Commentary Screen Reader – nový impuls v přístupnosti Androidu pro nevidomé

Vážení čtenáři, tímto článkem bych vás rád uvedl do světa Commentary Screen Readeru (dále jen CSR), jenž představuje výrazný krok kupředu, co se přístupnosti Androidu týče.

Jak to všechno začalo

Ti z vás, kteří intenzivně využívají nějaké zařízení s OS Android, si jistě všimli, že v posledních měsících je situace kolem jeho přístupnosti dosti neutěšená. Nejedná se o systém jako takový, ale jeho přístupnostní nástroj Android Accessibility Suite, jenž vyvíjí přímo samotný Google. K začátku letošního roku můžeme datovat období, kdy ze strany amerického giganta trvale dochází k ignoraci našich požadavků na různá další vylepšení či opravu kritických chyb, z nichž mnohé jsou tu s námi již od uvedení deváté verze Androidu, tedy téměř rok.

Google nejen že nereaguje na jakékoli podněty uživatelů, ale navíc již poměrně dlouho nevydal žádný významnější update, který by přístupnost systému posunul výrazněji kupředu. Stále se setkáváme jen s malými dílčími inovacemi, což vzhledem k překotnému rozvoji technologií rozhodně nemůže stačit.

Google a jeho přístupnostní nástroje pro Android jsem propagoval celých 9 let, nyní však nastal čas na změnu. Android Accessibility Suite stagnuje až příliš a proto bylo nutné poohlédnout se jinde. Situace už dokonce dospěla tak daleko, že jsem nějakou dobu uvažoval o opuštění Androidu a přechodu na jinou mobilní platformu. Jsem s ním ale velice úzce spjat a proto mě nadchlo, když jsem se díky své slovenské kamarádce dostal ke zcela zásadní informaci, jež naprosto mění dosavadní pohled na možnosti přístupnosti systému Android. Řeč je samozřejmě o aplikaci CSR, na kterou jsem byl kamarádkou upozorněn.

Dnes jsou to tedy téměř tři měsíce, co jsem se začal tímto novým produktem zabývat a den ode dne mé sympatie k tomuto odečítači vzrůstají. Ironií osudu je skutečnost, že CSR by se do Evropy ani jiných částí světa asi nikdy nedostal, nebýt jednoho nadšence, který se s autorem aplikace náhodou zná. On mu ji jednou osobně představil a to spustilo celý řetězec událostí, o kterých se dočtete níže.

Commentary Screen Reader totiž pochází až z daleké Číny a původně byl vyvinut jako funkčně schopnější alternativa k odečítači TalkBack, se kterým nebyl vůbec spokojený jeden nejmenovaný čínský uživatel. Osud tomu chtěl, že jeho bratr je čirou náhodou velmi schopný vývojář aplikací pro Android a tak se před dvěma lety pustil do vývoje vlastního odečítače obrazovky.
Asi netřeba zdůrazňovat, že takovýto typ aplikace patří k těm nejkomplexnějším a nejsložitějším vůbec.

Zvláště pak přihlédneme-li ke skutečnosti, že jeho koncepce i schopnosti se od ostatní konkurence diametrálně liší. Díky polskému nadšenci, který se nechává titulovat jako Nuno, se CSR dostal i za hranice Číny, což se stalo v dubnu tohoto roku.

První věcí, kterou bylo nutné pro další rozšíření vykonat, byl pochopitelně překlad z čínštiny do angličtiny. Bohužel autor ovládá pouze svůj mateřský jazyk, naštěstí se tohoto úkolu ujal Nuno, který již odečítač téměř celý přeložil. Tím pádem se otevřel prostor pro další skupinky dobrovolníků, kteří pomáhají jak s překladem do dalších jazyků, tak i s testováním a odhalováním chyb.

Díky tomu, že se CSR dostal za hranice až v tomto roce, má za sebou poměrně dlouhý vývoj, jenž jej už staví do pozice solidně odladěného softwaru. Bohužel, kvůli restrikcím čínské vlády je dosti složité zprovoznit některé funkce i v ostatních zemích světa, navíc je tu úskalí v podobě nemožnosti aplikaci distribuovat skrze obchod Google Play.

Existuje tedy dost překážek, které globální rozšíření celkem komplikují, nicméně autor se postupně snaží tyto obcházet a největší problémy úspěšně eliminovat.

Co vám CSR může nabídnout

Jak již bylo napsáno výše, odečítač je v mnoha ohledech zcela revoluční a boří hranice, které až dosud byly pro přístupnost Androidu značně limitující. Mnoho funkcí, po kterých uživatelé v případě Googlu marně volali spoustu let, se díky odlišné filosofii podařilo integrovat a uvést do praxe. Google se vždy spokojil s tvrzením, že systém jako takový to prostě neumožňuje a proto není možné naše požadavky reflektovat. Nicméně až CSR nám ukázal, že to vůbec není pravda a Android sám o sobě v současné podobě nabízí dostatek prostoru pro rozličné inovace v rámci přístupnosti.

Odečítač toho dosahuje několika způsoby. Tím prvním je zcela odlišná práce a komunikace s API rozhraním Androidu, která dovoluje volat různé pokročilé příkazy v nejhlubších vrstvách systému, aniž by bylo nutné mít zařízení rootnuté nebo jinak softwarově upravené. Za všechny mohu jmenovat například schopnost automatického pozastavení hlasové odezvy i režimu „Explore by Touch“, což pro svůj bezproblémový běh vyžadují zejména virtuální braillské klávesnice. CSR dokáže detekovat, kdy je tento typ klávesnice uživatelem aktivován a sám provede příslušné úkoly. Zjednodušeně lze říci, že během psaní upozadí svou funkčnost tak, aby měla klávesnice výhradní prostor, neboť tato je zpravidla vybavena vlastním ozvučeným rozhraním, které se s běžícími odečítači nemá vůbec rádo. V případě konkurence je vždy nutné screen reader dočasně deaktivovat, Commentary si vše zařídí bez zásahu uživatele. Další jeho nespornou výhodou je vysoká flexibilita a skvělá odladěnost.

Jestliže si práci s ním vyzkoušíte, budete nadšeni z bleskových reakcí celého systému a to i v případě, že nevlastníte nijak výkonné zařízení. Na výbornou optimalizaci má vliv i skutečnost, že celá aplikace je napsána v programovacím jazyce Lua, jenž je velmi rychlý a pružný.

Co se flexibility týče, tak kromě telefonů a tabletů byl CSR úspěšně otestován i na mnoha chytrých hodinkách. Je důvod se domnívat, že CSR bude spolehlivě fungovat i na chytrých televizích. Jedna aplikace tak dokáže obsloužit různé typy zařízení, což je velmi úsporné a především praktické.

Kromě standardní práce v rámci operačního systému nabídne odečítač svým uživatelům i mnoho pokročilých funkcí, mezi něž patří například:

 • Hlasový asistent: smartphone lze kompletně ovládat pomocí hlasových příkazů, jež si můžete sami nadefinovat. Dále je zahrnuto i pokročilé diktování textu (s podporou Češtiny), které umožňuje zápis interpunkčních znamének jen na základě intonace hlasu diktujícího.
 • Virtuální obrazovka: pomocí speciálního režimu zpřístupní na displeji elementy, které nejsou při běžném procházení dostupné. Zahrnuta je i objektová navigace, kterou disponuje například open source odečítač NVDA.
 • Pokročilé funkce kamery: přímo integrována do aplikace je možnost rozpoznání scén a objektů, OCR rozpoznávání textu nebo automatický překlad sejmuté předlohy.
 • Překladač textu s vysokou rychlostí: výsledky dostáváte téměř v reálném čase, stačí si jen dopředu nadefinovat zdrojový a cílový jazyk. Přeložit lze opravdu cokoli, dokonce i uživatelské prostředí aplikace samotné (občas se ještě můžete setkat s čínskými popisky. Funkci překladu lze rychle vyvolat například zatřesením zařízení nebo její spuštění namapovat na fyzická tlačítka.
 • Možnost nadefinovat vlastní gesta: CSR disponuje celou škálou volitelných gest, jež se dělí do několika podkategorií, v závislosti na typu a počtu kroků, které jsou nutné pro jejich provedení. Uživatel si může nejen upravit gesta stávající, ale vytvořit si i zcela nová. A to jak globálně, tak i v prostředí konkrétní aplikace. Gesta se ukládají do tzv. balíčků, jež je pak možné sdílet s ostatními uživateli.
 • Tvorba zvukových schémat: Nejste spokojeni s výchozími zvuky aplikace? Nevadí. Existuje jednoduchý způsob, jak si vytvořit svoje vlastní zvukové schéma, které opět můžete sdílet s ostatními.
 • Tvorba pluginů pro rozšiřující funkce odečítače: Pokud je někdo programátorsky zdatnější, může si poměrně jednoduše vytvořit vlastní plugin nebo chcete-li rozšíření, jež mu umožní přidružit k odečítači doplňkové funkce, které nejsou normálně k dispozici. Opět lze tyto sdílet s komunitou, jelikož jsou ukládány na server, ke kterému CSR přistupuje.
  Jestliže tak požadujete funkci, jíž CSR nedisponuje, můžete si ji prostřednictvím pluginu do aplikace sami přidat.
 • Záloha a obnovení profilu s uživatelským nastavením: Jelikož Commentary disponuje četnými možnostmi nastavení, je více než vhodné si provedené úpravy zálohovat, aby nebylo nutné všechno po čisté instalaci konfigurovat znovu. I na toto bylo pamatováno a lze si takto uložit jak nastavení globální, tak i specifické profily pro konkrétní aplikace.

Podpora a licenční politika

Mnozí si jistě vzpomenou na ve své době velmi slibně se rozvíjející projekt, který ale skončil díky slabé nebo možná nulové finanční podpoře, za což si ale mohou vývojáři částečně sami. Řeč je pochopitelně o aplikaci ShinePlus, která svého času taktéž rozvířila stojaté vody přístupnosti Androidu. Bohužel, po třech letech vývoje projekt skončil a firma se zaměřila jen na své placené produkty.

Čínský vývojář Li, který stojí za vývojem CSR, naštěstí zvolil poněkud jinou strategii. Odečítač je jako takový k dispozici bezplatně, je však nutné si připlatit za prémiové funkce, viz jejich přehled výše. Dle mého soudu je to model více než vhodný. Jestliže někomu postačí jen základní screen reader, není nucen si licenci vůbec kupovat. Jestliže ale člověk chce využívat veškeré pokročilé funkce, je nutné si jeden z typů licence zakoupit.
Možnosti jsou následující:

 • Jednoletá licence – cca 400 Kč
 • Dvouletá licence – cca 800 Kč
 • Tříletá licence – cca 1 100 Kč

Ceny jsou pouze orientační, vždy je nutné přihlédnout k aktuálnímu kurzu.

Detailní informace ohledně nákupu naleznete v uživatelské příručce, ke které se prostřednictvím tohoto článku také dostanete. Podpora uživatelů aplikace je v současnosti realizována skrze sociální síť Telegram, přes kterou se každý může k diskusní skupině připojit. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o mezinárodní uskupení, je komunikačním jazykem výhradně angličtina. Ve skupině panuje čilý ruch, neustále se tam něco děje, jelikož CSR stále prochází bouřlivým vývojem. Jejím členem je i vývojář aplikace, který zde pravidelně uveřejňuje aktuální sestavení odečítače, včetně seznamu změn. Jak již bylo zmíněno, na portálu Google Play jej nenajdete, takže je nutné se spolehnout na instalační APK balíčky.

K diskusní skupině se můžete připojit prostřednictvím odkazu Jieshuo Screenreader: official chat group. Odkazy pro svou funkčnost vyžadují klienta sociální sítě Telegram. Můžete sáhnout buďto po mobilní aplikaci téhož názvu (k dispozici na Google Play), nebo lze použít klienta pro Windows 10, jestliže je máte instalované. V takovém případě si otevřete Microsoft Store a vyhledejte aplikaci s názvem Unigram. Na mobilním zařízení i počítači vám po instalaci bude automaticky nabídnuta možnost odkaz otevřít pomocí aplikace Telegram/Unigram, jakmile na něj klepnete. Následně se odkaz načte a vy se ihned můžete připojit.

Toto pochopitelně podstupovat nemusíte. Jak už jste si asi všimli, pravidelně informuji o dostupnosti nových verzí, jakož i o seznamu provedených změn. Jsem taktéž autorem přeloženého manuálu a v současnosti pracuji na české lokalizaci aplikace samotné.

Informace pravidelně uveřejňuji jak ve specializovaných mobilních konferencích, tak i na svém Facebooku. Jestliže budete mít jakýkoli dotaz či připomínku, neváhejte se na mě kdykoli obrátit.

Když všechno dobře půjde, rád bych v rámci podzimní Agory české veřejnosti představil již plně lokalizovanou verzi.

Pokud byste se rádi dostali k souboru s uživatelskou příručkou a dalšímu užitečnému obsahu (plánuji i zvukové podcasty), uložte si odkaz vedoucí do
složky JSR na Sync.com.

Kromě výše zmíněného v ní naleznete vždy aktuální verzi odečítače, přistoupit k ní můžete skrze libovolný webový prohlížeč. Odkaz vás zavede na cloudové úložiště One Drive, ze kterého můžete dostupný obsah stahovat.

Závěrem mohu jen konstatovat, že cesta bude ještě trnitá a dlouhá, ale již nyní má CSR velký potenciál se globálně rozšířit. Napomáhají tomu lidé z celého světa a já jsem velmi rád, že mám tu čest být jedním z nich.

Commentary vdechl přístupnosti Androidu nový život. Přinesl nám funkce, o kterých jsme dlouhou dobu mohli jenom snít. Ukázal nám, že s limity Androidu to není tak horké, jak to vypadá. Že když se chce, tak to jde.AndroidCommentary Screen Reader


Matěj Plch
Jmenuji se Matěj Plch a jsem od narození nevidomý. Deset let jsem se intenzivně věnoval propagaci mobilní platformy Google Android, kterou sám používám a podařilo se mi její přístupnostní nástroje rozšířit mezi české uživatele.