Virtuální dobrovolník Be My AI v praxi

Mobilní aplikaci Be My Eyes zná většina zrakově znevýhodněných osob. Slouží především k propojení s vidícím anonymním dobrovolníkem prostřednictvím video hovoru. Pomocí kamery mobilního telefonu, dokáže vidící dobrovolník poskytnout zrakově handicapovanému člověku cenné rady. Nastavit spotřebič v domácnosti, přečíst informace z displeje nebo monitoru PC, roztřídit prádlo podle barev apod.

Není divu, že mezi lidmi se zrakovým znevýhodněním, si tato aplikace získala oblibu, protože se lze kdykoli spojit s vidící asistencí a požádat o radu, pomoc. Tvůrci této aplikace však hodlají zajít ještě dál. Svým uživatelům chtějí umožnit získat pomoc od virtuálního dobrovolníka z řad umělé inteligence AI.

Funkce Be My AI, komunikace s virtuálním dobrovolníkem pomocí chatu, je zatím pouze v beta verzi a dostane se k ní pouhá hrstka osob. Já měl štěstí, že jsem byl vybrán mezi testery, a tak vám nyní mohu přiblížit praktickou zkušenost s touhle inovací.

Jak Be My AI funguje?

Pokud máte tuto funkci dostupnou, po otevření aplikace Be My Eyes najdete ve spodní části obrazovky kartu s názvem Be My AI. Stačí potvrdit. Ocitnete se na obrazovce, kde máte momentálně pouze jednu možnost. Pořídit snímek. Jednoduše stiskem tohoto tlačítka vyfotíte, co aktuálně potřebujete.

Aplikace chvíli pracuje, což poznáte ať už pomocí hlasových pokynů nebo krátké hudební znělky. Po pár vteřinách se objeví velmi detailní popis pořízené fotografie. Popis je natolik podrobný, že si jeho prostřednictvím skutečně uděláte představu o fotografii včetně sebemenších detailů. Pokud máte dojem, že vygenerovaný popis není dostačující, máte k dispozici chatovací textové pole. Do něj vepíšete dotaz, odešlete a necháte AI požadavek zpracovat. Čekáte na výsledek, který se dostaví do pár vteřin. Pouze párkrát mi vyskočila informace, že rozpoznání se nezdařilo, na druhý pokus vše v pořádku.

Nemusíte pouze fotit, Be My AI dokáže popsat také fotografie, které do aplikace Be My Eyes nahrajete pomocí standardní funkce sdílet. Tuto volbu můžete využít kdekoli, kde je momentálně k dispozici. Napadá mě třeba galerie fotoaparátu, fotografie zaslaná na Messenger nebo WhatsApp.

Postavíte se kurzorem na požadovanou fotografii, dáte sdílet a z nabídky zvolíte možnost Popsat s Be My Eyes. Aplikace bude chvíli pracovat a následně pokud obsah fotografie rozpozná, zobrazí výsledek. V galerii fotoaparátu jsem vybral náhodně některou z fotografií, konkrétně z dovolené v Řecku. Pomocí funkce sdílet jsem ji nechal popsat prostřednictvím Be My Eyes. Zjistil jsem následující:

Anglická verze

The picture shows a grand medieval castle made of stone. The castle has two prominent round towers with crenellations at the top, giving it a fortress-like appearance. The walls of the castle are adorned with small windows and an arched entrance. There are trees on the left side of the castle, and in the foreground, there are several people, some of whom are taking pictures and others are just standing or walking around. The sky is clear, and it seems to be a pleasant day.

To se mi samozřejmě nelíbí. Proto to textového políčka chatu v aplikaci píšu třeba „popiš obrázek“ a chvíli nechávám aplikaci pracovat.

Česká verze

Omlouvám se, rozumím, že jste požadoval popis obrázku v češtině. Na fotografii je vidět impozantní středověký hrad vyrobený z kamene. Hrad má dvě výrazné kulaté věže s cimbuřím na vrcholu, což mu dodává vzhled pevnosti. Na stěnách hradu jsou malá okna a obloukový vchod. Vlevo od hradu jsou stromy a v popředí je několik lidí, z nichž někteří fotí a ostatní jen stojí nebo chodí kolem. Obloha je jasná a zdá se, že je to příjemný den.

A nyní můžeme AI trochu vyzkoušet. Pokládám jí pár doplňujících otázek:

  • Je poblíž moře? – Na fotografii není vidět moře. Zobrazeno je pouze okolí s několika stromy a lidmi, kteří se procházejí nebo fotí. Moře není na této konkrétní fotografii viditelné.
  • Odhadneš, o jaké stromy jde? – Na fotografii je vidět několik stromů vlevo od hradu, ale není možné jednoznačně určit, o jaké druhy stromů se jedná, protože jsou zobrazeny pouze částečně. Vypadá to, že mají husté zelené listy. Mohlo by jít o nějaké druhy středomořských stromů, ale bez detailnějšího pohledu je těžké určit konkrétní druh.
  • Na obrázku jsou lidé. Co dělají? – Na fotografii jsou lidé, kteří se zdají být turisty. Někteří z nich stojí a obdivují hrad, zatímco jiní fotí. Je také vidět několik lidí, kteří procházejí prostorem před hradem. Všichni vypadají, že si užívají svůj čas a jsou zaujati pohledem na hrad. Někteří z nich mají na sobě klobouky a drží v ruce tašky nebo batohy.
  • Jak vypadá prostranství před hradem? – Prostranství před hradem na fotografii je otevřené a zdá se být vydlážděné. Je zde několik lidí, kteří se procházejí nebo stojí. Někteří z nich fotí hrad. Prostor vypadá dostatečně prostorný a umožňuje návštěvníkům volně se pohybovat a obdivovat hrad. Na fotografii nejsou vidět žádné lavičky, stánky nebo jiné vybavení, pouze lidé a část stromů na jedné straně.

Nejsem schopen posoudit pravdivost uvedených informací. Přeci jen jde stále o beta verzi. Ale pokud tímto způsobem bude funkce Be My AI skutečně fungovat a bude možné se na ni spolehnout, troufám si tvrdit, že jde zatím o nejlepší nástroj, který jsem měl možnost v oblasti popisu fotografií z pohledu nevidomého člověka, používat.

Pravdivost informací Be My AI – aspoň vy, co máte tu možnost – posuďte sami dle přiložené fotografie.

Zatím jen na iOS

Celé rozhraní funkce Be My AI je už v češtině. Jen s popisy obrázků je to momentálně trošku krkolomnější. Úvodní popis obrázku, tedy ten první po rozpoznání, je vždy v angličtině. Ale když do chatu napíšete otázku nebo požadavek česky, snaží se BE MY AI reagovat v češtině. Není tomu tak ovšem vždy.

Zde je rozhodně prostor pro zlepšení, ale v Be My Eyes tvrdí, že jazyky komunikace budou ještě zdokonalovat. Nemějme jim to proto zazlé, přeci jen jde stále o beta verzi, do které se lze stále ještě zapojit. Stačí v aplikaci Be My Eyes dohledat funkci virtuálního dobrovolníka v angličtině. Potvrdit tuto volbu a požádat o zapojení do beta testování. Nic nevyplňujete, nevypisujete, jen potvrdíte registraci stiskem příslušného tlačítka. Pak už jen čekáte na e-mail v angličtině potvrzující, že vám bylo beta testování umožněno a taky si můžete začít s Be My AI hrát. Osobně jsem na zpřístupnění beta testování čekal několik měsíců.

Prozatím je funkce Be My AI dostupná pouze v operačním systému iOS tedy na iPhone a je zcela zdarma. Ovšem kdyby v budoucnu došlo k jejímu zpoplatnění, neváhal bych. Za mě jde o nesmírně užitečný nástroj, který už rozhodně předčil rozpoznávání fotografií pomocí Seeing AI a nebo aplikace Envision.Be My AIBe My Eyes


Karel Giebisch
Karel se moderním technologiím pro zrakově znevýhodněné věnuje už řadu let. Je nevidomý, primárně pracuje s Apple produkty, ale nebrání se zabrousit i do oblasti operačních systémů Windows nebo Android.