Braillské displeje Focus Blue a zámek klávesnice

Braillské displeje Focus Blue od společnosti Freedom Scientific (u nás je prodává společnost GALOP) patří mezi osvědčená a spolehlivá zařízení pro domácí, profesionální i mobilní použití, která nabízejí celou řadu funkcí, usnadňující nevidomým uživatelům práci s výpočetní technikou.

Jednou z nich je i tzv. zámek klávesnice, umožňující zamknout braillskou klávesnici ve stylu obouručního Pichtova psacího stroje, kterou řádky Focus Blue disponují, a vyhnout se tak například nechtěným stiskům kláves ve chvíli, kdy braillský displej uživatel používá společně s běžnou klávesnicí.

Focus 40 Blue (2012)

Pokud chcete zamknout braillskou klávesnici na braillském displeji, postupujte následovně:

  • Pokud je braillský displej vypnutý, zapněte jej pomocí jej pomocí ZAPÍNACÍHO TLAČÍTKA (černé tlačítko na levé straně vedle USB portu).
  • Zapněte jej pomocí ZAPÍNACÍHO TLAČÍTKA (černé tlačítko na levé straně vedle USB portu).
  • Stiskněte a držte levý PŘEPÍNAČ NAVIGAČNÍHO REŽIMU (modré kulaté tlačítko na levé straně řádku).
  • Stiskněte a pusťte libovolnou NAVÁDĚCÍ KLÁVESU (černá naváděcí tlačítka nad jednotlivými braillskými znaky). Tím klávesnici zablokujete. Zamknutí klávesnice indikují body 2-3-4-6-7-8 a 1-3-5-6-7-8 na pravém konci řádku, těsně před informací o druhu připojení.
  • Pusťte PŘEPÍNAČ NAVIGAČNÍHO REŽIMU (modré kulaté tlačítko).

Odemknout/odblokovat pak lze klávesnici následujícím způsobem:

  • Pokud je braillský displej vypnutý, zapněte jej pomocí jej pomocí ZAPÍNACÍHO TLAČÍTKA (černé tlačítko na levé straně vedle USB portu).
  • Stiskněte a držte pravý PŘEPÍNAČ NAVIGAČNÍHO REŽIMU (modré kulaté tlačítko na pravé straně řádku).
  • Stiskněte a pusťte libovolnou NAVÁDĚCÍ KLÁVESU (černá naváděcí tlačítka nad jednotlivými braillskými znaky). Tím klávesnici odblokujete.
  • Pusťte PŘEPÍNAČ NAVIGAČNÍHO REŽIMU (modré kulaté tlačítko).

Focus 40 Blue (2017)

Pro aktuálně prodávané modely z roku 2017 platí mírně odlišný postup (citujeme z manuálu).

K zamčení klávesnice řádku stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení stavové informace a poté stiskněte zároveň KURZOROVÉ TLAČÍTKO a levý PŘEPÍNAČ NAVIGAČNÍHO REŽIMU. Zamknutí klávesnice indikují body 2-3-4-6-7-8 a 1-3-5-6-7-8 na pravém konci řádku, těsně před informací o druhu připojení. Stiskněte levé VÝBĚROVÉ TLAČÍTKO pro návrat k normálnímu režimu. Pokud je klávesnice zamčena, klávesy bodů 1 až 8 a mezerník nebudou fungovat.

K odemčení klávesnice stiskněte ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO pro zobrazení stavové informace a poté stiskněte zároveň KURZOROVÉ TLAČÍTKO a pravý PŘEPÍNAČ NAVIGAČNÍHO REŽIMU. Stiskněte levé VÝBĚROVÉ TLAČÍTKO pro návrat do normálního režimu. Nyní můžete znovu psát pomocí braillské klávesnice řádku Focu

Další informace najdete v případě zájmu v manuálech k braillským displejům Focus Blue.FocusFocus BlueFreedom ScientificGALOPVFO


Radek Pavlíček
Radek se přístupnosti a informačním a komunikačním technologiím pro uživatele s těžkým postižením zraku věnuje od roku 1998. Je duchovním otcem portálu Pélion, řídí a koordinuje veškeré aktivity s ním související a dělá maximum pro to, aby Pélion přispíval ke...