Aplikace a služby využitelné při sebeobsluze a samostatném pohybu zrakově postižených

V textu si povíme o aplikaci, která existuje již pár let, ale i tak se stává, že o ní někdo slyší úplně poprvé. Je to aplikace Be My Eyes. Také si ale povíme o Navigačním centru SONS ČR, kdy lze využít jeho služby i na jiné potřeby nežli prostorová orientace a samostatný pohyb.

Sebeobsluha

Když člověk přijde o zrak, ať už náhle nebo postupně, tak je třeba se učit rutinní věci od začátku. Ať je to manipulace s horkými tekutinami, jak nastavit troubu na pečení či jak třídit prádlo. Všechny tyto činnosti se skrývají pod termínem sebeobsluha. Tyto kurzy můžete absolvovat v krajských střediscích Tyfloservisu, o.p.s., kde vás instruktoři naučí, jak zvládat každodenní věci bez kontroly zraku. Služba je poskytována i terénně, tzv. v domácnosti klienta, kde se s instruktorem společně učíte větší samostatnosti a soběstačnosti – v oblasti péče o domácnost, dítě, oděv či sama sebe.

I péče o dítě je součástí sebeobsluhy. Jsou úkony, které je třeba, když zkontroluje vidící asistent/návštěva/příbuzný, protože není způsob, jak by to mohl zjistit někdo, kdo nemá zrakovou kontrolu. Je to třeba kontrola oděvu, zda nemá někde nějaký flek, zda není zapraný či poničený. Zrovna tak končící trvanlivost potravin je pro nevidícího problém. V těchto úkonech může právě pomoci zmíněná aplikace či pracovníci Navigačního centra.

Aplikace, která se dá využít při sebeobsluze zrakově postiženého, je Be My Eyes. Lze díky ní zjistit, zda potravinám, co máme v lednici, nekončí expirace, kam nám upadla věc na zem, zda máme špínu na oblečení. Ale dá se využít i při prostorové orientaci a samostatném pohybu, a to např. při přecházení v místě, kde není přechod osazen akustickým prvkem, a my chceme na semaforu zjistit, zda je možno přejít.

O aplikaci Be My Eyes

Be My Eyes je velmi užitečná aplikace pro lidi se zrakovým handicapem. Tato aplikace může lidem bez zraku pomoci se spojit s přáteli či zcela neznámými lidmi pomocí videa, hlasu a určení polohy.

Pokud začneme používat aplikaci, tak žádá přístup k fotoaparátu a k mikrofonu, aby spojení mohlo probíhat oběma těmito kanály, aby mohl zrakově postižený namířit na danou věc fotoaparát mobilu a volaný mohl volajícímu dobře popsat, co vidí. Aplikace nás tedy spojuje s vidícím dobrovolníkem pomocí živého videohovoru, a pomáhá tak s úkoly, které potřebují vizuální kontrolu.

Před přihlášením nám aplikace oznámí, jaký je aktuální počet nevidomých a dobrovolníků. Mottem této aplikace je: „Malé projevy laskavosti s globálním dopadem“. Pro přihlášení je třeba si zřídit účet – pak probíhá přihlášení pomocí loginu a hesla. V aplikaci Be My Eyes před přihlášením vybereme položku, zda jsme zrakově postižený či dobrovolník, který nabízí pomoc. Je možné si zvolit, v jakém jazyce chceme komunikovat – např. angličtina, němčina, ale jsou na výběr i jiné jazyky z celého světa, v případě, že by nebyl k dispozici dobrovolník mluvící v našem primárním jazyce – tedy česky.

Pokud projdeme sekcí nastavení a přihlašování, tak se objeví velké tlačítko „Zavolat prvního dostupného dobrovolníka“ – můžeme tak začít vytáčet a nechat si poradit s nejrůznějšími problémy – expirace potravin, barva oděvu, hodnota bankovky či směr, kterým se máme při samostatném pohybu vydat, nevíme-li si rady. V této aplikaci jsou ještě dostupné příběhy komunity uživatelů Be My Eyes z celého světa, jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány. Aplikace je zcela přístupná s odečítačem obrazovky, ke stažení v AppStore a Google Play, a je lokalizovaná do českého jazyka.

Navigační centrum SONS ČR

S prostorovou orientací, ale i s úkony denní potřeby mohou pomoci také v NC SONS ČR.

Navigační centrum je součástí digitalizace a technické podpory v rámci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky. Jeho hlavním cílem je umožnit zrakově postiženým lidem samostatné cestování a pohyb v neznámém prostředí – bez asistenta, pouze s bílou holí, popř. s vodicím psem.

Služby nabízené Navigačním centrem:

 • Vyhledání dopravního spojení, telefonního čísla či informace o hledaném objektu či oblast
 • Plánování cest a tvorba itinerářů (podle zásad prostorové orientace a samostatného pohybu
 • Online navigace
 • Pomoc v nouzi
 • Vzdálená asistence přes kameru telefon
 • Provozní doba je od 8:00 do 18:00 ve všedních dnech a 9:00 až 17:00 o víkendech.

Potřebné informace jsou v naprosté většině případů poskytovány na počkání, případně do několika minut, pokud jde o složitější zadání.

Kromě klasické telefonické linky je pro okamžité a bezplatné kontaktování Navigačního centra možné využít i internetovou telefonickou aplikaci Skype – přes kameru lze takto pomoci – např. zjistit odečet plynu, pomoct s nastavením pračky, najít zvonek do domu, přečíst dopis, název léků aj.

Skype kontaktysons-navigace1sons-navigace2

Momentálně zajišťují služby NC celkem tři operátoři. Všichni operátoři jsou proškoleni v komunikaci se zrakově postiženými s problematikou prostorové orientace nevidomých a slabozrakých.

Příprava itinerářů

I tato služba je dostupná všem zrakově postiženým z celé České republiky. Uživatel např. prostřednictvím e-mailu, ale i telefonicky, popíše kdy, odkud a kam se potřebuje dostat a operátoři NC pro něj připraví podrobný plán cesty. Ten obsahuje informace například o tom, kudy a podle jakých orientačních bodů se uživatel dostane z výchozího bodu na nejbližší zastávku hromadné dopravy, jakými spoji pojede a jak potom dojde z poslední zastávky na zadané místo. Takovéto popisy jsou operátoři NC schopní vytvořit pro celé území ČR. Doba přípravy itineráře je zpravidla do dalšího pracovního dne.

Poskytované služby navigačního centra jsou zpoplatněny. Nabízí tyto balíčky:

 • časové – pro ty, co služby užívají častěji
 • kreditní – pro ty, co služeb využívají jen zřídka

Kreditní balíčky:

 • 10 zakázek – 130 Kč
 • 15 zakázek – 160 Kč
 • 20 zakázek – 190 Kč

Časové balíčky:

 • 3 měsíce – 300 Kč
 • 6 měsíců – 600 Kč
 • 12 měsíců – 1 000 Kč

Zájemce o služby učiní objednávku u Navigačního centra jedním z následujících způsobů:

 • E-mailem na adrese navigace-objednavky@sons.c
 • Telefonicky na tel. čísle 221 462 41
 • Osobně či písemně na adrese: Navigační centrum, Krakovská 21, Praha 1, 110 00.

Do objednávky vyplní:

 • Jméno a příjmení
 • Adresu bydliště
 • Na jaké období nebo pro jaký počet zakázek si balíček vybral
 • Registrované telefonní číslo (přes které jediné může předplatitel s NC komunikovat a objednávat si služby)
 • Kontaktní Email
 • Podrobnější informace o službách, cenách a podmínkách Navigačního centra najdete na: http://navigace.sons.cz/zpoplatneni-sluzeb.html

Pokud tedy nemá zrakově postižený možnost pravidelné návštěvy někoho vidícího a potřebuje kontrolu některých věcí denní potřeby, pak může volit zdarma poskytovanou pomoc dobrovolníků na bázi aplikace či placenou, ale proškolenou asistenci pracovníků Navigačního centra.


Odkazy na články se stejnou tematikou:Be My Eyes


Linda Albrechtová
Jmenuji se Linda Albrechtová. Jsem od narození prakticky nevidomá, a tak využívám aktivně různé asistivní technologie od základní školy. Jsem absolvent Západočeské univerzity. Pracuji v plzeňském krajském středisku Tyfloservisu, předávám klientům své zkušenosti se zrakovým hendikepem, vyučuji obsluhu kompenzačních pomůcek.