Lablind Zone - 3D tiskařské semináře

3D tiskařské semináře v Lablind Zone

Jak již bylo mnohokráte sděleno, 3D technologie dokáží velmi obohatit život zrakově hendikepovaných nejen hmatovým zprostředkováním okolního světa – například hmatem si prohlédnout budovu, ve které se zrovna nalézáš, jakoukoliv jinou budovu či zástavbu, různé jiné makroskopické i mikroskopické objekty, ale i pomůcky, které mohou využít lidé s různým stupněm zrakového postižení. 3D tisk zcela určitě si své místo nachází v pestré oblasti vzdělávání – jen využít těch úžasných možností!

Semináře? Pro koho?

A právě proto v Brně vznikl ateliér Lablind Zone, kde se – mimo jiné – soustředíme na využití 3D tiskařských technologií pro vzdělávání zrakově hendikepovaných. Snažíme se poskytovat související služby těžce zrakově postiženým a zde zmiňovanými semináři především těm, kdo pro ně chtějí vyhotovit nějakou vzdělávací pomůcku – například učitelům, rodičům, sourozencům, přátelům,  atd. lidí se zrakovým hendikepem. Aby pro vzdělávání mohli využívat možnosti 3D tisku racionálně, smysluplně, bezpečně, s radostí, …! Pokud máš těžký zrakový hendikep a 3D tisk tě zajímá, jistě také s tebou se na seminářích rádi setkáme – ostatně, pro tebe mají mít semináře přínos.

Pro zájemce, kteří chtějí využívat technologie používané nejen pro 3D tisk, jsme připravili tři průběžné semináře. První se jmenuje „Hmatová grafika za pomoci 3D tisku“, druhý „Hmatová grafika za pomoci 3D skenování“, třetí „3D modelování vzdělávacích pomůcek v OpenSCADu“. Samozřejmě zdarma!

Kdy a kde se semináře konají?

Byť raději semináře realizujeme u nás v ateliéru Lablind Zone (Pellicova 3b, Brno (Staré Brno)) v pozdějších odpoledních až večerních hodinách pondělních, po vzájemné domluvě a v rámci možností se vůbec nebráníme individuálnímu přístupu, a tak vlastně semináře můžeme časově či místem nastavit tak, aby lépe vyhovovaly těm, koho opravdu mohou zajímat (zkrátka nám napiš na e-mail petr.dusek@lablind.zone, že tě semináře zajímají a že ti to časově vyhovuje tak či onak anebo že chceš semináře pořádat někde jinde).

Dílenský stolek s 3D tiskárnami typu LCD (tisk speciálními pryskyřicemi)

Ateliér Lablind Zone se nalézá v centru Brna, prý v jedné z nejhezčích brněnských ulic – Pellicova 3b, Brno (Staré Brno). Tvar interiéru je atypický, prostorem připomínající širší chodbu s jedním schodištěm vedoucím jen ke stropu (dále se zkrátka nedostanete :), s druhým schodištěm vedoucím do suterénu. V přízemí, kousek za vstupem, se nalézá malá zóna s posezením, kde v malé skupině (odhadem do 7 lidí) můžeme pořádat různé diskuse, sezení, … například v rámci zmiňovaných seminářů. Na druhé straně podlouhlé místnosti mohou zejména déle pracující 3D tiskaři využít kuchyňku. Před samotnou kuchyňkou jsou umístěny dvě pryskyřičné (SL – LCD) 3D tiskárny, s nimiž se účastníci seminářů v mnoha ohledech prakticky seznámí. Do suterénu se lze dostat ne příliš širokým schodištěm, pod nímž jsou umístěny dva dílenské stoly se čtyřmi FFF/FDM 3D tiskárnami a různé další náčiní. Před schodištěm je prostor, který upravujeme pro provoz frézky. V zákoutí suterénu se schovává výkonnější počítač určený pro zpracování náročnějších nejen 3D modelů. Různé části prostor můžeme podle potřeb využít pro 3D skenování či fotogrametrii – ve výbavě máme tři různě výkonné skenery a výkonnější digitální fotoaparát. Prostor pro různé 3D tiskařské akce jako stvořený!

Dílenský stolek s 3D tiskárnami typu FFF/FDM

Co je náplní seminářů?

Člověk zajímající se o problematiku využití 3D tisku ve vzdělávání obvykle přirozeným způsobem dospěje ke dvěma rovinám, v nichž se začne pohybovat. První rovinou je samotný 3D tisk, spojený se samotným robotem 3D tiskárnou – nejexponovanější částí procesu 3D tisku. Když si pořídí 3D tiskárnu, začne přemýšlet o druhé rovině – o tom, co vlastně bude tisknout a kde či jak si pořídí to, co zadá robotu 3D tiskárně k výrobě. Postupem času jsem dospěl k tomu, že druhá rovina je tematicky mnohem rozsáhlejší. V tomto duchu jsme semináře rozdělili na několik částí: Hmatová grafika za pomoci 3D tisku, Hmatová grafika za pomoci 3D skenování, 3D modelování vzdělávacích pomůcek v OpenSCADu.

Hmatová grafika za pomoci 3D tisku

Účastníci se seznámí s možnostmi 3D tisku a 3D tisk si prakticky vyzkouší; počítá se s jejich aktivní účasti na výuce. Náplň semináře je následující:

 • Stručně o hmatové grafice.
 • Proces 3D tisku.
 • Typologie 3D tiskáren.
 • 3D tiskárny na současném trhu. Jak vybírat?
 • Co tisknout, kde to sehnat, …?
 • Praktický 3D tisk (k dispozici máme několik 3D tiskáren různých typů): Bezpečnost. Tisk na FFF / FDM 3D tiskárně. Tisk na SL/LCD 3D tiskárně.

Doporučujeme semináři věnovat alespoň 6 hodin, ideálně v několika částech. Ale jistě lze realizovat i časově méně náročnější formu. Po absolvování tohoto semináře budeš mít možnost využívat 3D tiskárny v ateliéru Lablind Zone (zatím využívání 3D tiskáren umožňujeme pro zmiňované účely zdarma).

Hmatová grafika za pomoci 3D skenování

Účastníci se seznámí s možnostmi 3D skenování a 3D skenování si prakticky vyzkouší; počítá se s jejich aktivní účasti na výuce. Náplň semináře je následující:

 • Stručně o hmatové grafice.
 • Typologie 3D skenerů.
 • 3D skenery na současném trhu. Jak vybírat?
 • Praktické skenování s různě výkonnými skenery (k dispozici máme 3 různě výkonné skenery).
 • Zpracování skenu (výstupní data, zpracování dat).
 • Hmatová grafika za pomoci 3D skenování

Doporučujeme semináři věnovat alespoň 8 hodin, ideálně v několika částech. Ale i v tomto případě lze realizovat za méně hodin.

3D modelování vzdělávacích pomůcek v OpenSCADu

Účastníci se seznámí s možnostmi 3D modelování v OpenSCACDu; počítá se s jejich aktivní účasti na výuce.

OpenSCAD je bezplatný 3D modelovací software, kterým lze relativně snadno navrhovat zajímavé vzdělávací pomůcky a následně si je vytisknout na 3D tiskárně. Oproti mnoha jiným programům pro navrhování 3D objektů, v OpenSCADu uživatel nemanipuluje s objekty myší v projekci, ale objekty navrhuje v podobě skriptů za pomoci různých příkazů.

Přestože se obecně má za to, že s OpenSCADem si rozumí matematicky a programátorsky založení jedinci, doporučujeme nebát se tohoto zajímavého programu a seznámit se s ním – i se základními příkazy dokážete navrhnout mnoho zajímavých objektů anebo již navrhnuté objekty si dokážete upravit pro své konkrétní potřeby.

Náplň semináře je následující:

 • Základy OpenSCADu: Přehled nejpoužívanějších free/opensource programů pro 3D modelování. První kroky s OpenSCAD (prostředí, základní objekty, základní principy, umístění objektu v souřadnicovém systému x, y, z, …). Základní tělesa. Transformace. Barvy, komentáře. Doporučená literatura nejen pro učitele.
 • Detailněji: 2D objekty vs. 3D objekty. Transformace. Logické operace. Matematické operace. Funkce. Ostatní (for, if, assign, …). Speciální proměnné. Zajímavé knihovny. Specifika návrhů pro modely určené zrakově hendikepovaným

Doporučujeme semináři věnovat alespoň 12 hodin, ideálně v několika částech. Stejně jako v předchozích případech lze i v tomto případě realizovat za méně hodin.

Jak se zaregistrovat na semináře?

Prostě nám napiš e-mail (petr.dusek@lablind.zone). Prosím o sdělení následujících informací: Jméno a příjmení, věk, časové možnosti, případně další důležité informace.

Poznámka pod čarou

V neziskovém sektoru v různých projektech  se pohybuji prakticky dvě desítky let. Vím, že mnohdy hodnotitelé projektů za neobyčejně důležitou kvalitu toho či onoho projektu považují počet přímých účastníků. Já v rámci svých projektů nejsem zastáncem takového uvažování. Jsem přesvědčen, že i účast jediného člověka může mít mnohem zásadnější pozitivní dopad na společnost, než účast více účastníků. Našimi semináři rozšiřujeme možnosti zájemcům o dané téma a nesnažíme se semináře zaplnit za každou cenu. Takže i když budeš v semináři jen ty, bude to mít význam – možná větší, než kdyby na semináři bylo tisíc lidí!

Seminář je součástí projektu Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole (projekt číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872), PV KA2 – Škola jako centrum kolegiální podpory. Semináře probíhají za neocenitelné podpory střediska Teiresiás (Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky je celouniverzitním pracovištěm Masarykovy univerzity). Během seminářů používáme některé nástroje pořízené za přispění Světlušky – Projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu.3D skenování3D tiskNástrojeOpenSCADPřístupnostSemináře


Petr Dušek
Petr několik let pracoval na úchvatné pozici pozorovatele meteorů v Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu Akademie věd ČR. V současnosti se úspěšně zabývá SW vývojařinou, zejména na úrovni zajištění kvality, testování, bezpečnosti a to primárně v oblasti komerčního sektoru.