3D model Měsíce (A Touch of the Universe)

Již několikrát jsem poukázal na skutečnost, že tématem astronomie pro nevidomé a slabozraké se v současnosti věnuje několik dalších jednotlivců či institucí ve světě. Je to dobře také proto, že lze použít pomůcky, které sdílejí se světem skrze internet. Proto i já nemusím věnovat tolik času návrhu pomůcek pro hvězdářská setkání (www.nesmir.cz). Dokonce je velmi dobře, že vydařené pomůcky navržené někým jiným použiji, protože tak se na ně upozorní a své uplatnění naleznou mezi více lidmi.

Na některé modely, které používáme na hvězdářských setkáních, jsem upozornil prostřednictvím článku Nesmír plný 3D – jednalo se o model Sluneční soustavy a model Velké medvědice. Dnes poukáži na model Měsíce, za kterým stojí projekt „A Touch of the Universe“ (Astronomical Observatory of the University of Valencia). Tento model používám při různých populárních či naučných akcích hvězdářského charakteru.

Autoři hmatový 3D model Měsíce navrhovali především pro nevidomé a slabozraké zájemce, aby jim představili základní rysy Měsíce. Přičemž nechtěli dosáhnout věrné reprodukce povrchu Měsíce – například neznázorňují paprsky směřující směrem od kráterů (byť takové paprsky bývají velmi viditelné, ve skutečnosti vůči svému okolí mají zanedbatelnou výšku).

K vyhotovení modelu Měsíce byla použita mapa s daty pocházejících z kosmické sondy Clementine (NASA), která v devadesátých letech dvacátého století zkoumala Měsíc.

3D tisk Měsíce.

Obr. 1 3D tisk Měsíce.

Osobně jsem tisknul Měsíc o průměru přibližně 21 cm. Na severním pólu vytisknutého Měsíce se nalézá značka ve tvaru velkého latinkového písmene „T“ – svislá čára označuje stranu přivrácenou k Zemi (resp. k pozemskému pozorovateli). Strana přivrácená a odvrácená jsou odděleny další značkou (poledníkem). Tyto značky jsou jen pomocné, ve skutečnosti se na Měsíci nevyskytují.

Model Měsíce lze  využít pro různý hvězdářský populárně-naučný program. Podle potřeb je možné jej doplnit popisky (např. fixem, značkou v bodovém písmu, označením míst přistání atd.).

Na mé FDM 3D tiskárně jsem model Měsíce tisknul celkem něco přes 38 hodin, respektivě 19 hodin na jedné a 19 hodin na druhé 3D tiskárně. Použil jsem materiál PLA barvy slonová kost, výška tisknuté vrstvy 0,2 mm.

Pokud budete mít chuť si tento model Měsíce prohlédnout, můžete prakticky na kterémkoliv hvězdářském setkání v rámci Nesmíru (www.nesmir.cz).

Ke zmiňovanému projektu A Touch of the Universese jistě brzy vrátím nejen v souvislosti s Nesmírem, ale také v některém dalším článku pro Pélion. Projekt totiž  vedle Měsíce nabízí podklady pro 3D tisk dalších modelů (Merkur, Venuše, Mars) a dalších pomůcek.3D tisk


Petr Dušek
Petr několik let pracoval na úchvatné pozici pozorovatele meteorů v Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu Akademie věd ČR. V současnosti se úspěšně zabývá SW vývojařinou, zejména na úrovni zajištění kvality, testování, bezpečnosti a to primárně v oblasti komerčního sektoru.