ZoomView – uživatelská příručka

ZoomView umožňuje slabozrakému pracovat s tištěnou předlohou podobně jako s kamerovou lupou. Pomocí skeneru je předloha nasnímána do počítače, kde již lze využívat standardní funkce kamerové lupy: zvětšování, změnu barev pozadí a textu, nastavení výřezu. Co běžná lupa neumožní, jsou funkce jako uložení nasnímané předlohy a opětovné otevření, její vytištění atd.
Blíže se lze s funkcemi a ovládáním seznámit na stránkách firmy ACE Design v uživatelské příručce ZoomView.ACE Designskenerová lupaZoomView


Michal Jelínek
Jmenuji se Michal Jelínek a pracuji ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých jako lektor elektronických pomůcek pro zrakově postižené. Zároveň připravuji na stejnou dráhu nové lektory, kteří pak školí ve svých organizacích. Neučím s technikou jen dospělé, ale také informatiku...