Téčko: Metronome Touch – přístupný metronom pro iPhone

Chytré mobily jsou opravdu multifunkční a všestranné pomůcky. V Téčku jsme si už představili aplikace, které nám poslouží k navigaci, jako čtečka textů, kalkulačka nebo rozpoznávač bankovek. Tentokrát se podíváme na další drobný ale užitečný nástroj Metronome Touch, který pro změnu z  iPhonu udělá docela dobře použitelný metronom s nejrůznějšími možnostmi. Protože mezi zrakově postiženými uživateli iPhonů je mnoho muzikantů, bude snad i tento tip k užitku.

Instalace

Metronome Touch můžeme za 49 Kč zakoupit a standardním způsobem nainstalovat z App Storu. Aplikace při prvním spuštění nevyžaduje žádná oprávnění, takže je okamžitě připravená k použití a můžeme si ji prohlédnout.

Prostředí aplikace

Aplikace je v angličtině, nicméně obsahuje jen několik jednoduchých výrazů, takže s ní nebudou mít problém ani neangličtináři.

Z hlediska uživatelů VoiceOveru je základní obrazovka aplikace velmi jednoduchá – obsahuje totiž jen pár tlačítek, jimiž metronom ovládáme. Pro ty, kdo na displej i vidí, je aplikace zajímavá i vizuálně, protože na pozadí tlačítek je zobrazen fyzický metronom, jehož kyvadlo po zapnutí kmitá přesně v rytmu tiků. Slabozraké uživatele ještě může potěšit, že barevné prostředí aplikace se automaticky přizpůsobuje tomu, zda máme v systému nastavené světlé či tmavé zobrazení.

Spuštění a zastavení metronomu

Než si projdeme jednotlivé možnosti metronomu, popíšeme si způsoby, jakými můžeme metronom spustit a zastavit. Nejjednodušší je vyhledat na základní obrazovce aplikace tlačítko Start/Stop a poklepat na ně. Někdy ale může být rychlejší využití alternativního způsobu.

Ať už stojíme kurzorem VoiceOveru na jakémkoli prvku základní obrazovky, můžeme na něm šviháním jedním prstem nahoru či dolů přepínat mezi dvěma akcemi rotoru. Výchozí akce je „Aktivovat“. Když je nastavená a my poklepeme jedním prstem na displej, tak prostě aktivujeme tlačítko, na němž právě stojíme. Švihneme-li ale jedním prstem nahoru či dolů, přepneme se na akci „Start/Stop“ a v tu chvíli poklepání na displej spouští a zastavuje tikání metronomu.

Bez zapnutého VoiceOveru je spouštění metronomu ještě snazší – stačí jen na displeji prstem popotáhnout zobrazené kyvadélko a metronom se rozjede.

Když už umíme metronom spustit a zastavit, můžeme si projít volby, jimiž budeme jeho chod měnit.

Nastavení tempa

Aktuálně nastavené tempo je v aplikaci zobrazeno jako počet BPM (beats per minute) tedy počet tiků za minutu. Tempo můžeme snadno snižovat či zvyšovat o jeden tik za minutu pomocí tlačítek Slower a Faster. Pokud na zobrazenou hodnotu BPM poklepeme, objeví se textové pole a pod ním číselná klávesnice. Hodnotu tedy můžeme zadat přímo a tlačítkem Save and close ji potvrdíme.

Vespod základní obrazovky aplikace je aktuálně nastavené tempo též charakterizováno příslušným hudebním termínem (Largo, Andante, Animato, Presto apod.).

Nastavení taktu

Na základní obrazovce je tlačítko udávající počet tiků, např. 4 beats pro čtyřčtvrťový takt. Když toto tlačítko aktivujeme, otevře se obrazovka, kde můžeme počet tiků v rámci stále se opakujícího vzorku měnit a také nastavit, které z tiků v taktu mají být zdůrazněny. Počet tiků v taktu může být libovolné číslo od 1 do 12, takže v případě potřeby můžeme nastavovat i méně obvyklé hodnoty.

Dejme tomu, že bychom si například chtěli čtyřčtvrťový tak změnit na tříčtvrťový, u kterého bude vždy první tik zdůrazněn. Poklepeme tedy na tlačítko 4 beats. Na následující obrazovce v upravitelném prvku snížíme švihnutím dolů počet tiků na tři a přejdeme dále na prvky jednotlivých not, kde poklepáním můžeme pro každou notu nastavit zdůraznění (VoiceOver hlásí pro každou notu disabled či enabled). Nastavíme si tedy „enabled“ jen pro první notu, a poté vše uložíme tlačítkem OK. Metronom nám pak bude vždy první dobu ze tří zdůrazňovat.

Předvolby (presets)

Pokud víme, že se k právě nastavenému tempu a počtu tiků budeme častěji vracet, můžeme si je pro příště uložit. K tomu nám poslouží tlačítko Presets na základní obrazovce. Po jeho aktivaci se otevře obrazovka se seznamem již dříve vytvořených presetů. Po instalaci aplikace tu jsou definované presety taktů na tři doby, čtyři doby a sedm dob. Poklepáním na jeden z těchto presetů bychom jej načetli a metronom by nám podle něj začal tikat. Pokud si ale naopak budeme chtít aktuální nastavení uložit propříště, poklepeme na tlačítko Add current set a zadáme název nového presetu. Příště jej tu najdeme a můžeme jej rychle spustit.

Synchronizace s ostatními zařízeními

Jako poslední z funkcí jsme si nechali trochu pokročilejší možnost, a sice synchronizaci metronomu s dalšími zařízeními. Pokud bude např. ve zkušebně více muzikantů s aplikací Metronome Touch ve stejné wifi síti, mohou tikot svých metronomů vzájemně synchronizovat. K tomu jim poslouží tlačítko Synchronization na základní obrazovce aplikace, přes které se možnost synchronizace spouští a následně je možné se zde připojit k dalším aplikacím, které mají synchronizaci povolenou.

Na první dobrou se mi synchronizaci dvou aplikací ve dvou iPhonech nepodařilo navázat. Protože jde spíše o bonusovou „vychytávku“, kterou by využila asi jen menšina uživatelů, nepátral jsem dále po příčinách. Věřme tedy tvůrcům aplikace, že je tato možnost funkční a problém tentokrát nebyl v aplikaci, ale spíše v uživateli.

Nastavení aplikace

Pod tlačítkem Settings na základní obrazovce se skrývá obrazovka s několika předvolbami, které nám mohou využívání aplikace zpříjemnit.

  • Appearance: Touto položkou můžeme přepínat světlý a tmavý vzhled metronomu zobrazeného na základní obrazovce.
  • Background: Tato volba mění tmavý či světlý vzhled pozadí základní obrazovky. Výchozí nastavení je automatická změna podle nastaveného světlého či tmavého vzhledu v systému.
  • Sounds: Tato předvolba ovlivňuje zvuky, jimiž metronom tiká, tedy zvuk nezdůrazněného a zdůrazněného tiku. Hračičkové se zde zabaví, protože kromě klasického zvuku metronomu a jakýchsi elektronických zvuků tu jsou k dispozici i kravské zvonce, hihata, klasický a elektrický buben či skleničky.
  • Flashlight: Tímto nastavením můžeme zapnout blikání přisvětlovací diody fotoaparátu při každém zdůrazněném tiku.

Pod těmito možnostmi na obrazovce nastavení najdeme už jen odkazy na různé zdroje nápovědy a podpory.

Závěr

V předešlých odstavcích jsme beze zbytku popsali všechny možnosti aplikace Metronome Touch. Ať muzikanti sami posoudí, zda jim uvedené funkce pokryjí jejich požadavky z hudebního hlediska. Pokud jde ale o technickou stránku věci, je aplikace velmi dobře vyřešena. Vše je snadno ovladatelné, přehledné a jednoduché. S VoiceOverem jsou všechny funkce zcela přístupné. Metronome Touch je tedy možným řešením pro všechny, kdo někdy potřebují pracovat s metronomem, který bude snadno přístupný i bez zraku.

Další zdroje informací


Tento článek byl se souhlasem redakce přejat z archivu Téčka – technické přílohy časopisu Zora. Pokud máte zájem o aktuální zprávy, recenze, návody a další texty o technologiích pro zrakově postižené, zajistěte si předplatné Téčka, které je dostupné už od symbolických 75 Kč za rok.iPhoneTéčko


Jan Šnyrych
Jmenuji se Jan Šnyrych. Informační technologie mě zajímají už od středoškolského studia, a protože jsem zrakově postižený, jsem též aktivním uživatelem asistivních technologií. To jsou důvody, proč se už více jak dvacet let zabývám pomůckami pro zrakově postižené a přístupností...