Xiaomi Mi Band 2 v akci

V minulém díle jsem vás seznámil s chytrým náramkem Xiaomi Mi Band 2, respektive s jeho funkcemi. Také jsme si řekli, že bez telefonu nám náramek v podstatě k ničemu nebude a krátce jsme si představili tři aplikace pro systém Android, které umí s náramkem spolupracovat.

V tomto díle se zaměřím na aplikaci Mi Band Master, kterou jsem se rozhodl používat já. Shrnutí informací o dalších aplikacích naleznete také v minulém díle.

První spuštění

Při prvním spuštění se dostanete na hlavní obrazovku aplikace. Zde je přehled všech důležitých informací, které z náramku můžete zjistit. Budeme-li postupovat s odečítačem prvek po prvku, nalezneme:

 • tlačítko otevírající lavní nabídku – toto nám zároveň přečte čas poslední syncronchronizace a všechny informace zobrazené na obrazovce. Doporučuji ale pro lepší čitelnost pokračovat dál a číst informace jednotlivě.
 • nepopsané tlačítko, které taktéž otevře hlavní nabídku
 • neoznačené tlačítko, které zapne nebo vypne Bluetooth
 • ukazatel kroků, který obsahuje informace o percentuální splněnosti denního cíle, počtu naměřených kroků tento den a počet kroků stanovených jako denní cíl. Po kliknutí se otevře obrazovka s podrobnostmi o naměřených krocích.
 • neoznačený oběkt, který vás po aktivaci také dovede na obrazovku s detaily o krocích.
 • prvek zobrazující slední naměřenou tepovou frekvenci. Po aktivaci přejde na obrazovku s detaily měření tepu.
 • prvek zobrazující nabití baterie náramku v procentech. Po aktivaci přejde na obrazovku s detaily o nabíjení (baterie, času posledního nabití a počtů dnů od posledního nabití).
 • prvek zobrazující množství spálených kalorií. Po aktivaci se dostanete na obrazovku s podrobnostmi o naměřených krocích.
 • prvek zobrazující informace o délce posledního spánku. Po aktivaci se dostanete na obrazovku s podrobnostmi o spánku.

Při prvním spuštění však bude většina položek obsahovat nulové hodnoty, snad jen s výjimkou ukazetel nabití baterie náramku. Nejprve je třeba spárovat náramek s aplikací. To se udělá tak, že vstoupíme do hlavní nabídky a aktivujeme poslední položku "Nastavení". Zde by člověka lákalo aktivovat hned první položku "Spáruj s Mi Band", ale nejprve je dobré vstoupit do nabídky "Metoda autorizace" a ujistit se, že je v ní nastaveno to, co chceme. Aplikace Mi Band Master totiž umí ukládat data ve dvou režimech. V prvním režimu spolupracuje s oficiální aplikací Mi Fit a data jsou zasílána na servery Xiaomi, kde jsou také ukládána a jsou k dispozici kdykoli skrze váš Xiaomi účet. Druhá možnost je ukládat data lokálně v aplikaci Mi Band Master. Tím se zbavíte závislosti na oficiální aplikaci a nebudete firmě Xiaomi zasílat naměřená data. Já však doporučuji stejně mít aplikaci Mi Fit nainstalovanou kvůli aktualizaci firmwaru v náramku, protože tuto funkci Mi Band Master neumožňuje a nejspíš nikdy umožňovat nebude.

Po zvolení požadované autentizační metody se můžeme vrátit zpět a aktivovat volbu "Spáruj s Mi Band". Pokud máte zapnutý Bluetooth a náramek se nachází v dosahu telefonu, měla by se objevit jeho MAC adresa, což je řetězec číslic a písmen unikátní pro každé síťové zařízení. Zvolte tedy zobrazenou MAC adresu a pokračujte na následující prvek označení jako "Další". Aplikace se pokusí o párování a náramek by měl zavibrovat. Párování potvrďte stiskem tlačítka na náramku. Od teď se budou data z náramku automaticky synchronizovat, pokud se náramek objeví v dosahu zařízení a budete mít zapnutý Bluetooth.

Než začnete náramek používat, doporučuji ještě provézt základní nastavení v nabídce Nastavení -> Nastavení Mi Bandu -> Osobní informace, Důležité je především správné zadání vaší výšky a váhy a také správné zvolení ruky, na které nosíte náramek. Informace se používají k nastavení denního cíle ušlých kroků a vůbec správné funkčnosti náramku.

Měření kroků

Musím říct, že mě přesnost měření kroků u tohoto náramku příjemně překvapila. Nejsou započítávány náhodné pohyby rukou, takže se nemusíte bát, že při nějaké manuální činosti se vám budou počítat kroky navíc. Ke správnému měření nemusíte dělat nic zvláštního, stačí mít náramek na ruce.

Pokud byste chtěli vědět podrobnější informace o měření, stačí v hlavní nabídce vybrat položku "Kroky". Na této obrazovce se můžete podívat, kolik kroků jste ušli za poslední hodinu, den, týden, měsíc či rok. Můžete samozřejmě prohlížet i data dále do minulosti. Uvidíte také přepočítanou vzdálenost, splnění denního cíle v procentech a množství spálených kalorií. Je zde také možnost přechodu do nastavení, kde můžete svůj denní cíl změnit.

Měření srdečního tepu

Náramek má ze spodní strany optický senzor srdečního tepu. Nejsem schopen říct, jak moc je toto měření přesné, ale pro základní přehled určitě postačí. Pro měření opět nemusíte dělat vůbec nic, jen mít náramek na ruce.

Naposledy změřený tep uvidíte na hlavní obrazovce, k podrobnějším informacím se dostanete přes hlavní nabídku a položku "Tepová frekvence". Zde si opět můžete prohlédnout historii vašeho tepu v rámci hodin, dnů, týdnů, měsíců a let. V dolní části obrazovky je nepopsané tlačítko, po jehož aktivaci se zpřístupní tři další možnosti:

 • Zahájit měření – provede jednorázové měření tepu.
 • Zahájení/zastavení intervalu měření – zapne nevo vypne měření tepu v pravidelných intervalech.
 • Zahájit nepřetržité měření – vypovídá samo o sobě. Aktuální tep se bude aktualizovat přímo na obrazovce.

Budíky a alarmy

Další položka hlavní nabídky nese vše vypovídající název "Budíky". Na této obrazovce se nachází seznam všech nastaveních budíků. Po klepnutí na položku se dostanete do nastavení konkrétního budíku. Vedle každého budíku se nachází zaškrtávací políčko, kterým budík můžete aktivovat nebo deaktivovat. Ve spodní části obrazovky se nachází nepopsané tlačítko, které rozbalí nabídku s možnostmi vytvoření nových budíků. K dispozici jsou následující možnosti:

 • Opakované oznámení – umožňuje nastavit opakovaná oznámení v nastavitelných intervalech. Zároveň ale bude aplikace Miband Master v těchto intervalech zapínat Bluetooth a již jej nebude vypínat. Proto doporučuji pravidelná oznámení řešit jinak, viz níže.
 • Alarm – obyčejný budík, který zazvoní v zadaný čas, Mi Band vyžaduje Bluetooth spojení s telefonem.
 • Chytrý budík, rozepisuji se o něm níže
 • budík v Mi Band – budí v zadaný čas, nevyžaduje Bluetooth spojení Mi Band s telefonem
 • Časovač – dá se použít jako minutník

U každého budíku si lze nastavit vlastní vzor vibrace či zobrazovaný text. Vyjímkou je budík v Mi Band, kde se dá nastavit pouze čas a také ve které dny vás bude budit.

Rád bych se tu trochu rozepsal o funkci chytrého buzení. Tato funkce byla hlavní důvod, proč jsem si Mi Band 2 vůbec pořídil. Spánek savců a ptáků se totiž odehrává v cyklech. Jeden cyklus trvá cca 90 minut a cykly na sebe navazují. Pokud se probudíme na začátku nebo na konci cyklu, cítíme se odpočatí a posílení spánkem. Naopak pokud se probudíme uprostřed spánkového cyklu, můžeme si připadat omámení, nevyspalí. Myslím, že snad každý už oba tyto pocity zažil. Pro potřeby tohoto článku jsem celou věc velice zjednodušil, pro více informací můžete začít třeba na Wikipedii.

Protože Mi Band 2 obsahuje akcelerometr, může celkem dobře zjistit, jestli se ve spánku hýbete či nikoli. Pomezí dvou spánkových cyklů se vyznačuje právě zvýšenou aktivitou spáče, převaluje se a podobně. Na tomto principu tedy funguje chytré buzení. Uvedu příklad. Dejme tomu, že chcete vstát v 7 hodin ráno. V aplikaci si vytvoříte chytré buzení, jako čas nastavíte 7:00. Zároveň si ale všimněte, že se v nastavení budíku objevila položka Rozsah nastavení inteligentního budíku". Ve výchozím nastavení je toto číslo nastaveno na 30 minut. Znamená to, že v 6:30 začne náramek odesílat informace o vašem pohybu do telefonu a ten jej vyhodnocuje. Pokud usoudí, že jste dosáhli pomezí dvou spánkových cyklů, či nový cyklus teprve začínáte, náramek vás vzbudí dříve. Vždy si však můžete být jisti, že vás vzbudí nejpozději v nastavený čas, v našem příkladu tedy v 7 hodin.

Používám toto buzení několik týdnů a musím říct, že svůj účel plní. Zatím se mi nestalo, že by mě budík vytrhl ze sna, vždycky jsem už byl vlastně vzhůru, ale ne úplně a budík mě vlastně vůbec neotravoval. Jen mi dodal ten impuls, že by bylo dobré vstát. Nečekejte ale, že to vyřeší všechny vaše problémy se vstáváním. Já jsem si pořád nezvykl na to, že můžu klidně vstát i o 45 minut dřív, než jsem předpokládal a často mám neodbytné nutkání zůstat ještě chvíli ležet. Také pokud patříte mezi ty, kteří rádi posouvají budík dál a dál, chytré buzení vám nepomůže.

Než přejdeme k dalším funkcím aplikace, ještě krátce se zmíním o buzení a spotřebě baterie telefonu. Všechny budíky s vyjímkou budíku v Mi Band vyžadují, aby byl náramek v době buzení spojen s telefonem. V mém případě při spojení náramku s telefonem výrazně vzrůstá spotřeba energie telefonu a proto se snažím náramek s telefonem spojovat pouze v nutných případech. Původně jsem si chtěl nastavit opakované oznámení v celou hodinu, abych měl větší přehled o tom, jak plyne čas. Bohužel jsem zjistil, že aplikace Mi Band Master si před každým takovým upozorněním Bluetooth zapne, pak jej už ale nevypne. To samé platí pro chytré buzení – aplikace zapíná Bluetooth v momentě, kdy začíná vámi nastavené okno pro sledování spánku. Mějte to na paměti.

Hlášení v celou hodinu jsem nakonec vyřešil pomocí aplikace Blip blip. Tato aplikace vydává zvukové znamení v nastavených čqasových intervalech, ale hlavně také vytváří oznámení v notifikační liště. No a jak se dočtete dále, Mi Band Master umožňuje reagovat na různá oznámení vibrací náramku. Tento způsob je lepší než použití opakovaného oznámení, protože nedochází k nechtěnému zapínání Bluetooth a tedy nechtěné vysoké spotřebě energie.

Upozorňování

Pod položkou "Aplikace" se skrývá další zajímavá funkce náramku, respektive aplikace Mi Band Master. Umožňuje vám nastavit, aby náramek reagoval na upozornění aplikací, která se objeví v oznamovací liště. Nastavení je poměrně detailní, zmíním jen ty nejdůležitější informace. Můžete si nastavit různé vibrace pro různé aplikace. Můžete využít filtru záhlaví upozornění či textu upozornění. To znamená, že náramek zavibruje jen v případě, pokud záhlaví či text upozornění obsahují či naopak neobsahují nějaký text. Pro jednu aplikaci tak můžete mít i více upozornění, ale každé s jiným filtrem.

Pro použití této funkce je nutné mít náramek spojen s telefonem. Také dodávám, že pokud náramek nebudete mít spojený s telefonem a naskáčou vám časem v notifikační liště nějaká oznámení, tak po opětovném připojení náramku je aplikace postupně zpracuje. Občas vám tak náramek může vibrovat i několik vteřin za každé oznámení, které se od posledního připojení objevilo. Dá se to vyřešit tak, že jednou za čas oznámení promažete ručně. Pokud aplikace nějaké upozornění zpracuje, nezmizí tím z notifikační lišty.

Další dvě položky v hlavní nabídce se jmenují "Hovory" a "SMS zprávy". Na obrazovkách, které se pod nimi skrývají, si můžete nastavit vibrace náramku v reakci na příchozí hovor či SMS. Můžete si nastavit vibrace pro konkrétní kontakty, ale i pro příchozí hovor či SMS obecně. Samozřejmě obě předchozí možnosti můžete kombinovat.

Ovládání telefonu tlačítkem

Mi Band 2 má vedle displeje umístěné kulaté senzorové tlačítko. Pokud náramek vibruje, jeho stisknutím vibrace přerušíte, toto ale není jeho jediná funkce. Aplikace Mi Band Master umožňuje ovládat některé funkce telefonu různým počtem stisků tlačítka. Nastavení se skrývá pod položkou "Akce tlačítka".

Na obrazovce se ve spodní části nachází nepopsané tlačítko. Po jeho aktivaci se přidá prázdná položka, kterou aktivací upravíte. Můžete nastavit následující:

 • počet stisků tlačítka
 • akce mimo hovor
 • akce při hovoru
 • vibrační odezva

Já mám například v seznamu dvě položky. Dvojité stisknutí tlačítka mi pozastaví nebo znovu spustí čtení knížky v programu @Voice Aloud Reader. Trojité stisknutí tlačítka způsobí, že telefon začne zvonit jako při budíku. POužívám to v případech, že jsem si telefon někam odložil a nemůžu jej najít.

Zároveň si můžete vytvořit více profilů a přepínat se mezi nimi. Uděláte to pomocí seznamu v horní části obrazovky. Můžete tak mít nastaveny různé akce pro stejný počet stisků tlačítka a podle potřeby je přepínat.

Jako akci tlačítka si můžete nastavit následující:

 • přesun na následující nebo předchozí stopu v nastaveném přehrávači hudby, stejně tak můžete hraní pozastavit či obnovit
 • ovládání stopek
 • spuštění časovače
 • počítadlo (zatím jsem nezkoušel)
 • odeslání příkazu do programu Tasker
 • spuštění melodie budíku či vibrace telefonu
 • zvýšení či snížení hlasitosti
 • odmítnutí, přijetí či ztlumení hovoru (tato akce je nezávislá na ostatních a funguje jen při příchozím hovoru)

Jak je vidět, nelze tedy touto cestou přímo spouštět aplikace, ale dalo by se toho asi dosáhnout pomocí programu Tasker. Já tento automatizační nástroj však nepoužívám, takže to nemám ověřené.

Nastavení

Pod položkou "Nastavení" se skrývá poměrně rozvětvená nabídka. Dá se tu nastavit párování s náramkem, způsob synchronizace dat, různé možnosti samotné aplikace ale také přímo některé funkce náramku.

Myslím, že většina položek mluví sama za sebe. Nejzajímavější část se asi nachází pod položkou "Nastavení Mi Band". Zde se dají nastavit nejdůležitější základní informace, jako je vaše výška, váha a ruka, na které nosíte náramek. Dále se tu dá specifikovat čas, ve kterém náramek nebude vibrovat. Dále se tu dá nastavit upozornění na nečinnost. To znamená, že ve vámi určeném čase vás náramek vibrací upozorní, pokud se po určitou dobu nehýbete. Může se to hodit třeba při sedavém zaměstnání, kdy vás náramek může upozornit, abyste občas vstali a rotáhli se.

Zajímavou položkou je také "Export dat". Některé informace jsou v aplikaci zobrazené ve formě grafu, takže si je nemůžeme prohlédnout. Ale Mi Band Master umí exportovat všechna uložená data jako SQLite databázi. Jednak takto můžete data zálohovat a jednak to nabízí poměrně zajímavé možnosti pro práci s nimi. Běžnému uživateli to nejspíš moc nepomůže, ale pokud máte alespoň základní znalosti jazyka SQL, můžete zjistit třeba zajímavé informace o vašem spánku. Pokud najdu čas, pokusím se napsat nějaký program, který aplikace z databáze převede do přístupné podoby.

Shrnutí mých zkušeností

Náramek používám zhruba šest týdnů a jsem s ním velice spokojený. Po několika hodinách jsem zapomněl, že něco vůbec nosím na ruce.

Funkce chytrého buzení funguje tak, jak jsem očekával. Moje zkušenost je taková, že se velmi často budím klidně i o půl hodiny dřív, než by mi zazvonil klasický "hloupý" budík. Zdá se to jako slušná výhoda, vstát o půl hodiny dřív a být svěží. Já jsem si na to ale asi zatím nějak vnitřně nezvykl a občas si říkám, že jsem mohl ještě klidně půl hodiny spát. Z hlediska spánkových cyklů je to samozřejmě nesmysl.

Měření kroků je podle mě celkem přesné, ale zatím s tímto údajem moc nepracuji. Stejně tak s údaji o srdečním tepu.

Upozorňování vibracemi je příjemný bonus, především v hlučném prostředí. Občas ale může být nepříjemné poněkud dlouhé vibrování v případě, že máte na nějakou dobu náramek odpojený od teleofnu a nashromáždí se vám větší množství upozornění.

Ovládání telefonu pomocí tlačítka používám především při čtení knih. Vlastním telefon LG Wine Smart, který je "véčkové" konstrukce a tak bych jej při každém pozastavení čtení musel otevírat. Teď už nemusím, stačí si poklepat na náramek. No a krom toho je to skvělý pocit.

Jediné, co mě zlobí, je zvýšená spotřeba baterie telefonu. Nevím, jestli za to může Mi Band 2 a nebo jen prostě technologie Bluetooth samotná, ale výdrž baterie mi při používání náramku velmi klesla. Našel jsem sice žešení, ale není asi úplně pro každého. Používám v telefonu aplikaci E-Robot, která provádí automaticky různé akce v závislosti na poloze telefonu, čase atd. V této aplikaci jsem si nastavil, aby se mi Bluetooth vypínal, když jej nepotřebuji (doma, v noci…). Pokud chcete opravdu využívat všechny funkce náramku naplno, je třeba počítat se zvýšenou spotřebou.

Myslím, že pokud vás některé z popisovaných funkcí zaujaly, koupí tohoto náramku nic nezkazíte.NáramekXiaomi


Vojtěch Polášek
Jmenuji se Vojtěch Polášek a jsem nevidomý. Momentálně studuji navazující magisterské studium na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v oboru Bezpečnost informačních technologií. Úspěšně jsem na této fakultě absolvoval bakalářské studium v oboru Počítačové sítě a komunikace. Pracuji také ve společnosti...