Voice Dream Reader pro macOS: Podoba čtečky, externí zdroje, správce hlasů a nastavení (2. část)

Podoba čtečky

Abyste mohli začít číst, vůbec nemusíte otvírat funkci čtečky. Ovšem je užitečné se s touhle sekcí seznámit pro případ práce s aktuálně čteným dokumentem. Též mi připadá, že nastavovat preference u rozečtených titulů je lepší řešit přímo ve čtečce, ne rovnou z hlavní obrazovky. Mám tak jistotu, že provedené změny budou aplikovány vždy na konkrétní titul a ne na celou aplikaci.

Nejdříve si zvolte titul ke čtení nebo k práci. Stiskněte na něm Enter, tím dojde k jeho otevření a vy se ocitnete v sekci čtečka. Mimo základní ovládací prvky, které naleznete i přímo na hlavní obrazovce tedy v knihovně a už jsme si je představily, ve čtečce dále naleznete:

Panel nástrojů. Po vnoření kurzoru do této oblasti objevíte tlačítka

Pro zobrazení knihovny, přepnutí postranního panelu umístění, nastavování přiblížení, oddalování, velikosti podle okna,  tlačítko pro sdílení, zobrazení nabídky pro nastavení zvuku, nastavení vzhledu a možnost pro přidání záložky.

Stiskem tlačítka zobrazit knihovnu opustíte konkrétní titul a vrátíte se do knihovny tedy na hlavní obrazovku. Tlačítko pro přepnutí postranního panelu umístění zobrazí nebo skryje panel s dalšími možnostmi. V tomhle postranním panelu najdete:

 • Vyhledávací pole pro hledání v aktuálně zobrazeném dokumentu.
 • Pohyb v aktuálně zobrazeném dokumentu po nadpisech, záložkách, zvýrazněných částech textu

Postranní panel sice skrýváte a zobrazujete stiskem příslušného tlačítka v panelu nástrojů, samotný panel se však zobrazí mimo panel nástrojů. Je tedy nutné se z panelu nástrojů vynořit a listovat kurzorem v oblasti čtečky. Postranní panel se vždy zobrazí z hlediska odečítače obrazovky VoiceOver hned jako druhá položka po panelu nástrojů.

Vraťme se do panelu nástrojů, který dále obsahuje tlačítka přiblížení, oddalování, velikost okna,  ocení zřejmě slabozrací a těžce slabozrací uživatelé, podle mě nějak přibližují, oddalují nebo mění velikost okna u zobrazovaného obsahu aktuálně načteného dokumentu. Ve výchozím stavu jsou neaktivní. Aby fungovaly, bude asi nutné nejspíš označit nějaký úsek textu v dokumentu.

Následuje nadpis s názvem načteného dokumentu, tlačítko pro sdílení, které vyvolává nabídku pro sdílení dokumentu, tlačítka pro vyvolání nabídek nastavení zvuku, vzhledu a konečně tlačítko pro přidávání záložek přímo do dokumentu. Záložky mohou sloužit pro lepší filtrování a vyhledávání části textu v jednotlivých titulech, přidávat se ovšem dají i klávesovými zkratkami, k tomu se ještě dostaneme.

Po opuštění panelu nástrojů a listování dále ve čtečce, narazíme buď na postranní panel s možnostmi popisovanými výše, ale nemusí tomu tak být vždy, protože tento panel se dá libovolně skrývat a zobrazovat podle potřeby. Ve čtečce narazíte i na dva vertikální rozdělovníky. Grafické čáry, oddělující samotný text právě zobrazeného titulu. Vertikální rozdělovníky ohraničují samotný text z obou stran. Následuje klikatelné tlačítko s informacemi o stavu načteného dokumentu. Procenty značící, kolik toho už VDR přečetl, zbývající časovou délku do konce dokumentu. Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí textové pole jít na procenta. Do něj stačí vepsat číselnou hodnotu a potvrdit klávesou Enter. Když se vám stane, že máte z titulu přečteno třeba 40 procent a z nějakého důvodu při práci s dokumentem nebo jen během pohybování se ve čtečce, skočí čtecí kurzor jinam třeba na začátek dokumentu, vrátíte kurzor do míst, kde jste ve čtení skončili.

Dále objevíte tlačítko přejít na kurzor čtení, které zobrazí aktuální pozici čtecího kurzoru. Poté ovládací prvky, které byly popisovány už v knihovně na hlavní obrazovce, takže je nyní přeskočím a v krátkosti se vrátím ještě k postrannímu panelu.

Ten nemusíte ovládat jen pomocí panelu nástrojů což může především zrakově znevýhodněným uživatelům připadat velice zdlouhavé, ale jednotlivé části snadno vyvoláte jednoduchými klávesovými zkratkami. Konkrétně:

 • Nadpisy v dokumentu: CMD + Shift + H
 • Záložky v dokumentu: CMD + Shift + B
 • Zvýraznění a poznámky v dokumentu: CMD + Shift + N
 • Skrytí postranního panelu: CMD + Shift + číslice 0

Zvolený filtr se zobrazí v přehledné tabulce.

Rychlejší pohyb pomocí jednotky navigace

Lze tuto situaci řešit ve čtečce v postranním panelu nástrojů, ale efektivnější způsob představuje využití tohoto postupu:

 • Zahajte čtení některého z titulů
 • Buď ve čtečce nebo na hlavní obrazovce tedy v knihovně, vyhledejte prvek jednotka navigace. Primárně je nastaven odstavec.
 • Rozbalte tuto nabídku a zvolte způsob pohybu v textu třeba po nadpisech
 • Spusťte čtení
 • Pohybujte se vpřed klávesami CMD + pravá šipka, vzad CMD + levá šipka

Pohyb bude realizován podle nastavené jednotky navigace. Pokud máte navoleny nadpisy, kurzor bude skákat po nadpisech, pokud záložky, tak po přidaných záložkách v dokumentu a jiné.

Poznámky, záložky, zvýraznění

Do jednotlivých dokumentů podle potřeby můžete přidávat různé vysvětlující poznámky nebo záložky pro lepší orientaci v textu. Pokud chcete, části textu též zvýrazňovat několika barvami. Pro přidávání poznámek do textu nebo zvýraznění, je nutné nejdříve úsek textu označit.

Vystačíte si s těmito jednoduchými klávesovými zkratkami:

 • Přidat záložku na pozici čtecího kurzoru, tedy tam, kam jste právě dočetli: CMD + B
 • Přidat poznámku: CMD + N
 • Přidat žluté zvýraznění: CMD + číslice 1
 • Přidat modré zvýraznění: CMD + číslice 2
 • Přidat červené zvýraznění: CMD + číslice 3
 • Přidat zelené zvýraznění: CMD + číslice 4

Jak číst?

Snadno. Vůbec nemusíte titul otvírat a vstupovat do čtečky. Vše obsloužíte přímo z hlavní obrazovky, knihovny. Umístěte kurzor na vyhlédnutý titul v knihovně a řiďte se těmito klávesovými zkratkami:

 • Spustit čtení: CMD + Enter
 • Pozastavení čtení a pokračování ve čtení: Mezerník
 • Přetáčení vpřed: CMD + pravá šipka
 • Přetáčení vzad: CMD + levá šipka
 • Zrychlení čtení: CMD + Shift + horní šipka
 • Zpomalení čtení: CMD + Shift + dolní šipka
 • Přeskok na další titul v knihovně: CMD + Shift + pravá šipka
 • Přeskok na předchozí titul v knihovně: CMD + Shift + levá šipka

Poznámka: Zpomalení a zrychlení čtení se promítne pouze na aktuálně čtený titul, nemá vliv na pevné nastavení v aplikaci.

Externí zdroje

Tituly do VDR nemusíte nahrávat pouze z PC nebo uložením na iCloud Drive do příslušného adresáře, ale též přímo z přidaných externích zdrojů. Tedy rovnou z úložiště Dropbox, Google Drive, dostupných knihoven nebo z některých webových stránek. Takto přidané externí zdroje máte rovnou v aplikaci VDR a snadno si můžete načíst jejich obsah. Stáhnout požadované tituly přímo do VDR a hned začít číst.

Stačí v tabulce přehled knihovny najít volbu přístup ke zdroji. Potvrdit zkratkou VO + Mezerník a z nabídky vybrat požadovaný externí zdroj. Pokud ho nenaleznete, zvolte webová stránka. Zadejte URL adresu třeba do mobilní verze knihovny digitálních dokumentů KDD, vepište název a okno s přidáváním zdrojů zavřete standardní kombinací kláves CMD + W.

V tabulce přehled knihovny skočte úplně nakonec, kurzor by měl vskočit na aktuálně přidaný externí zdroj, v mém případě na KDD. Z tabulky se vynořte a listováním vpravo narazíte na KDD webový obsah. Vnořte se. Jste na webové stránce v přihlašovacím formuláři KDD. Zadejte přihlašovací údaje, přihlaste se a následně pracujte stejně jako při procházení internetu např. V internetovém prohlížeči Safari. Po stažení libovolného titulu bude umístěn rovnou do knihovny VDR. Stačí ho dohledat v knihovně a zahájit čtení.

Správce hlasů

K poslechu titulů ve VDR můžete využít velké množství hlasů v různých světových jazycích. Hlasy spravujete v sekci správce hlasů, do které se nejlépe dostanete z nabídky nastavení zvuku, kde vyhledáte a potvrdíte možnost otevřít správce hlasů.

Tento dialog se skládá ze dvou karet. Moje hlasy, Výslovnost. V kartě Moje hlasy stahujete, zakupujete a spravujete hlasy v různých jazycích, na kartě výslovnost můžete ručně nastavovat výslovnost různých frází, slov. Nás zajímá karta Moje hlasy, která je primárně vybraná.

Následuje tabulka s informacemi o jednotlivých hlasech, které máme k dispozici. Obsahuje osm sloupců s těmito možnostmi:

Jméno hlasu, přehrát ukázku, dialekt tedy jazyk, autor, zda je hlas nastaven jako výchozí, tedy pro čtení všech titulů ve VDR, možnost povolení nebo zakázání hlasů, volba pro odinstalaci nebo stažení nového hlasu, volba nastavení hlasu.

Za touhle tabulkou následuje volba pro obnovení továrního nastavení zvoleného hlasu, možnost stáhnout vylepšenou kvalitu hlasu a rozbalovací nabídka s výběrem jazyka. K dispozici jsou hlasy až v 33 jazycích.

Pokud chcete stáhnout jiný hlas třeba v angličtině, v nabídce zvolíte angličtinu. V tabulce s hlasy vyberete požadovaný hlas, stáhnete ho a po stažení jej můžete ihned začít plně využívat. Některé hlasy jsou zdarma, Jiné mohou být placené.

Nastavení VDR

Pokud zavítáme do předvoleb nastavení VDR jako takových, moc zde toho nenajdeme. Pouze tři sekce. Account = účet, Subscription = předplatné, Cloud Sync = synchronizace s Cloudovým internetovým úložištěm. Názvy těchto sekcí nejsou zatím přeložené do češtiny. Informace v nich však už ano, takže bez obav.

Při navštívení sekce účet mě zarazily informace o neznámém uživatelském jménu a neznámé e-mailové adrese. Přihlašoval jsem se pomocí Apple ID a zřejmě se do aplikace nepropsaly správně aktuální a platné údaje. Předplatné je nicméně zaplaceno, VDR funguje tak vás to nemusí ani moc trápit. Zřejmě nějaká chyba na straně vývoje. Třetí položkou v sekci účet je zřejmě verze aplikace, nevím to ale jistě. Každopádně jde o velmi dlouhé číslo, co by to tedy jiného mohlo být.

Po rozkliknutí sekce s předplatným pouze zjistím, že mé předplatné je aktivní, kdy proběhne další platba a v jaké finanční hodnotě. Též, že mám nastaveno roční předplatné, dozvím se i částku.

V synchronizaci s Cloudem je pouze možnost pro zapnutí a vypnutí synchronizace mezi ostatními zařízeními, víc nic.

Nastavení VDR otevřete klávesovou zkratkou CMD + znaménko čárka.

iPhone, stejné funkce, akorát přehlednější

Pokud bych měl závěrem srovnat aplikaci VDR na iPhone a v operačním systému macOS, řeknu pouze tolik. Na iPhone mi připadá uživatelské rozhraní aplikace přehlednější, lépe se v něm orientuje. Oceňuji strukturu rozložení ovládacích prvků, vše má tak nějak své místo a v ovládání se lze krásně po krátké chvíli vyznat. Veškeré funkce, které potřebujete, najdete celkem rychle bez dlouhého bádání.

Nepříjemnost může představovat ovládání pouze pomocí dotykových gest na displeji, pokud nemáte připojenou hardwarovou klávesnici. Tento způsob ovládání může být pro někoho méně efektivnější, kostrbatější a pomalejší. Stačí nesprávné gesto, neplánovaný dotyk a spustíte funkci, kterou zrovna nepotřebujete. Zase ale používáte základní dotyková gesta na displeji, která znáte z ovládání celého operačního systému iOS a tak nehrozí, že byste se museli ovládání aplikace nijak zdlouhavě učit.

To v macOS je to jiné. Uživatelské rozhraní mi připadá chaotické. Nepřehledné a dost dlouho mi trvalo se v něm vyznat. Vůbec jsem třeba nepřišel na to jak označovat části textu, takže osobně nemám ozkoušené přidávání poznámek nebo zvýrazňování.

Jednotlivé úkony si můžete snadno urychlit pomocí klávesových zkratek z klávesnice, ale chce to čas a trpělivost. Osvojit ovládání, pochopit jednotlivé postupy, chování aplikace a dostat do hlavy celkem velké množství klávesových zkratek, není hned. Zabralo mi to pár dní. Nicméně s odstupem času musím uznat, že ovládání z klávesnice je efektivní, rychlejší a pohodlnější než práce s VDR na iPhone. Dá se na to zvyknout, ale buďte vytrvalí a trpělivý.

Co nemůžu pochopit je cena aplikace. Na iPhone platíte jednorázově, v macOS předplatné. Osobně bych uvítal sjednocení platební politiky, snad se časem dočkáme. Informace o cenách najdete v úvodu tohoto článku.

Funkce v obou systémech neutrpěly. Vývojáři se snaží, aby stejné funkce, které jsou k dispozici na iPhone, byly i v operačním systému macOS. Nemusíte mít tedy obavy, že při zakoupení VDR pro Mac o něco přijdete.

Tak hurá do objevování nástroje Voice Dream Reader. Věřím, že jednou vyzkoušíte a stejně jako mnoho uživatelů před vámi, jej zařadíte mezi aplikace, které ve vašem zařízení nesmí chybět.macOS/OS XVoice Dream Reader


Karel Giebisch
Karel se moderním technologiím pro zrakově znevýhodněné věnuje už řadu let. Je nevidomý, primárně pracuje s Apple produkty, ale nebrání se zabrousit i do oblasti operačních systémů Windows nebo Android.