Vojtěch Polášek

Jmenuji se Vojtěch Polášek a jsem nevidomý. Momentálně studuji navazující magisterské studium na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v oboru Bezpečnost informačních technologií. Úspěšně jsem na této fakultě absolvoval bakalářské studium v oboru Počítačové sítě a komunikace. Pracuji také ve společnosti Y Soft, kde se zabývám produktovou bezpečností.

Z výše zmíněného vyplývá, že s informačními technologiemi pracuji každý den a jejich přístupnost je pro mě tím pádem klíčová. Pozorně proto sleduji nové trendy v přístupnosti a rád zkouším nové věci a postupy. Zaměřuji se především na přístupnost aplikací pro operační systémy Linux a Android.

V minulosti jsem spolupracoval s Masarykovou univerzitou na ověřování přístupnosti projektu Hybridní kniha. Ověřoval jsem také funkčnost projektu MathBrailleConvert, který zpřístupňuje matematické vzorce
nevidomým uživatelům informačního systému MU.

Vedl jsem několik workshopů o přístupnosti operačního systému Linux na konferenci ICC 2013 a prezentoval odečítače pro operační systém Android na konferenci Inspo 2016.

Odhlédneme-li od počítačů, působím ve výboru sdružení Život trochu jinak jako garant integrace a snažím se, aby aktivity sdružení byly co nejvíce otevřené zrakově postiženým. Pod hlavičkou tohoto sdružení jsem pomáhal organizovat několik zážitkových kurzů a tábor pro zrakově postižené děti.

Věnuji se také futsalu pro nevidomé a to v týmu Avoy MU Brno.

Ve volném čase rád čtu a hraji na klavír.

zpět k autorům