Tipy a triky pro NVDA (Accessibility Central)

Tipy a triky pro NVDA

Na této rozsáhlé stránce si představíme řadu krátkých, ale užitečných tipů týkajících se používání opensource odečítače NVDA. Jde o texty původně zveřejněné na serveru Accessibilitycentral.net (odkaz se otevře v novém okně) v samostatné, poměrně obsáhlé sekci věnované výhradně tomuto odečítači. Na rozdíl od série Naučte se s NVDA, kterou jsem do rubriky Asistivní software na tomto portálu také přeložil, se většinou nejedná o žádné ucelené ani na sebe navazující články, ale spíše jen o stručné věcné postřehy k danému tématu. Mnoho jich přesto na tuto sérii v určitém smyslu navazuje, protože v krátkosti doplňují důležité informace, jež v sérii uvedeny nejsou (pravděpodobně proto, že by byly na poměry úplného začátečníka už příliš pokročilé), případně se vrací k tématům, která byla v sérii zmíněna jen okrajově a nebylo k nim řečeno všechno důležité. Dalším rozdílem oproti sérii je, že zde nebudu překládat všechny zveřejněné návody od začátku do konce. Některé uvedené informace už nejsou zcela aktuální, jiné by se zbytečně opakovaly a další odkazují na zdroje, které jsou dostupné opět pouze v angličtině. Pokud jste pokročilejší uživatel počítače a nevadí vám číst anglické texty, doporučuji si část Accessibility Central týkající se NVDA (odkaz se otevře v novém okně) alespoň zběžně prohlédnout v originále. I znalejší uživatelé by zde mohli objevit něco, co třeba dosud nevěděli. Ze stejného důvodu zde nebudu dodržovat přesně stanovenou strukturu stránky a nebudu ani přikládat odkazy na audio návody. Na rozdíl od Naučte se s NVDA, kde se jedná o doslovné přepisy Youtube videí, jsou zde audio návody samostatnou sekcí a ne vždy se zabývají stejnými tématy jako ty textové. Stylistika návodů z Accessibility Central je navíc často nejednoznačná nebo nepřesná, navzdory přínosnému obsahu, a já se snažím o konzistentní styl všech překladů, proto do těchto textů občas zasahuji víc než v případě "Naučte se s NVDA". Pokud si používáním NVDA či obecně prací s počítačem jako takovou dosud nejste příliš jisti a ještě jste nečetli ani tuto stránku, ani zmíněnou sérii návodů "Naučte se s NVDA", osobně vám doporučuji začít nejprve s touto sérií, protože všechna témata, kterými se zabývá, probírá skutečně od úplných základů a většinou více do hloubky.

Změna nastavení hlasového výstupu pro NVDA

Mezi nastavení, která si ve NVDA pravděpodobně budete chtít po jeho instalaci přizpůsobit, patří předvolby použitého hlasového výstupu a v jeho rámci pak konkrétního hlasu, kterým bude mluvit. Předvolby hlasového výstupu si můžete změnit tak, že stisknete kombinaci kláves NVDA+n a v podnabídce Možnosti najdete Hlasové výstupy. Na této položce stiskněte enter a v dialogovém okně, které se následně objeví, budete mít tyto možnosti: Hlasové výstupy, Výstupní zařízení a Režim tlumení zvuku. Až se kurzor ocitne na rozbalovacím políčku Hlasové výstupy, oznámí NVDA, který hlasový výstup právě používáte (např. Espeak, Sapi 4 nebo Sapi 5 atd). Šipkou nahoru nebo dolů můžete vybrat jiný hlasový výstup. Až si nějaký vyberete, najděte klávesou tab tlačítko OK a potvrďte mezerníkem nebo enterem.

Nová funkce Režim tlumení zvuku ve NVDA 2016.1 a novějších

Od verze 2016.1 má NVDA novou funkci. Najdete ji v dialogu Hlasové výstupy (viz výše). Ten můžete rychle vyvolat také zkratkou ctrl+NVDA+s. Když se tento dialog otevře, kurzor se bude nacházet na rozbalovacím políčku s podporovanými hlasovými výstupy. Šipkou nahoru nebo dolů můžete toto nastavení měnit. Stejným způsobem můžete nastavit i ostatní volby v tomto dialogu. Jedním stisknutím klávesy tab se dostanete na volbu výstupního zařízení, kde si můžete vybrat, jestli má NVDA vydávat zvuky a mluvit např. z reproduktorů nebo sluchátek atd. Dalším stisknutím klávesy tab se dostanete na volbu Režim tlumení zvuku. Volba Režim tlumení zvuku je dostupná jen ve Windows 8 nebo novějších a umožňuje nastavit, že NVDA má ztišit zvuk ostatních programů, když zrovna sám mluví, případně po celou dobu, kdy běží.

 • Bez tlumení: NVDA nebude tlumit ostatní zvuky za žádných okolností.
 • Tlmit při mluvení: NVDA bude tlumit zvuky ostatních aplikací pouze tehdy, pokud zrovna sám mluví nebo vydává zvuky (tato volba nemusí fungovat správně se všemi dostupnými hlasovými výstupy).
 • Tlumit vždy: NVDA ponechá hlasitost ostatních zvuků nižší než svou vlastní celou dobu, co je spuštěn.

Mezi těmito režimy můžete rychle přepínat klávesovou zkratkou NVDA+shift+d. Vezměte také na vědomí, že tuto funkci nabízí pouze nainstalovaná verze NVDA (nikoli přenosná kopie).

ZjišŤování informací o různých funkcích samotných Windows

Pokud se chcete rychle naučit nebo si připomenout často používané klávesové zkratky systému Windows, řiďte se následujícími instrukcemi.

Na ploše stiskněte klávesu F1. Tím vyvoláte novou obrazovku nazvanou Nápověda a podpora pro systém Windows, kde si můžete informace o klávesových zkratkách vyhledat. Napište do vyhledávacího políčka slovo "zkratky" a stiskněte enter. Objeví se obrazovka s výsledky vyhledávání. Nastavte kurzor na ten výsledek, který si chcete přečíst, například "Klávesové zkratky", a stiskněte enter. Dostanete se do seznamu základních zkratek systému a budete se je tak moci naučit. Kdykoli si můžete zkratky skopírovat do schránky a vložit do libovolného textového editoru, abyste se k nim mohli případně vrátit i později. Okno se zkratkami můžete zavřít kombinací kláves alt+F4. Klávesové zkratky Windows se skutečně stojí za to naučit, protože vám umožňují pohybovat se po systému a vyvolávat jeho nejrůznější funkce opravdu rychlým a efektivním způsobem.

Ujistěte se, že když mačkáte F1, nejste právě v okně žádného programu, protože v opačném případě by se místo nápovědy pro systém Windows mohla otevřít nápověda daného programu. Pokud se například právě nacházíte v okně některého textového editoru, po stisku F1 by se zobrazila nápověda právě pro něj.

U každého programu, který má v liště nabídek menu Nápověda, stisknutím F1 vyvoláte seznam témat jeho nápovědy. Pokud třeba stisknete klávesu F1 nebo vyvoláte příslušnou položku z nabídky Nápověda ve Wordu, budete si moci vyhledat, jak lze např. upravit vlastnosti písma.

Pokud chcete zjistit číslo aktuální verze programu, který právě používáte, většinou tento údaj najdete na obrazovce "O programu". Tu můžete vyvolat také z menu Nápověda.

Obnovení dokumentu v případě, kdy NVDA nenačte správně webovou stránku

Někdy se může stát, že se vám při prohlížení webu některá stránka nenačte správně. V takovém případě ji můžete zkratkou NVDA+F5 znovu načíst do paměti NNVDA, aby se všechny informace na stránce skutečně zobrazily tak, jak mají. Tento příkaz může někdy pomoci také s dokumenty, např. PDF nebo složitější dokumenty ve Wordu či Excelu. (Poznámka překladatele: Samotná klávesa F5 vynutí obnovení, tj. znovu načtení celé stránky, případně textového dokumentu, v příslušném webovém prohlížeči nebo textovém editoru. NVDA+F5 ponechá stránku tak, jjak je právě načtená, v daném programu beze změny, její obnovení se provede pouze ve vnitřní paměti NVDA, ve které se všechny interaktivní dokumenty a stránky vykreslují. Tento rozdíl v chování se může hodit mít napaměti například při vyplňování formulářů nebo při práci se složitějšími, dynamickými webovými aplikacemi (e-mailové rozhraní poskytovatele vaší schránky, online aplikace od Googlu pro správu a synchronizaci dokumentů atd).)

Funkce automatické kontroly aktualizací

NVDA má funkci nazvanou "Automaticky upozorňovat na aktualizace NVDA". Když je tato funkce zapnutá, bude NVDA každý den kontrolovat, jestli není k dispozici novější verze. Pokud aktualizace k dispozici je, NVDA vás upozorní. Budete dotázáni, jestli si přejete aktualizaci stáhnout a provést okamžitě. Když je NVDA plnohodnotně nainstalovaný, aktualizace se stáhne a NVDA se ve vašem počítači sám přeinstaluje. Bude vám stačit jen řídit se pokyny na obrazovce. Jedná-li se ale o přenosnou kopii, stáhne se instalátor úplně nové kopie NVDA. Budete pak muset příslušný soubor ručně najít a otevřít a opět se řídit uvedenými pokyny, čímž si vytvoříte přenosnou kopii příslušné nové verze na daném médiu, které pro NVDA používáte – např. flash disk nebo CD. Můžete sice přeinstalovávat i stávající přenosné kopie, ale to by mohlo při dlouhodobém používání působit problémy, proto je vždy lepší vytvořit přenosnou kopii úplně novou od začátku.

Každý rok se NVDA obvykle aktualizuje čtyřikrát, takže s rychlostí, jakou se nově objevené problémy opravují, určitě budete spokojeni. (Poznámka překladatele: Pokud se jedná o skutečně závažný problém, např. bezpečnostní díra nebo některá aplikace okamžitě padá, pokud se ji pokusíte spustit a zároveň běží NVDA atd, vycházejí většinou v řádu několika dnů mimořádné neplánované aktualizace, které tuto chybu odstraňují, i mimo pravidelný cyklus nových verzí.)

Automatické aktualizace NVDA se samozřejmě dají vypnout. V tom případě vás NVDA na dostupnost nové verze sám upozorňovat nebude, takže veškeré případné aktualizace budete muset provádět ručně. To se může hodit např. ve školní nebo firemní síti, kde se veškerý software aktualizuje společně ve stejném čase třeba jen jednou za rok.

Autoři NVDA si vedou orientační statistiky, kolik lidí na celém světě v daný den NVDA používá. Pokud tedy automatické aktualizace vypnete, nebude vaše kopie NVDA tento údaj svým tvůrcům oznamovat. Stejný efekt má používání NVDA na počítači bez přístupu k internetu. Pro běžného domácího uživatele je většinou nejlepší nechat automatické aktualizace zapnuté. Tato čísla by mohla vývojářům pomoci v situaci, kdy budou shánět nové sponzory, protože potenciální investoři se v tomto případě mohou sami podívat na odhadovaný počet lidí, kteří mají z NVDA užitek.

Pokud budete chtít automatické aktualizace NVDA vypnout, stiskněte kombinaci kláves ctrl+NVDA+g, kdykoli je NVDA spuštěn, čímž vyvoláte dialogové okno Obecné nastavení. Až se toto okno objeví, najděte klávesou tab zaškrtávací políčko "Automaticky upozorňovat na aktualizace NVDA" a mezerníkem jej odškrtněte. Potom najděte tlačítko OK a opět mezerníkem jej potvrďte. Od tohoto okamžiku už nebudete upozorňováni na žádné další aktualizace.

Pokud chcete ručně zkontrolovat dostupnost aktualizací, aniž byste přitom opět povolovali kontrolu automatických aktualizací, najdete příslušnou možnost v nabídce NVDA (ctrl+NVDA+n), v podnabídce Nápověda, volba "Zkontrolovat aktualizace". Opět jen stačí řídit se pokyny na obrazovce.

Jak si můžete v prohlížeči uložit webovou stránku do záložek

Při prohlížení internetu můžete narazit na zajímavou stránku, kterou si budete chtít uložit a přečíst později.

Přidávání stránky mezi oblíbené v Internet Exploreru

Stiskněte klávesu alt, abyste zobrazili lištu nabídek. Potom šipkou doprava najděte podnabídku Oblíbené, šipkou dolů postupujte až na "Přidat k oblíbeným položkám" a stiskněte enter. Hned první prvek v okně, které se objeví, bude jméno stránky, na níž právě jste. Můžete si zde také záložky uspořádávat do různých skupin. Nakonec najděte tlačítko Přidat a potvrďte jej, a stránku máte v oblíbených.

Přidávání stránky do záložek v Mozilla Firefoxu

Altem zobrazte aplikační nabídku, šipkou doprava najděte podnabídku "Záložky", pokračujte šipkou dolů na "Přidat stránku do záložek" a stiskněte enter. Hned první možnost v následujícím dialogovém okně je jméno dané stránky. Další prvky v okně vám umožŇují uspořádat si záložky do složek atd. Potvrzením tlačítka Hotovo budete mít záložku přidanou.

Tento postup je téměř totožný i v ostatních prohlížečích. Většina jich nabízí také klávesovou zkratku, kterou si přidávání stránky do oblíbených nebo záložek můžete urychlit.

Rychlý pohyb po strukturovaných dokumentech v Microsoft Wordu

Pokud pracujete ve Wordu s dokumentem, který je náležitě naformátovaný a strukturovaný (tj. má vyznačené nadpisy, odkazy, tabulky atd), můžete ho pomocí NVDA procházet stejně jako interaktivní prvky na webových stránkách.

Po otevření dokumentu ve Wordu se samozřejmě ve výchozím stavu nacházíte v jeho textu a můžete provádět přímé úpravy. Do tzv. režimu prohlížení, který vám umožní používat podporované klávesy rychlé navigace stejně jako na internetu, se tedy přepnete zkratkou NVDA+mezerník. Když NVDA ohlásí "Režim prohlížení" nebo vydá příslušný zvuk, podle toho, co máte nastaveno v dialogu Režim prohlížení v možnostech NVDA, můžete začít používat klávesy rychlé navigace. V tomto režimu tedy klávesy nezasahují do textu, ale slouží k pohybu po něm. Když stisknete klávesu, která ve Wordu není podporovaná, NVDA vás na to upozorní.

Zpět do tzv. formulářového režimu, který je ve Wordu po otevření nového dokumentu aktivní standardně a v němž můžete běžně psát, jak jste zvyklí, se vrátíte opět zkratkou NVDA+mezerník. (Poznámka překladatele: Toto přepínání mezi formulářovým režimem a režimem prohlížení můžete stejným způsobem využít i na internetu. V možnostech NVDA lze také nastavit, za jakých okolností má NVDA tyto dva režimy přepínat automaticky a za jakých ne; jedna volba se týká případu, kdy na interaktivní prvek narazíte klávesou tab, a druhá, pokud šipkou. Obě tyto volby najdete v dialogu Režim prohlížení. Na internetu formulářový režim neslouží jen ke psaní do editačních políček, ale i např. k vybírání z několika přepínačů nebo možností v rozbalovacím políčku (šipkami nahoru a dolů). Pokud se právě nacházíte ve formulářovém režimu na internetu, můžete jej ukončit také escapem. Praktický a rychlý způsob navigace po stránce, pokud zrovna potřebujete vyplnit formulář, je procházet jednotlivé prvky klávesou tab nebo šipkou dolů (šipkou si můžete přečíst i případný doprovodný nebo vysvětlující text k formuláři) a na jednotlivých prvcích formuláře se pak přepnout do formulářového režimu mezerníkem, pokud se NVDA nepřepnul automaticky.)

V režimu prohlížení NVDA umožňuje také ve Wordu, steně jako na internetu, vyvolat seznam prvků klávesovou zkratkou NVDA+F7. Na rozdíl od webové stránky ale umí NVDA v dokumentu Wordu zobrazit pouze odkazy, nadpisy nebo komentáře (v české lokalizaci NVDA přeloženo jako "anotace"), pokud jsou tyto správně naformátované. Až stisknete NVDA+F7, NVDA ohlásí "Seznam prvků dialog". Fokus se ocitne ve stromovém seznamu, který je ve výchozím stavu stejně jako na internetu nastaven na odkazy. Jsou v něm vypsány všechny případné odkazy, které se v dokumentu nachází. I zde můžete zkratkou shift+tab přejít na přepínač pro nastavení typu prvků, jejichž seznam si přejete zobrazit. Šipkami můžete měnit mezi nadpisy, odkazy a "anotacemi". Samotnou klávesou tab se pak můžete vrátit zpět do stromového seznamu, který se automaticky aktualizuje podle nastaveného typu prvků, pokud jsou v dokumentu takové prvky přítomny. Zde můžete případně šipkami vybrat prvek, na který se chcete přesunout, a enterem přesun provést.

Rychlá navigace a seznam prvků budou fungovat jen v režimu prohlížení a také jen v podporvaných dokumentech (tj. např. nativní formáty Wordu – .doc nebo .docx).

Použití seznamu prvků v Microsoft Excelu

V Microsoft Excelu můžete pomocí seznamu prvků (NVDA+F7) zobrazit seznam všech grafů, vzorců, formulářových prvků, listů nebo komentářů. NVDA umožňuje v Excelu číst i obsah jednotlivých grafů, a to tak, že daný graf vyberete pomocí seznamu prvků, přesunete se na něj a potom se šipkami pohybujete po jeho bodech.

Opravování pravopisných chyb v dokumentu

Existuje několik způsobů, jak pravopisné chyby v dokumentu opravovat. Jedním z nich je použití vestavěné kontroly pravopisu v příslušném programu, jestliže daný program takovou funkci má. Pokud má, obvykle se vyvolává klávesou F7. Stisk této klávesy vyvolá dialog kontroly pravopisu.

Vždycky kontrolu raději nechte projít celý dokument od začátku, jinak by nemusela zaznamenat všechny přítomné chyby.

Jednotlivé prvky v dialogu kontroly pravopisu si můžete prohlédnout klávesou tab. Pokud konkrétní program žádnou možnost kontroly pravopisu nemá, oznámí NVDA při pokusu použít tuto klávesovou zkratku prostě jen "F7".

Popis některých možností kontroly pravopisu ve Wordu

Po svém spuštění se kontrola pravopisu rovnou přesune na první chybu na právě viditelné stránce. NVDA vyhláskuje slovo obsahující chybu, které kontrola vizuálně zvýraznila, a budete si moci vybrat z několika možností, jak s chybou naložit, jako např. návrhy oprav podle toho, které spisovné české slovo ve slovníku Wordu se chybně napsanému slovu nejvíc blíží. Pokud je návrhů více, budou zobrazeny v seznamu, který si můžete prohlédnout šipkami.

Pokud si nejste jisti významem slova nebo jeho přesnou psanou podobou, můžete použít dosud nePopsanou funkci NVDA – režim prohlížení textu. Ten se spouští z numerické klávesnice. Jednička na numerickém bloku přečte znak před kurzorem, dvojka znak, na kterém kurzor právě stojí, a trojka ten následující. Pokud stisknete dvojku dvakrát rychle za sebou, NVDA aktuální znak vyhláskuje foneticky. Například uslyšíte slovo "Helena", pokud kurzor právě stojí na znaku "h". Tímto způsobem si tedy můžete prohlédnout, jak přesně se dané slovo píše. Stisknutím klávesy 5 na numerickém bloku si můžete nechat znovu zopakovat celé slovo. Pokud stisknete pětku dvakrát, bude slovo vyhláskováno. (Poznámka překladatele: Aby prohlížení textu fungovalo správně, musíte se ujistit, že máte vypnutý numlock, což je klávesa úplně v levém horním rohu numerického bloku, která přepíná celý numerický blok mezi dvěma režimi. Když je numlock zapnutý, stisknutí libovolného čísla na numerickém bloku toto číslo napíše na pozici kurzoru. Je-li ale vypnutý, mají tyto klávesy alternativní význam, který se může v každém programu mírně lišit, a konkrétně NVDA tyto klávesy při vypnutém numlocku používá takto. Pokud i při vypnutém numlocku čísla 1 až 3 dělají něco jiného, než že by hlásila znak před kurzorem, na pozici kurzoru a za ním, zkuste stisknout NVDA+numerickou jedničku, stále s vypnutým numlockem, dokud NVDA neoznámí "prohlížení objektu". Pokud chcete o těchto režimech prohlížení zjistit víc, otevřete si z nabídky NVDA a podnabídky Nápověda uživatelskou příručku a pomocí rychlé navigace po nadpisech či odkazech si najděte kapitoly "5.5 Prohlížení textu v aktuálním objektu" a "5.6 Plošné prohlížení". Pokud používáte NVDA s rozložením klávesnice pro laptop, místo numerické jedničky musíte použít zkratku NVDA+šipka doleva, místo dvojky NVDA+tečka (na alfanumerickém bloku), místo trojky NVDA+šipka doprava a místo pětky ctrl+NVDA+tečka. Místo NVDA+numerické jedničky pro přepínání mezi jednotlivými režimy prohlížení je to v rozložení laptop pak NVDA+page down.)

Následují jednotlivé volby, které při kontrole pravopisu ve Wordu můžete na každé nalezené chybě použít.

 • Přeskočit – toto tlačítko přestane tento konkrétní výskyt daného slova považovat za chybu.
 • Přeskakovat – nebude za chybu považovat ani všechny ostatní výskyty daného slova v dokumentu.
 • Přidat do slovníku – přidá dané slovo přesně tak, jak je v dokumentu právě napsané, bez jakýchkoli oprav, do slovníku Wordu, pokud jste si jisti, že právě takto je napsáno správně.
 • Zaměnit – zamění slovo v dokumentu za právě vybraný návrh v seznamu.
 • Zaměňovat – pokud se stejné slovo se stejnou chybou vyskytuje v dokumentu vícekrát, Word všechny výskyty opraví na návrh, který je právě vybraný v seznamu.
 • Autom. opravit se pokusí slovo opravit automaticky.
 • KOntrolovat gramatiku je zaškrtávací políčko, které určuje, jestli se Word bude v dokumentu pokoušet opravovat také gramatiku, tj. např. čárky v souvětích, shodu podmětu s přísudkem atd.
 • Možnosti vám umožní nastavit chování kontroly pravopisu podrobněji.
 • Storno dialog opustí bez provedení jakýchkoli zásahů do dokumentu.

V dialogu Kontrola pravopisu můžete ve chvíli, kdy se proces zastaví na první chybě, použít také klávesovou zkratku NVDA+b, která přečte celý obsah okna odshora dolů, včetně aktuálního řádku, kde se v dokumentu pravopisná chyba nachází. Toto však nemusí fngovat v dialozích pro kontrolu pravopisu např. v Mozilla Thunderbirdu a ostatních programech. (Poznámka překladatele: Mozilla Thunderbird je volně dostupný e-mailový klient, tedy program pro snadnou správu vaší elektronické pošty, který si můžete případně stáhnout z tohoto odkazu (otevře se v novém okně). Osobně jej k vyřizování elektronické pošty doporučuji používat mnohem spíš než webové rozhraní vašeho poskytovatele e-mailové schránky.)

Další způsob, jak opravovat pravopisné chyby, je číst dokument postupně řádek po řádku ručně. Tak můžete vždy snadno a rychle zjistit, jestli se právě na tom kterém řádku nachází nějaká pravopisná chyba. Pokud se na řádku pravopisná chyba nachází, můžete se k ní dostat zkratkou ctrl+šipka doleva nebo ctrl+šipka doprava. Ctrl+šipka doprava bude větu procházet slovo po slovu. Pomocí ctrl+šipky doleva se budete zase slovo po slovu vracet, dokud nenarazíte na slovo s chybou. Slovo pak můžete přepsat jednoduše přidáním několika znaků na správné místo nebo smazáním těch přebytečných.

Každému bude samozřejmě více vyhovovat jiný způsob kontroly pravopisu.

Opravování pravopisu pomocí klávesy kontextového menu

Nejjednodušším způsobem, jak opravit pravopis určitého slova, je stisknout klávesu kontextového menu ve chvíli, kdy se kurzor nachází na pravopisné chybě. Klávesa kontextového menu (pokud ji váš počítač má) se většinou nachází v pravé dolní části alfanumerického bloku (mezi pravým controlem a altem). Vizuálně tato klávesa vypadá jako šipka ukazující na několik rovnoběžných linek. Pokud v tomto případě klávesu kontextového menu stisknete, vyvolá dialog kontroly pravopisu stejně jako klávesa F7, ale tentokrát se bude kontrola týkat pouze aktuálně zvýrazněné pravopisné chyby, pokud se tedy kurzor opravdu nachází na některé pravopisné chybě. Jak jsme zmínili už dříve, tyto návrhy se můžou lišit v závislosti na konkrétním programu, ve kterém kontrolu pravopisu provádíte.

Nastavení NVDA týkající se automatického ohlašování pravopisných chyb

NVDA nabízí nastavení, díky němuž budou případné pravopisné chyby čteny automaticky, jakmile je napíšete nebo na ně přesunete kurzor. Když je tato volba vypnutá, nebude vás NVDA na pravopisné chyby upozorňovat vůbec žádným způsobem, a to ani při psaní ani při následném procházení dokumentu. Také to záleží na tom, jestli daný dokument tuto funkci podporuje, tj. jestli konkrétní program nabízí vůbec nějaké funkce kontroly pravopisu.

Pokud tuto volbu ve NVDA máte vypnutou, můžete ji zapnout v dialogu Ohlašování formátování dokumentu, do něhož se dostanete z nabídky NVDA a podnabídky Možnosti. Potřebujete zaškrtnout políčko "Pravopisné chyby".

Procházení dokumentu ve Wordu větu po větě, až skončíte s kontrolou pravopisu

Až budete hotovi s kontrolou pravopisu, můžete si také celý dokument na zkoušku přečíst postupně větu po větě. O větu vpřed se posunete klávesovou zkratkou alt+šipka dolů, o větu zpět pak zkratkou alt+šipka nahoru.

Stažení souboru z internetu

Až se začnete na internetu cítit o něco jistěji, může se stát (dříve nebo později na to dojde určitě), že si budete chtít nějaký soubor stáhnout a uložit do počítače. Může se jednat o hudební soubor, obrázek, instalátor nějakého programu atd. Nejjednodušším způsobem stahování je říci prohlížeči, kam (do kterého adresáře) na disku) se soubor má uložit. Tak budete mít jistotu, že o soubor omylem nepřijdete, zejména pokud si něco z internetu stahujete vůbec poprvé.

Určení, kam se má soubor uložit, v Mozilla Firefoxu

Pokud chcete nastavit výchozí složku, kam se mají standardně ukládat všechny stažené soubory, najdete tuto možnost v menu Nástroje pod položkou Možnosti. Na kartě Obecné hledejte zaškrtávací políčko "U každého souboru se zeptat, kam ho uložit". Zde přepněte přepínač do polohy "Ukládat všechny soubory do" a v editačním políčku, které se vzápětí hned vedle toho zaškrtávacího objeví, zadejte, kam se mají soubory standardně ukládat. Soubory si můžete nechat ukládat třeba na plochu, abyste měli jistotu, že je nikde neztratíte. Vždycky si můžete později soubor přesunout nebo skopírovat jinam. Přesný postup, jak se dobrat nastavení, kam se mají soubory standardně ukládat, se může v jiných prohlížečích lišit.

Tři způsoby, jak stáhnout soubor pomocí NVDA

Existuje několik způsobů, jak se na některé stránce můžete dostat ke konkrétnímu odkazu na stažení požadovaného souboru.

Stažení souboru pomocí příslušného odkazu

První z nich je pomocí odkazu pro stažení, pokud se takový odkaz na stránce nachází. Když na tomto odkazu stisknete mezerník nebo enter, objeví se dialogové okno, které vám dá na výběr buď soubor otevřít nebo uložit. Šipkami nebo klávesou tab se přesuňte na tlačítko Uložit a potvrďte jej mezerníkem nebo enterem. Pokud v prohlížeči není nastaveno žádné jiné místo, soubor bude uložen do složky "Stažené soubory" (její přesné umístění záleží na vaší konkrétní verzi Windows). Budete si potřebovat zjistit, kde se na vašem konkrétním počítači složka Stažené soubory nachází, pro případ, že prohlížeč zavřete nebo budete se staženým souborem chtít pracovat po delší době znovu.

Uložení souboru přetažením myši na příslušný odkaz

Pokud jednoduché kliknutí na odkaz mezerníkem nebo enterem (viz výše) nefunguje, dalším možným způsobem, jak soubor stáhnout a uložit, je pomocí NVDA simulovaně přetáhnout myš na příslušný odkaz pro jeho stažení. Nejprve najděte odkaz pro stažení souboru a následně stisknutím NVDA+lomeno (na numerickém bloku) na tento odkaz přetáhněte kurzor myši. Potom budete potřebovat pomocí další klávesové zkratky NVDA (samotná klávesa hvězdička na numerickém bloku) nasimulovat kliknutí pravým tlačítkem myši. Objeví se kontextová nabídka a cesta k úspěchu je pak už jen otázkou tisknutí šipky dolů, až dokud neuslyšíte položku "Uložit odkaz jako". Stisknutím enteru na této položce už vyvoláte stejný dialog pro uložení souboru jako v předchozím případě. I zde platí, že pokud nemáte prohlížeč nastavený jinak, soubor bude uložen do vaší složky "Stažené soubory". (Poznámka překladatele: V rozložení klávesnice pro laptopy je zkratka pro přetažení myši NVDA+shift+m, pro kliknutí pravým tlačítkem pak NVDA+pravá závorka (uzavření závorky).)

Uložení souboru pomocí kontextového menu

Posledním zplsobem, jak stáhnout nějaký soubor, je kontextové menu vyvolané stiskem příslušné klávesy na klávesnici. Klávesa kontextového menu se obvykle nachází v pravé dolní části alfanumerického bloku (mezi pravým altem a controlem). Ne všechny klávesnice ovšem touto klávesou disponují. Pokud stisknete klávesu kontextového menu ve chvíli, kdy se fokus NVDA nachází na příslušném odkazu pro stažení požadovaného souboru, objeví se ve vyvolané nabídce stejná položka "Uložit odkaz jako" jako v předchozím odstavci.

Ve Firefoxu si můžete zkontrolovat průběh stahování, (bez ohledu na použitý způsob stažení souboru) buď vyvoláním lišty nabídek (klávesou alt), otevřením nabídky Nástroje a následně v ní položkou Správce stahování, nebo stejný dialog můžete jednoduše vyvolat kombinací kláves ctrl+j.

Poté si můžete klávesou tab prohlédnout dialogové okno Správce stahování, a tak zjistíte, jak na tom právě vaše aktivní stahování jsou.

Konkrétní formulace se mohou v různých prohlížečích lišit. Ve Firefoxu se například příslušná položka kontextového menu jmenuje "Uložit odkaz jako", zatímco v Internet Exploreru "Uložit cíl jako".

Zobrazení podrobností o souborech, které právě stahujete, pomocí Správce stahování

Pokud si chcete nechat zobrazit seznam všech souborů, které právě stahujete, včetně podrobných informací o jednotlivých uvedených souborech, můžete k tomu účelu jak v Internet Exploreru, tak v Mozilla Firefoxu použít tutéž klávesovou zkratku ctrl+j.

V okně Správce stahování se můžete pohybovat kurzorovými šipkami i klávesou tab. Pokud máte ve NVDA nastaveno ohlašování procent (indikátorů průběhu; volba "Prezentace objektů" v podnabídce Možnosti), ať už tím či oním způsobem, bude u každého souboru zároveň oznámeno, jak daleko už jeho stahování pokročilo.

Otevírání dokumentů PDF

Na internetu se vyskytuje obrovské množství různých dokumentů, návodů k programům, formulářů určených k vyplnění a vytištění atd, které jsou uloženy ve formátu PDF. PDF znamená Portable Document Format (volně to lze přeožit jako "kompaktní formát dokumentu") a soubory v tomto formátu mají příponu .PDF (např. "iPhone_user_guide.pdf").

Nejjednodušším způsobem, jak tyto soubory otevřít, je stáhnout si je do počítače, kde je můžete posléze otevřít pomocí některého programu, který umí s PDF soubory pracovat. Např. Adobe Reader je volně dostupný prohlížeč PDF. Pokud se vám Adobe Reader nelíbí, existuje celá řada jiných programů určených ke čtení souborů PDF.

Přejete-li si vyzkoušet právě Adobe Reader, klikněte na tento odkaz (otevře se v novém okně).

Některé programy a prohlížeče PDF tyto soubory otevírají v tzv. off-line režimu, tedy z disku vašeho počítače, zatímco jiné přímo v okně webového prohlížeče.

Pokud v počítači žádný prohlížeč souborů ve formátu PDF nainstalovaný nemáte, nebudete bohužel moci tyto soubory vůbec otevírat. Pokud ano, až si některý soubor PDF stáhnete, stačí jej najít v Průzkumníku Windows, resp. Průzkumníku souborů, a otevřít enterem. Potom by se měl automaticky otevřít ve vašem výchozím prohlížeči PDF dokumentů. Konkrétně Adobe Reader nabízí užiivatelům odečítačů obrazovky po otevření prvního PDF souboru různé možnosti nastavení, jako např. pořadí čtení atd.

Až budete mít soubor PDF skutečně otevřený, klávesovou zkratkou NVDA+šipka dolů můžete spustit plynulé čtení jeho obsahu od začátku do konce. (Poznámka překladatele: V rozložení klávesnice pro laptopy je to zkratka NVDA+a.)

Pokud nemáte ve Windows přiřazený žádný výchozí program na otevírání souborů PDF, budete dotázáni, ve kterém programu si soubor přejete otevřít – např. Wordpad. Existuje nepřeberné množství volně dostupných prohlížečů PDF souborů, které byste mohli použít, ale ne všechny jsou dobře přístupné s odečítači obrazovky. Konkrétně Adobe Reader je s odečítači obrazovky, včetně NVDA, přístupný dobře a dokument otevřený v tomto programu si lze pomocí odečítače snadno prohlížet.

(Poznámka překladatele: Na této stránce Accessibility Central je ještě mnoho dalších užitečných krátkých návodů, jak provádět určité činnosti na počítači s NVDA. Snažil jsem se vybírat pouze takové, které se nepřekrývají s tématy probranými už v sérii "Naučte se s NVDA". Není však vyloučeno, že v budoucnu dopřeložím i zbytek těchto návodů.)NVDApřekladyTutoriályWindows


Lukáš Hosnedl
Jmenuji se Lukáš Hosnedl a překládáním nejrůznějších textů z angličtiny se na poloprofesionální úrovni zabývám už víc než deset let. Také se aktivně zajímám o přístupnost, asistivní technologie a technologie obecně. Baví mě ale třeba i tvůrčí psaní, hra na...