BOJ O JOB: Inovační projekt zvyšující pracovní uplatnění zrakově postižených žáků a studentů sociálních oborů

BOJ O JOB je unikátní projekt, který má ambice zvýšit uplatnitelnost zrakově postižených lidí na trhu práce. Zároveň chce ukázat zaměstnavatelům, že mohou získat kvalitní zaměstnance.

Organizace Spolu s vámi, z.ú. nabídne semináře, konzultace a stáž 15 zrakově znevýhodněným a proškolí personál vybraných pracovišť v otázce zaměstnávání hendikepovaného pracovníka, specifik komunikace i zpřístupnění pracoviště.

Cíle projektu

 • Propojovat uchazeče a zaměstnavatele
  Letošní ročník bude zaměřen na sektor sociální péče, který se na určitých pozicích potýká s nedostatkem personálu, zatímco nevidomí a slabozrací absolventi těchto oborů nemají práci.
 • Průprava pro absolventy
  Ve speciálně koncipovaném programu, který byl sestaven ve spolupráci s odborníky ve vybraných oborech, budou mladí nevidomí a slabozrací absolventi připraveni pro vstup na pracovní trh.
 • Odstraňování předsudků
  Že nevidomí mohou být jen maséři nebo hudebníci.
  Že nemůžou vykonávat práci stejně jako zdraví zaměstnanci.
  Že absence zraku s sebou nese nižší intelekt.

Registrace do prvního ročníku spuštěny

První ročník projektu BOJ O JOB se zaměří na zrakově postižené studenty posledních ročníků sociálně zaměřených oborů a na jejich nedávné absolventy.

Mladí lidé, kteří se zapojí, absolvují během jara a léta 2024 různá školení, semináře a konzultace zaměřené například na sebeprezentaci, práci v týmu, práci s informačními a komunikačními technologiemi a aplikací využívaných v sociálních službách. Vybraným účastníkům kurzů pak bude zajištěna stáž v domově pro seniory, jehož pracovníci předtím projdou školením, jak přistupovat ke zrakově postiženým kolegům.

Hlásit se mohou:

 • zrakově postižení žáci odborných učilišť se sociální tematikou
 • zrakově postižení studenti vysokých škol sociálního zaměření
 • zrakově postižení absolventi sociálních oborů do 5 let od ukončení studia

Podrobnosti o projektu najdete na stránce www.spolusvami.com/bojojob, přihlašovací formulář pak na adrese spolusvami.com/bojojob/uchazec.

Přihlášky je možné podávat nejdéle do 31. března 15. dubna 2024.

Další informace


Partnery projektu jsou: Nadační fond Českého rozhlasu (sbírkový projekt Světluška) | Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity | Mila, z. s. | Tyfloturistický oddíl, z. s.BOJ O JOBSpolu s vámi


Radek Pavlíček
Radek se přístupnosti a informačním a komunikačním technologiím pro uživatele s těžkým postižením zraku věnuje od roku 1998. Je duchovním otcem portálu Pélion, řídí a koordinuje veškeré aktivity s ním související a dělá maximum pro to, aby Pélion přispíval ke...