Architektonické 3D modelování pomůcek pro zrakově postižené | kurzy

V reakci na mrzutý nedostatek kvalitních architektonických modelů určených pro 3D tisk hmatových pomůcek zrakově postiženým si podzimní Agora 2020 ONLINE a Lablind Zone dovolují vidícím aktivistům za nevidomým a slabozrakým přístupnější svět nabídnout kurzy zaměřené na 3D modelování. A začneme architekturou:

Název kurzu: Architektonické 3D modelování pomůcek pro zrakově postižené 1.

Lektor: Petr Dušek, petr.dusek@lablind.zone

Cena: zdarma

Maximální počet účastníků: 10

Začátek: 46. týden 2020, tzn. 9. listopadu účastníci obdrží přístup k 1. videu maximální délky 60 minut.

Konec: 53. týden 2020, tzn. nejpozději 31. prosince (konec roku).

Potvrzení účasti: Svou účast oznamte lektorovi nejpozději do 8. listopadu 2020.

Forma: Podle níže uvedeného harmonogramu každý týden účastníci e-mailem obdrží přístup k YouTube videu s prezentovaným tématem. Pokud si účastník nebude s něčím vědět rady, může lektora požádat o online schůzku.

Požadavky: Účastník běžně užívá základní grafické programy (např. Malování), má základní ponětí o problematice 3D tisku, je ochoten bez nároku na finanční odměnu vymodelovat alespoň 5 architektonických modelů pro účely lidí se zrakovým postižením, vlastní počítač s parametry dostatečnými pro pohodovou tvorbu daným programem.

Program – zaměřený na tvorbu programem SketchUp:

  • 46. týden, 1. video. Obsah: Úvod a rozdělení témat projektů (zhotovení konkrétních budov) účastníkům. Pravidla tvorby 3D modelů pro zrakově postižené. Specifika 3D tisku architektonických modelů takzvanými domácími 3D tiskárnami. 1. domácí úkol. Zadání projektů.
  • 47. týden, 2. video. Obsah: Přehled jednotlivých verzí, produktů, licencí. Jednoduchá ukázka tvorby. Základy používání: seznámení s prostředím, základním ovládáním. 2. domácí úkol.
  • 48. týden, 3. video. Obsah: Jednoduchý model „domečku“ pro 3D tisk: 10 efektivních tipů, díky nimž bude model vytisknutelný 3D tiskárnou. 3. domácí úkol.
  • 49. týden, 4. video. Obsah: Model na základě stavebních plánů (půdorysy, bokorysy, řezy). 4. domácí úkol.
  • 50. týden, 5. video. Obsah: Model na základě fotografií. 5. domácí úkol.
  • 51. týden, 6. video. Obsah: Model na základě Google Earth. 6. domácí úkol.
  • 52. týden, 7. video. Obsah: Modelování terénu. 7. domácí úkol.
  • 53. týden, Skype. Obsah: Společný conf call (Skype): Dokončení projektů účastníků a společná diskuse nad jednotlivými díly. Příprava modelů na 3D tisk. 3D tisk projektů účastníků. Shrnutí, diskuse. Co dál? Odevzdání projektů a jeho prezentace všem účastníkům.

Po 1. části kurzu se účastníci mohou zapojit do 2. části kurzu, která bude soustředěna na architektonické modelování s pomocí programu Blender – ten se sice tolik úzce nezaměřuje na architekturu, není tak intuitivní jako SketchUp, avšak uživatelům otevírá dveře k tvorbě mnoha dalších objektů. Po 2. části kurzu se účastník rozhodne, jestli se chce opravdu tvorbou architektonických modelů zabývat, který software je pro něj optimální – tomuto přizpůsobíme licenční politiku.

Pozadí vzniku kurzu

Během své 3D tiskařské praxe se nezřídka setkávám s organizátory různých projektů, kteří jsou svým tématem – často charakteru výstavy, přednášky, hry… s neskromným důrazem na využití hmatových pomůcek – nadšení a radostní natolik, že se mi ani nechce je stahovat ze vzletných sfér nohama na zem a ukazovat jim realitu takovou, jaká zkrátka je.

Pro mnohé aktivisty za nevidomým a slabozrakým přístupnější svět obvykle prvním překvapením je zjištění, že ono to z té tiskárny nevypadne do pěti minut po zmáčknutí tlačítka – jeden objekt si vyžaduje minimálně desítky minut, spíše několik hodin, často však i několik dní práce 3D tiskárny.

To ale v případě, že je opravdu co vyrábět. Druhým překvapením totiž téměř vždy je, když se pídím po tom, jestli již mají digitální model, který by 3D tiskárna mohla vytisknou. Zpravidla následuje rychlé hledání v různých internetových zdrojích, mění se složení programu podle zrovna na internetu dostupných 3d modelů a zpravidla podle nějakého projektového termínu (tisková konference, již oficiální start…).

Ale ono těch dostatečně kvalitních modelů na tom internetu nakonec moc není. Posledních několik let se na internetu objevilo obrovské množství různých modelů určených pro 3D tisk, nicméně spíše v důsledku produkce různých exhibicionistů prezentujících svou nedokonalost schovanou za značku nějakého významného díla, které poníží například v daném případě skutečnost urážející krychlí.

Absence vhodného modelu zákonitě vede k tvorbě svépomocí. Úprava z internetů stáhnutých polotovarů často vyžaduje stejné množství práce a času, jako modelování zcela od začátku. Takový model budovy pak může obnášet řádově hodiny až desítky hodin kreativní činnosti v tom či onom 3D modelovacím programu. Proto se jako vhodnější jeví spolupráce s již vyškolenými dobrovolnými 3D modeláři, kteří podle svých možností budou produkovat modely třeba architektonické.

Nejen architektura

Ve značném množství různých prací jsem se nestihl veřejně pochlubit vznikem Odborné skupiny pro bezbariérovou astronomii a kosmonautiku České astronomické společnosti. A právě s touto odbornou skupinou, pevně v to věřím, budeme spolupracovat na podobném kurzu, který se však bude zaměřovat na přírodovědu s důrazem na astronomii a kosmonautiku. Takže je na co se těšit!


Kurzy jsou součástí projektu Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole
(projekt číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872), PV KA2 – Škola jako centrum kolegiální podpory.
Kurzy probíhají za neocenitelné podpory střediska Teiresiás (Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky je celouniverzitním
pracovištěm Masarykovy univerzity) a jsou součástí podzimní Agory 2020 ONLINE.
Během kurzů používáme některé nástroje pořízené za přispění Světlušky – Projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu.3D tiskAgoraAPIV


Petr Dušek
Petr několik let pracoval na úchvatné pozici pozorovatele meteorů v Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu Akademie věd ČR. V současnosti se úspěšně zabývá SW vývojařinou, zejména na úrovni zajištění kvality, testování, bezpečnosti a to primárně v oblasti komerčního sektoru.