat na přednastavený kontakt. Na telefonu nenajdeme žádné tlačítko pro zapnutí a vypnutí – k tomu totiž slouží dlouhý stisk pravého funkčního tlačítka Zpět.

Na horní straně přístroje dále najdeme dva konektory – micro USB pro nabíjení či připojení k počítači a klasický sluchátkový konektor pro jack 3,5 mm. Na zadní straně se potom nachází kamera a osvětlovací dioda. Většinu zadní strany zabírá ale snadno odnímatelný kryt baterie. Pod baterií jsou dostupné dva sloty na SIM karty (BlindShell Classic podporuje používání dvou SIM karet) a je zde také slot na paměťovou SD kartu, kterou lze rozšířit čtyřgigabajtovou vnitřní paměť mobilu.

Ovládání mobilu

Vnitřní software BlindShellu Classic je navenek téměř stejný jako u dotykového BlindShellu. Chybí jen několik pokročilejších funkcí, jako je např. přístup na Facebook, rozpoznávání bankovek a rozpoznávání vyfoceného textu. Prostředí má tedy jednotnou formu nabídek, kde jednotlivé položky mohou otevírat podnabídky. Na displeji je vždy velkým písmem a případně velkou ikonou zobrazena jediná položka nabídky, na které právě stojíme. Například hlavní nabídka začíná položkami Volání, Zprávy, Kontakty, Další aplikace, Nastavení atd. Kdybychom otevřeli třeba položku Volání, ocitneme se v podnabídce a budeme si vybírat mezi funkcemi Vytočit kontakt, Vytočit číslo, Historie volání atd. V takovéto struktuře nabídek a podnabídek se dostaneme úplně ke všem funkcím BlindShellu. Stačí nám tedy znát čtyři tlačítka, kterými se v nabídkách lze pohybovat, a máme vyhráno.

Tato tlačítka jsou:

 1. Pravým kurzorovým tlačítkem přejdeme na další položku nabídky.
 2. Levým kurzorovým tlačítkem přejdeme na předchozí položku nabídky.
 3. Levým funkčním tlačítkem nebo potvrzovacím tlačítkem uprostřed kurzorového čtverce otevřeme aktuální položku.
 4. Pravým funkčním tlačítkem se vrátíme do nadřazené nabídky.

Při pohybu v prostředí BlindShellu je vše spolehlivě ozvučeno dobře srozumitelným hlasem Google TTS. Slabozrací si mohou nastavit dvě různé velikosti textu, vybrat barevnou kombinaci textu a pozadí a upravit jas displeje.

Kromě výše popsaných čtyř základních tlačítek lze pro rychlý přístup k jednotlivým funkcím v nabídkách používat i další možnosti. Vždy se lze na prvních deset možností v aktuální nabídce dostat stiskem pořadové číslice dané nabídky na numerické klávesnici. Stiskem horního kurzorového tlačítka zase rychle otevíráme informace o stavu – aktuální čas, připojení k Wi-Fi, stav baterie atd.

K funkcím je také možné přistupovat hlasovými příkazy. Stačí podržet jedno z tlačítek pro hlasitost a po zaznění signálu vyslovit název požadované funkce. Hlasovým příkazem lze též zahájit hovor s osobou uloženou v kontaktech nebo začít psát SMS zprávu.

Práce s textem

Psaní textu a jeho editace je slabinou všech dotykových mobilů. Právě zde mohou mnozí uživatelé ocenit fyzická tlačítka. V textových polích se píše pomocí numerických tlačítek, jak to všichni dobře známe. Tedy opakovanými stisky např. tlačítka 2 můžeme napsat znaky a, b, c, 2 á a č. Obdobně bychom mohli pokračovat až k tlačítku 9 a písmeni ž. Tlačítko 1 slouží k psaní základních znamének a hvězdička k vkládání dalších symbolů. Křížkem přepínáme režimy pro psaní velkých či malých písmen a číslic. Podržením křížku otevřeme nabídku několika desítek smajlíků, které lze do textu vložit. Mimochodem, hlasový výstup umí všemožné smajlíky, které se objeví např. v příchozích zprávách, i řádně přečíst.

Text lze též mobilu nadiktovat. Stejně jako pro hlasové ovládání v nabídkách stačí v textovém poli podržet jedno z tlačítek hlasitosti a po pípnutí říci požadovaný text.

V textu se lze pohybovat po znacích levým a pravým kurzorovým tlačítkem a znak před kurzorem mazat pravým funkčním tlačítkem. Hlasová odezva při pohybu je však nezvyklá. Vždy je hlášen znak vlevo od kurzoru tedy jeden znak před tím, který bychom očekávali při pohybu v textu s běžným odečítačem ve Windows. Pohybovat se lze i po slovech. Režim pohybu se mění stiskem horního kurzorového tlačítka.

Funkce BlindShellu

Prvořadou funkcí mobilu je samozřejmě telefonování a v tomto směru BlindShell Classic poskytuje vše, co bychom od mobilu pro zrakově postižené očekávali. U příchozích hovorů BlindShell hlasem oznamuje jméno nebo číslo volajícího. Hovor můžeme snadno přijmout či odmítnout jedním ze dvou funkčních tlačítek. Během hovoru lze též podržením levého funkčního tlačítka přepnout na hlasitý odposlech a zpět.

Volání se též věnuje hned první položka v hlavní nabídce, kde můžeme vytočit číslo z kontaktů nebo volané číslo přímo zapsat. Lze zde též zobrazit historii hovorů.

Ničím nepřekvapí ani druhá položka hlavní nabídky a sice Zprávy. Zde můžeme číst a psát esemesky. Pokud si budeme prohlížet starší zprávy, je třeba mít na paměti, že se zde řadí do konverzací.

V hlavní nabídce dále najdeme Kontakty. Kromě jejich vytváření a úprav si zde také můžeme nastavovat rychlé volby. Kontakt s rychlou volbou potom vytočíme podržením přiřazeného numerického tlačítka.

Rozsáhlou a rozvětvenou položkou hlavní nabídky je volba Další aplikace. Zde najdeme mnoho užitečných nástrojů, díky kterým BlindShell není jen mobilem na volání a zprávy, ale může posloužit k mnoha dalším činnostem.

 • Budík – umožňuje nastavit čas buzení včetně opakování v určitých dnech v týdnu.
 • Minutník.
 • Kalendář – lze přidávat události, které se mohou opakovat. BlindShell na události v nastaveném předstihu může upozornit.
 • Poznámky – jednoduchý editor pro psaní krátkých textových poznámek.
 • Diktafon – vytváří zvukové nahrávky, které lze v mobilu přehrát nebo přetáhnout do počítače.
 • Kalkulačka – zvládá základní početní operace.
 • Počasí – předpověď na několik dní pro aktuální polohu uživatele.
 • Jízdní řád – vyhledávání spojů v online jízdních řádech.
 • Převodník jednotek – převody mezi různými jednotkami (míle na kilometry, stupně celsia na Fahrenheita atd.).
 • E-mail – jednoduché čtení a psaní mailů prostřednictvím protokolu IMAP.
 • Telegram – online komunikace pomocí textových či hlasových zpráv.
 • Internetový prohlížeč – prohlížeč webových stránek se základními funkcemi prohlížeče jako oblíbené položky, s možnostmi procházení stránky po nadpisech, odkazech atd.
 • Přehrávač hudby – přehrává audio soubory, které lze na interní paměť nebo SD kartu mobilu zkopírovat z počítače. Soubory třídí podle ID3 tagů dle interpreta či alb.
 • Internetové rádio – přehrává rádia z internetu. Rádia jsou roztříděna podle zemí původu nebo podle žánrů.
 • FM rádio – s připojenými sluchátky, která slouží jako anténa, BlindShell Classic přijímá a přehrává rádia na frekvencích FM.
 • YouTube – Umožňuje vyhledávat a přehrávat videa ve známé službě YouTube. Ta si lze krom jiného ukládat do oblíbených, sledovat zajímavé kanály apod.
 • Fotoaparát – Vyfocený obrázek lze kromě samotného uchování zvětšovat, sdílet zprávou či e-mailem, namluvit si ke každému vlastní popis.
 • Čtečka knih – umožňuje číst digitální či poslouchat zvukové knihy zkopírované z počítače nebo stažené z některé z knihoven (KDD, SKN…). U knih si automaticky ukládá pozici, na které bylo čtení naposledy ukončeno.
 • KDD – pomocí této funkce lze procházet a vyhledávat knihy a časopisy v Knihovně digitálních dokumentů. Stažené tituly se následně objeví ve Čtečce knih.
 • Indikátor barev – mobil na základě obrazu z kamery hlásí barvu předmětů. Přesnost této funkce je obdobně jako u jiných mobilů pouze orientační. Vždy totiž velmi záleží na okolním osvětlení.
 • Poloha – oznámí aktuální adresu, na které se mobil nachází. Tu lze dále pomocí zprávy sdílet s některým z kontaktů.
 • Označování objektů – říká popisky objektů na základě nalepených QR kódů. Součástí dodávky je totiž i sada nalepovacích štítků s předpřipravenými QR kódy. Kamerou telefonu lze tyto štítky na předmětech snímat a mobil čte popisky přiřazené jednotlivým štítkům.
 • Svítilna – Přisvětlení diodou umožní nalézt zakutálený předmět, klíčovou dírku apod.
 • Hry – Obsaženy jsou 4 hry: zvukové pexeso, Šibenice (hádání slov), karetní hra Prší a hod kostkou s možností nastavení počtu jejích stran.

Z poměrně dlouhého výčtu funkcí BlindShellu Classic je zřejmé, že jde o poměrně univerzální pomůcku. A to nebyly vyjmenovány všechny. Je jasné, že jednotlivé funkce nemají takové možnosti, jaké jsou k dispozici v běžných chytrých mobilech s iOS či Androidem, základní možnosti zde ale najdeme a vše je velmi přehledné a jednoduše ovladatelné pomocí několika málo tlačítek.

BlindShell Classic Lite – ještě jednodušší a cenově dostupnější

Český BlindShell Classic dobyl zahraniční trhy a dnes už se prodává v několika desítkách zemí po celém světě. Kromě lokalizace BlindShellu Classic do mnoha různých jazyků v mobilu prostřednictvím softwarových aktualizací stále také přibývají nové funkce.

Firma Matapo ale časem přišla ještě s jedním modelem, kterým by naopak měla oslovit ty uživatele, jimž v ozvučeném mobilu nejde o žádné doprovodné funkce, ale čistě jen o ty základní, jak je známe z dřívějších „hloupých“ mobilů. Právě to nabízí model BlindShell Classic Lite, který toho sice umí méně než jeho starší bratr, na druhou stranu to ale za cenu 5 900 Kč je finančně nejdostupnější ozvučený tlačítkový mobil.

Vzhled BlindShellu Classic Lite

BlindShell Classic Lite je po stránce designu naprosto stejný jako BlindShell Classic. Rozdíl je jen v barvě jeho plastového těla – černou nebo červenou nahradila stříbrná. Totožné je i hardwarové vybavení, a to včetně kamery a přisvětlovací diody, i když tyto dvě součásti v případě varianty Lite ani nevyužijeme. Tím se už tedy dostáváme k tomu, jak vypadá mobil po stránce vnitřních funkcí.

Co BlindShell Classic Lite umí a co nikoli

Když mobil zapneme dlouhým stiskem tlačítka pro zavěšení, zavibruje, zahraje znělku a po chvíli se nám už ozve jeho hlasový výstup, který oznámí aktuální čas, datum a stav baterie.

Po stisku kurzorového tlačítka dolů se dostaneme do hlavní nabídky mobilu. A to jsme už u prvního podstatného rozdílu oproti originálnímu BlindShellu Classic. U modelu Lite se totiž v menu pohybujeme namísto tlačítek vlevo a vpravo právě pomocí tlačítek nahoru a dolů, což je dle mého intuitivnější. Pokud by však někdo dával přednost původnímu způsobu pohybu, lze to v nastavení přepnout.

Dalšího podstatného rozdílu si všimneme, jakmile tlačítkem dolů projdeme celé menu mobilu. V nabídce modelu Lite je v menu mnohem méně funkcí než v běžném modelu BlindShell Classic. Co nám tedy BlindShell Classic Lite nabízí?

 • Volání: Otevřeme-li tlačítkem OK tuto položku, dostaneme se do podmenu, ve kterém můžeme vytočit někoho z uložených kontaktů, vytočit ručně zadané číslo nebo zobrazit historii volání.
 • Zprávy: Po otevření druhé položky z hlavního menu se též dostaneme do podmenu, ve kterém lze psát SMS někomu v uložených kontaktech nebo na ručně zadané číslo a také otevřít starší zprávy v chronologicky řazených konverzacích.
 • Kontakty: Pod touto položkou si můžeme prohlížet upravovat a přidávat kontakty, k často volaným kontaktům si nastavit rychlé volání jedním tlačítkem a měnit řazení kontaktů v seznamu. Ke každému kontaktu si můžeme uložit až čtyři telefonní čísla, poštovní adresu a také specifické vyzvánění.
 • Příslušenství: V tomto podmenu jsou následující doprovodné funkce – Budík, Minutník, Stopky, Kalkulačka, Poznámky a Kalendář. Vše ostatní, co jsme v Příslušenství uváděli u BlindShellu Classic tedy ve variantě Lite není. Z menu Příslušenství je tedy zřejmé, že BlindShell Classic Lite je opravdu co do funkcí mnohem střídmější.
 • Nastavení: Předposlední položkou v hlavním menu můžeme nastavovat zobrazení, zvuky, způsob pohybu v menu, automatické zamykání klávesnice a další možnosti mobilu.
 • Vypnout: Úplně na konci menu je položka pro vypnutí mobilu.

Na závěr zmíníme ještě jednu drobnou odlišnost modelu Lite. Když v hlavním menu stiskneme tlačítko pro zavěšení hovoru, dostaneme se okamžitě na obrazovku se stavovými informacemi. Můžeme se tak rychle dozvědět aktuální čas, stav baterie a případné zmeškané události.

Závěr

Stále existuje velké množství zrakově postižených, kteří nechtějí pracovat s plnohodnotným chytrým dotykovým mobilem, ať už proto, že jim dotykové ovládání nevyhovuje, nebo protože nemají potřebu využívat kvanta funkcí, které mobilní aplikace nabízejí.

BlindShell Classic je tedy vítaným doplněním nabídky přístupných tlačítkových mobilů pro zrakově postižené. S cenou 7 900 Kč příp. 5 900 Kč u Lite varianty jde o nejméně finančně náročné řešení, přitom však nabízí velmi snadnou obsluhu a relativně širokou škálu funkcí. Na vývoji jeho softwaru se aktivně pracuje, takže jeho majitelé mohou prostřednictvím internetu snadno získávat aktualizace, které jej mohou dále zlepšovat. BlindShell Classic je tedy určitě v segmentu tlačítkových telefonů možností, která má před sebou další perspektivu a je rozhodně dobré věnovat mu pozornost.

Kde lze BlindShell Classic zakoupit

Za vývojem a výrobou BlindShellu Classic stojí původní česká společnost Matapo s. r. o, v jejímž e-shopu lze mobil také zakoupit. Partnerskými prodejci BlindShellu Classic jsou ještě Tyflopomůcky Praha, Spektra v. d. n., Galop s. r. o. a též Vyvo.

Technické parametry

Procesor: Dual core 1.2GHz
Operační paměť: 512 MB
Interní úložiště: 4 GB
Podpora SD karet (Nikoli u Lite)
Displej: 2.8 palců TFT barevný, 240 px * 320 px
SIM karty: dual SIM – 2x micro SIM karta (u Lite pouze 1)
Kamera: 2.0 MPx
Baterie: 1800mAh
Rozhraní a další výbava: konektor micro USB, sluchátkový konektor 3,5 mm, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM rádio, LED světlo, tlačítko SOS

Poděkování

Společnosti Matapo děkujeme za zapůjčení mobilu BlindShell Classic za účelem otestování a zpracování této recenze.

Další zdroje informací


Tento článek byl se souhlasem redakce přejat z archivu Téčka – technické přílohy časopisu Zora. Pokud máte zájem o aktuální zprávy, recenze, návody a další texty o technologiích pro zrakově postižené, zajistěte si předplatné Téčka, které je dostupné už od symbolických 75 Kč za rok.BlindShellTéčko


Jan Šnyrych
Jmenuji se Jan Šnyrych. Informační technologie mě zajímají už od středoškolského studia, a protože jsem zrakově postižený, jsem též aktivním uživatelem asistivních technologií. To jsou důvody, proč se už více jak dvacet let zabývám pomůckami pro zrakově postižené a přístupností...