Tipy pro nastavení Macu po čerstvé instalaci

AppleMacmacOS/OS X

V tomto článku najdete patnáct tipů, jak nastavit čerstvou instalaci systému macOS tak, aby se systém choval předvídatelněji a efektivněji, alespoň z mého pohledu. Jestliže sami máte jiná nebo další doporučení, jak čerstvý systém nejlépe přenastavit, tak se o ně můžete podělit v komentářích.

1. Zapnutí dotazování na uložení změn při zavírání dokumentů

Pokud ve výchozím nastavení systému otevřete a upravíte nějaký dokument, například v aplikaci Pages nebo TextEdit, tak se vás systém při jeho zavírání nezeptá, zda chcete změny provedené v tomto dokumentu uložit, ale uloží jej sám a zavře. To může být nechtěné chování, jestliže chcete mít větší kontrolu nad tím, zda jste v dokumentu od jeho otevření provedli nějaké změny. Toto automatické ukládání dokumentů při jejich zavření lze vypnout zaškrtnutím volby nazvané „Při zavírání dokumentů se zeptat na zachování změn“, kterou najdete v Předvolbách systému v části Obecné.

2. Otevírání posledních oken při opětovném otevření aplikací

Systém macOS disponuje praktickou funkcí, kdy při opětovném otevření aplikace umožňuje znovu automaticky otevřít všechna okna, která jste měli před posledním ukončením této aplikace otevřená. Toto se vztahuje převážně na Applovské aplikace, například na aplikaci Pages, TextEdit či na aplikaci Mail. Toto chování lze zapnout nezaškrtnutím volby nazvané „Při ukončování aplikací zavírat okna“, která se nachází v Předvolbách systému v části Obecné.

V případě, že byste toto automatické otevírání posledních oken chtěli jen pro aplikaci Safari, tak můžete výše zmíněnou volbu nechat zaškrtnutou, ale v Předvolbách aplikace Safari v části Obecné nastavit volbu nazvanou „Safari při spuštění otevře:“ na hodnotu „Všechna okna poslední relace“.

3. Zrušení automatického otevírání stažených souborů v Safari

Ve výchozím nastavení Safari automaticky otevírá některé typy souborů po tom, co jsou staženy. To zahrnuje videa, obrázky, zvuky, dokumenty ale i archivy, například zazipované soubory, což může být nežádoucí. Toto chování vypnete v Předvolbách Safari v části obecné zrušením zaškrtnutí volby „nazvané Bezpečné soubory po stažení otvírat“.

4. Změna výchozí složky pro stažené soubory v Safari

Ve výchozím nastavení Safari se stahované soubory automaticky ukládají do složky Stažené ve vaší uživatelské složce. Pokud však chcete, aby se soubory automaticky ukládaly jinam, anebo aby se vás Safari při každém stahování zeptalo na cílové umístění, tak příslušně změňte volbu „nazvanou Umístění stažených souborů:“, která se nachází v části Obecné v Předvolbách Safari.

5. Zobrazování přípon souborů ve Finderu

Dalším oblíbeným nastavením mnoha uživatelů je zapnutí zobrazování přípon souborů ve Finderu. Tuto volbu najdete v Předvolbách Finderu v části Pokročilé pod názvem „Zobrazit přípony souborů“.

6. Složka, která se zobrazí při otevření nového okna Finderu

Ve výchozím nastavení se při otevření nového okna Finderu, například zkratkou Cmd + N, otevře seznam naposledy otevřených souborů. To však lze přenastavit a vybrat místo toho nějakou konkrétní složku, která se má otevírat, například vaši domovskou složku uživatele. Toto nastavení najdete v Předvolbách Finderu v části obecné pod volbou nazvanou „V nových oknech Finderu se zobrazí:“.

7. Změna výchozí prohledávané složky

Pokud ve výchozím nastavení použijete ve Finderu zkratku Cmd + F pro hledání souborů, tak je prohledávanou složkou vždy celý systém nehledě na to, jaká složka je zrovna otevřena v momentě vyvolání hledání. Praktičtější však může být přenastavit prohledávanou složku na aktuálně otevřenou složku. Toto lze přizpůsobit v Předvolbách Finderu v části Pokročilé nastavením volby „Při hledání:“ na hodnotu „Prohledat aktuální složku“.

8. Zobrazení složky Knihovna v domovské složce uživatele

Domovská složka uživatele obsahuje složku nazvanou Knihovna, nicméně tato složka je systémem skrytá. Chcete-li ji zobrazit, přejděte do domovské složky uživatele, například zkratkou Cmd + Shift + H, a poté stiskněte Cmd + J a v okně, které se otevře zaškrtněte volbu „Zobrazit složku Knihovna“. Práce se složkou Knihovna je potřeba například při přidávání české kontroly pravopisu, jak je popsáno níže.

9. Výchozí formát dokumentů v aplikaci TextEdit

Ve výchozím nastavení aplikace TextEdit jsou nově vytvářené dokumenty soubory typu RTF. Pokud však upřednostňujete raději soubory typu TXT, tak možná budete chtít přenastavit v Předvolbách TextEditu na kartě „Nový dokument“ volbu „Formát“ na hodnotu „Prostý text“.

10. Automatické přihlašování a odhlašování uživatele

Další oblíbenou, i když né příliš bezpečnou, volbou je nastavení uživatele, který se má automaticky přihlásit po zapnutí počítače. Toto nastavení najdete v Předvolbách systému v části „Zabezpečení a soukromí“ na kartě Obecné. Automatické přihlašování uživatele zde nastavíte zrušením zaškrtnutí volby „Vypnout automatické přihlašování“.

Kromě toho může být žádoucí na stejném místě v Předvolbách systému prodloužit interval požadování hesla po přechodu do spánku nebo po spuštění spořiče obrazovky, což provedete změnou volby nazvané „Požadovat heslo“.

11. Prodloužení intervalu přechodu do spánku

Pokud používáte MacBook, máte ho připojen do sítě a chcete například nechat počítač dlouho běžet, aby se stáhl nějaký velký soubor nebo dokončila jiná časově náročná práce, tak může být žádoucí prodloužit interval, po kterém počítač přejde do spánku. To provedete v Předvolbách systému v části „Úspora energie“ na kartě Adaptér přenastavením volby nazvané „Uspat počítač po:“.

12. Zobrazení datumu v doplňkových nabídkách

Další užitečnou volbou může být zobrazení datumu v doplňkových nabídkách, do kterých se dostanete zkratkou VO + M + M . Ve výchozím nastavení se zde zobrazuje jen aktuální čas. Chcete-li zde zobrazit také datum, tak v Předvolbách systému v části „Datum a čas“ na kartě Hodiny zaškrtněte volbu nazvanou „Zobrazovat datum“.

13. Přidávání aplikací a jiných položek do Docku a jejich přesouvání

Naplnění Docku aplikacemi a složkami je dobrý způsob, jak k nim mít pohotový přístup, protože do docku se kdykoliv dostanete jednoduše zkratkou VO + D, a funguje v něm rychlý přesun na položky psaním počátečních písmen z jejich názvu, a to i se zapnutou rychlou navigací.

Aplikace a zástupce složek nebo souborů jde do Docku přidávat jejich nalezením a vybráním ve Finderu a použitím zkratky Cmd + Ctrl + Shift + T.

Spuštěnou aplikaci je možné do Docku natrvalo přidat také tak, že přejdete do docku, najedete na tuto aplikaci a vyvoláte kontextové menu zkratkou VO + Shift + M, ve kterém rozbalíte podnabídku Volby a zvolíte „Ponechat v Docku“.

Přesouvat položky v Docku doleva nebo doprava lze nejsnadněji najetím na položku a použitím zkratky Alt + šipka doleva respektive doprava, akorát tento příkaz nemá žádnou zpětnou vazbu, která by signalizovala, že se položka v Docku skutečně hýbe.

14. Nastavení kontroly českého pravopisu a její používání

Slovník pro kontrolu českého pravopisu bohužel není na Macu ve výchozím stavu ihned dostupný, ale jeho dodatečná instalace se vyplatí, protože kontrola je pak k dispozici v kterémkoliv textovém poli, včetně textových editorů, emailů a webových stránek, a snadno se s ní pracuje, jak je popsáno o kousek níže.

Instalace slovníku českého pravopisu s rozšířenou slovní zásobou, kterou jinde nejspíš neseženete

  1. Jděte do Finderu a zkratkou Cmd + Shift + L otevřete složku Knihovna, ve které přejděte do složky Spelling. Alternativně lze ve Finderu tuto složku Spelling otevřít také tak, že v řádku nabídek rozbalíte nabídku Otevřít a vyberete příkaz „Otevřít složku…“, anebo použijete zkratku Cmd + Shift + G, a v okně, které se zobrazí, zadáte cestu `~/Library/Spelling`, včetně té vlnovky na začátku, a stisknete Enter nebo tlačítko Otevřít.
  2. Zde si stáhněte soubory slovníku. Odkazovaný soubor je zazipovaný archiv obsahující samotné slovníkové soubory `cs_CZ.aff` a `cs_CZ.dic`, a kromě nich také mnou doplněnou slovní zásobu v souboru `LocalDictionary`, který sice není nezbytný, ale ušetří vám přidávání několika nových slov do slovníku. Tento archiv po stažení rozbalíte ve Finderu zkratkou cmd + O, a jednotlivé zmíněné soubory překopírujte přímo do složky Spelling.
  3. Otevřete Předvolby systému, zvolte Klávesnice a tam se přepněte na kartu Text.
  4. Zde se nachází volba Pravopis s vyskakovacím seznamem jazyků, v němž je třeba nastavit „Automaticky podle jazyka“, pokud už to tak nebylo nastaveno. Poté otevřete tento seznam jazyků znovu a na jeho konci zvolte položku „Nastavit …“, čímž se otevře dialog, kde v tabulce najděte řádek „Čeština (Knihovna)“, a zaškrtněte jej, nejspíš bude až na konci této tabulky, a dialogové okno potvrďte tlačítkem Hotovo. V případě, že by se čeština v tabulce nenacházela nebo by kontrola českého pravopisu nezačala ihned po těchto krocích fungovat, tak zkuste restartovat počítač, poté se podívejte do tabulky znova a případně češtinu zaškrtněte.

Používání kontroly pravopisu a přidávání slovíček do slovníku

Následující slovo s výskytem pravopisné chyby v dokumentu vyhledáte zkratkou Cmd + ů, což toto chybné slovo i označí. Nabídku doporučených oprav pro označené slovo pak zobrazíte zkratkou VO + Shift + M, na požadovanou opravu najedete šipkou dolů, a vyberete ji mezerníkem nebo Enterem.

Kromě doporučených oprav se v této nabídce nacházejí také možnosti „Ignorovat pravopis“, a „Naučit se pravopis“. Nicméně v systému je jakási chyba, že při vyvolání této nabídky v některých textových polích, třeba v Safari, nabídka neobsahuje zmíněné možnosti pro naučení se či ignorování pravopisu ani doporučené opravy. Avšak vždy tam je alespoň podnabídka „Pravopis a gramatika“ obsahující položku „Zobrazit pravopis a gramatiku“, která otevře okno, kde je možné veškerou kontrolu a opravu pravopisu provádět také. Toto okno je někdy možné otevřít také zkratkou Cmd + Shift + ů.

Možnost „Naučit se pravopis“ budete používat možná často, takže je dobré využít obecné vlastnosti Macu, že na položky jakýchkoliv nabídek se můžete rychle přesouvat napsáním prvních písmen z jejich názvu, v tomto případě většinou stačí po vyvolání nabídky zkratkou VO + Shift + M naťukat první dvě písmena, čili „n“, „a“, a potvrdit mezerníkem nebo Enterem. Tím se dotyčné slovo přidá do pravopisného slovníku a příště již nebude v žádném textu, i v jiných aplikacích, považováno za chybu.

Možnost „Ignorovat pravopis“ naproti tomu způsobí, že se dotyčné slovo nebude považovat za chybu jen dočasně v aktuálním dokumentu.

15. Zabránění automatickému označování procházených zpráv v Mailu jako přečtených

V aplikaci Mail může být žádoucí sbalit panel, ve kterém se zobrazuje obsah právě vybrané zprávy ze seznamu zpráv, protože když je tento panel rozbalený, tak se při pouhém procházení seznamu zpráv každá vybraná zpráva samovolně označí jako přečtená, což může být nechtěné, a toto chování bohužel nejde přenastavit v předvolbách.

Panel s obsahem vybrané zprávy sbalíte tak, že se pomocí VO + Shift + šipka dolů zanoříte do vertikálního rozdělovníku nacházejícího se přímo za seznamem zpráv, a poté opakovaně stisknete VO + šipku doprava, dokud se vertikální rozdělovník neposune na pozici 100 procent, čímž se panel úplně skryje. Celý obsah vybrané zprávy si i tak budete stále moci přečíst, když v seznamu zpráv požadovanou zprávu vyberete a otevřete jí v novém okně klávesou Enter.Adam Samec
Adam Samec
Jmenuji se Adam Samec a jako nevidomý se zajímám o asistivní technologie pro zrakově postižené, především o produkty značky Apple, průběžně však sleduji a zkouším také odečítače na Windows a Android.