Doporučené nastavení Windows 10 pro uživatele odečítačů

V tomto článku si představíme dvanáct doporučení, jak přenastavit Windows 10 po jejich čerstvé instalaci tak, aby je mohli uživatelé odečítačů obrazovky používat efektivněji.

Tip 1: Přepnutí zobrazení souborů v Průzkumníkovi souborů na seznam či podrobnosti

Ve výchozím nastavení se soubory a složky v Průzkumníkovi souborů zobrazují jako ikony. Tento režim zobrazení však pro nevidomé není praktický, neboť v mřížce ikon se nevidomý uživatel lehce ztratí. Vhodnější je tedy zobrazit soubory a složky jako seznam či jako seznam s podrobnostmi. Provedeme to následovně:

 1. Otevřete Průzkumníka souborů.
 2. Stisknutím klávesy Alt se přesuňte do pásu karet, šipkou doprava přejděte na kartu „Zobrazení“ a mezerníkem tuto kartu aktivujte.
 3. Tabulátorem se přesuňte na tlačítko „Zobrazení“ a mezerníkem jej stiskněte.
 4. Tabulátorem najeďte na položku „seznam“ či „podrobnosti“ a mezerníkem ji aktivujte. Položka „Seznam“ zobrazí soubory jako prostý seznam jejich názvů. Oproti tomu položka „Podrobnosti“ kromě seznamu názvů souborů zobrazí také další informace o souborech jako je jejich datum změny či datová velikost.

Tip 2: Zobrazení přípon souborů v Průzkumníkovi souborů

Dalším praktickým nastavením je, aby se kromě názvu souborů v Průzkumníkovi souborů zobrazovaly také přípony souborů, například .docx, .pdf či .zip. Zobrazování přípon lze nastavit takto:

 1. Otevřete Průzkumníka souborů.
 2. Stisknutím klávesy Alt se přesuňte do pásu karet, šipkou doprava přejděte na kartu „Zobrazení“ a mezerníkem tuto kartu aktivujte.
 3. Tabulátorem se přesuňte na zaškrtávací políčko nazvané „Přípony názvů souborů“ a mezerníkem jej zaškrtněte.

Tip 3: Seskupení souborů v Koši podle doby odstranění a vypnutí seskupování položek ve složce Tento počítač podle typu

Následujícím způsobem je možné soubory v Koši zobrazit tak, že jsou seskupeny podle doby jejich odstranění ale zároveň se v rámci těchto skupin řadí abecedně podle názvu souboru:

 1. V Průzkumníkovi souborů přejděte do složky Koš.
 2. Stisknutím klávesy Alt se přesuňte do pásu karet, šipkou doprava přejděte na kartu „Zobrazení“ a mezerníkem tuto kartu aktivujte.
 3. Tabulátorem se přesuňte na tlačítko „Seskupit podle“ a mezerníkem jej aktivujte.
 4. Šipkou dolů najeďte na položku „Odstraněno“ a Enterem ji aktivujte.
 5. Stisknutím klávesy Alt se opět přesuňte do pásu karet, šipkou doprava přejděte na kartu „Zobrazení“ a mezerníkem tuto kartu aktivujte.
 6. Přesuňte se na tlačítko „Řadit podle“ a mezerníkem jej aktivujte.
 7. Šipkou nahoru či dolů najeďte na položku „Název“ a Enterem ji aktivujte.

Naopak ve složce Tento počítač může být žádoucí, aby se v něm obsažené soubory a jiné položky podle typu neseskupovaly. To provedete následovně:

 1. V Průzkumníkovi souborů přejděte do složky Tento počítač.
 2. Stisknutím klávesy Alt se přesuňte do pásu karet, šipkou doprava přejděte na kartu „Zobrazení“ a mezerníkem tuto kartu aktivujte.
 3. Tabulátorem se přesuňte na tlačítko „Seskupit podle“ a mezerníkem jej aktivujte.
 4. Šipkou dolů najeďte na položku „Žádné“ a Enterem ji aktivujte.

Tip 4: Aplikování nastavení zobrazení složky v Průzkumníkovi souborů na všechny složky

Pokud chcete, aby si Průzkumník souborů zapamatoval nastavení zobrazení aktuálně otevřené složky a toto nastavení zobrazení aplikoval také na všechny další složky, které v Průzkumníkovi souborů otevřete, tak postupujte následovně:

 1. Otevřete Průzkumníka souborů.
 2. Stisknutím klávesy Alt se přesuňte do pásu karet, šipkou doprava přejděte na kartu „Zobrazení“ a mezerníkem tuto kartu aktivujte.
 3. Shift + tabulátorem se přesuňte na tlačítko „Možnosti“ a mezerníkem jej stiskněte.
 4. Mezerníkem aktivujte položku „Změnit možnosti složky a hledání“.
 5. Otevře se dialog, v němž se Shift + tabulátorem přesuňte na seznam karet, a poté se šipkou doprava přepněte na kartu „Zobrazení“.
 6. Tabulátorem se přesuňte na tlačítko „Použít pro složky“ a mezerníkem toto tlačítko aktivujte. Zobrazí se dialog, v němž mezerníkem stiskněte tlačítko „Ano“.
 7. Tabulátorem se přesuňte na tlačítko „OK“ a mezerníkem jej aktivujte.

Tip 5: Přidávání aplikací do Hlavního panelu pro jejich rychlé spouštění a jejich odebírání

Hlavní panel je místo na obrazovce, kde se vyskytují zrovna běžící nebo nastálo připnuté aplikace. Pokud určité aplikace spouštíte často, tak je vhodné si jé připnout právě na Hlavní Panel, do něhož se lze kdykoliv rychle přesunout zkratkou Windows + T . Dříve připnutou nebo právě běžící aplikaci lze pak v hlavním panelu najít pomocí šipek doprava či doleva nebo je možné stisknout počáteční písmeno z názvu hledané aplikace a rychle se tak na ni přesunout. Nalezenou aplikaci poté spustíme Enterem. Postup pro přidání aplikace do Hlavního panelu je následující:

 1. Spusťte aplikaci, kterou chcete do Hlavního panelu připnout.
 2. Zkratkou Windows + T se přesuňte do Hlavního panelu a šipkou doprava najeďte na spuštěnou aplikaci, jenž chcete do Hlavního panelu připnout.
 3. Na požadované aplikaci vyvolejte kontextové menu, šipkou dolů najeďte na položku „Připnout na Hlavní panel“ a Enterem potvrďte.

V případě, že naopak chcete již připnutou aplikaci z Hlavního panelu odepnout, tak postupujte stejně jako výše s tím rozdílem, že v bodě 3 místo uvedené volby zvolíte volbu „Odepnout z hlavního panelu“.

Pro úplnost ještě dodejme, že připnuté aplikace lze rychle spouštět nebo se do nich přepínat také, aniž bychom do Hlavního panelu přecházeli, a to tak, že stiskneme klávesu Windows spolu s klávesou s číslem jedna až devět, kde dané číslo odpovídá pořadí aplikace v Hlavním panelu, jenž chceme spustit nebo do níž se chceme přepnout. Například Windows + klávesa s číslem tři spustí z Hlavního panelu třetí aplikaci z leva. Je třeba tisknout číselné klávesy v alfanumerickém bloku kláves, nikoliv v numerickém.

Tip 6: Vypnutí slučování tlačítek na Hlavním panelu

Ve výchozím nastavení se na Hlavním panelu seskupují otevřená okna do skupin dle aplikace, ke které tato okna náleží. To však lze vypnout a docílit toho, aby každé otevřené okno mělo na Hlavním panelu své samostatné tlačítko, což může využít uživatel odečítače, který se po daných tlačítkách, tedy po názvech otevřených oken, pohybuje psaním počátečních písmen. Slučování tlačítek lze vypnout následovně:

 1. Spusťte aplikaci Nastavení tak, že stisknete klávesu Windows, do vyhledávacího pole napíšete „Nastavení“ a potvrdíte Enterem. Aplikaci Nastavení lze případně spustit rychleji také tak, že použijete zkratku Windows + I.
 2. V seznamu kategorií nastavení přejděte šipkou dolů na kategorii „Přizpůsobení“ a Enterem do ní vstupte.
 3. V seznamu kategorií nastavení přejděte šipkou dolů na kategorii „Hlavní panel“ a Enterem do ní vstupte.
 4. Tabulátorem přejděte na rozbalovací seznam „Sloučit tlačítka na Hlavním panelu“ a šipkou dolu na něm zvolte hodnotu „Nikdy“.
 5. Klávesovou zkratkou Alt + F4 zavřete okno Nastavení.

Tip 7: Zobrazení všech ikon v Systémové liště

Ve výchozím stavu jsou po vstoupení do Systémové lišty některé tamní ikony skryté a musejí se zobrazit tlačítkem, jenž odečítač přečte jako „Dvojitá šipka oznámení tlačítko“. Ukažme si, jak udělat, aby se po vstoupení do Systémové lišty vždy zobrazovaly všechny ikony a nemusely se pokaždé odkrývat zmíněným tlačítkem.

 1. Klávesami Windows + B se přesuňte do Systémové lišty.
 2. Šipkou doleva najeďte na tlačítko, které odečítač přečte jako „Dvojitá šipka oznámení tlačítko“ a na tomto tlačítku vyvolejte kontextové menu.
 3. Z kontextového menu zvolte položku „Nastavení hlavního panelu“.
 4. Otevře se okno Nastavení v němž klikněte na odkaz „Vybrat, které ikony se budou zobrazovat na hlavním panelu“.
 5. Otevře se okno, v němž stiskněte tlačítko „Vždycky zobrazovat všechny ikony v oznamovací oblasti“. Poté můžete okno Nastavení klávesami Alt + F4 zavřít.

Tip 8: Zapnutí znělky při spuštění systému

Přehrávání znělky při spuštění systému Windows je dobrou signalizací, že spuštění proběhlo správně. Zapnete ji následovně:

 1. Spusťte aplikaci Ovládací panely tak, že stisknete klávesu Windows, do vyhledávacího pole napíšete „Ovládací panely“ a potvrdíte enterem.
 2. Jestliže nemáte Ovládací panely přepnuté do zobrazení malých či velkých ikon, tak tabulátorem přejděte na tlačítko „Kategorie“, mezerníkem jej aktivujte a ze seznamu šipkou dolů vyberte možnost „Malé ikony“.
 3. Několikerým stisknutím tabulátoru přejděte na odkaz „Zvuk“ a Enterem jej aktivujte.
 4. Otevře se dialog, v němž se Shift + tabulátorem přesuňte na seznam karet, a poté se šipkou doprava přepněte na kartu „Zvuky“.
 5. Tabulátorem se přesuňte na zaškrtávací políčko nazvané „Přehrát zvuk při spuštění systému Windows“ a mezerníkem toto políčko zaškrtněte.
 6. Tabulátorem přejděte na tlačítko „OK“ a mezerníkem jej aktivujte.
 7. Pomocí Alt + tabulátor se přepněte do okna Ovládacích panelů a klávesami Alt + F4 jej zavřete.

Tip 9: Zobrazení ikony Tento počítač, složky přihlášeného uživatele a dalších standardních ikon na Ploše

Po čerstvé instalaci Windows 10 nenajdeme na Ploše ikonu Tento počítač, složku přihlášeného uživatele, ikonu Ovládacích panelů, ani další standardní ikony, nicméně je možné to přenastavit a tyto standardní ikony na Ploše zobrazit.

 1. Klávesovou zkratkou Windows + I spusťte aplikaci Nastavení.
 2. V seznamu kategorií nastavení přejděte šipkou dolů na kategorii „Přizpůsobení“ a Enterem do ní vstupte.
 3. V seznamu kategorií nastavení přejděte šipkou dolů na kategorii „Motivy“ a Enterem do ní vstupte.
 4. V části „Související nastavení“ zvolte odkaz „Nastavení ikon na Ploše“.
 5. Otevře se dialog, na jehož začátku se nachází skupina zaškrtávacích políček které odpovídají ikonám, jenž chcete na Ploše zobrazit. Mezi těmito zaškrtávacími políčky se můžete pohybovat šipkou dolů či nahoru a mezerníkem zaškrtnout ty ikony, které chcete na Ploše zobrazit. Poté provedené změny potvrďte tlačítkem OK.
 6. Klávesovou zkratkou Alt + F4 zavřete okno Nastavení.

Tip 10: Prodloužení doby zobrazení oznámení

Oznámení, která vyběhnou z Centra akcí, zůstanou zobrazena jen po dobu pěti sekund. To však může být příliš krátká doba na to, aby oznámení odečítač stihl celé přečíst. Následujícím způsobem můžete dobu zobrazení oznámení prodloužit:

 1. Klávesovou zkratkou Windows + I spusťte aplikaci Nastavení.
 2. V seznamu kategorií nastavení přejděte šipkou dolů na kategorii „Usnadnění přístupu“ a Enterem do ní vstupte.
 3. V seznamu kategorií nastavení přejděte šipkou dolů na kategorii „Obrazovka“ a Enterem do ní vstupte.
 4. Tabulátorem přejděte na rozbalovací seznam „Zobrazovat oznámení po dobu“ a šipkou dolů zvolte požadovanou hodnotu. Doporučuji nastavit 30 sekund.
 5. Klávesovou zkratkou Alt + F4 zavřete okno Nastavení.

Tip 11: Zapnutí varování před odstraňováním souborů

Stisknutí klávesy Delete na vybraném souboru tento soubor bezprostředně přesune do Koše. Jestliže však chcete mít pojistku proti nechtěnému smazání souborů, tak je následujícím způsobem možné zapnout varování, které bude před smazáním souborů vyžadovat potvrzení.

 1. Klávesami Windows + D se přesuňte na Plochu.
 2. Mačkejte písmeno K, dokud se fokus nepřesune na ikonu Koše.
 3. Stisknutím kláves Alt + Enter otevřete vlastnosti Koše.
 4. Tabulátorem se přesuňte na zaškrtávací políčko nazvané „Při odstraňování zobrazit žádost o potvrzení“ a mezerníkem jej zaškrtněte.
 5. Tabulátorem se přesuňte na tlačítko „OK“ a mezerníkem jej stiskněte.

Tip 12: Přenastavení funkce vypínacího tlačítka na vypnutí počítače

V případech, kdy počítač z nějakého důvodu přestane odpovídat, může jako východisko z  problémové situace pomoci vypnutí počítače. Proto je dobré přenastavit chování krátkého stisku vypínacího tlačítka tak, aby sloužilo právě pro vypnutí počítače, nikoliv pro jeho uspání, které problém nemusí vyřešit. Přenastavení funkce vypínacího tlačítka provedete následovně:

 1. Spusťte aplikaci Ovládací panely tak, že stisknete klávesu Windows, do vyhledávacího pole napíšete „Ovládací panely“ a potvrdíte enterem.
 2. Jestliže nemáte Ovládací panely přepnuté do zobrazení malých či velkých ikon, tak tabulátorem přejděte na tlačítko „Kategorie“, mezerníkem jej aktivujte a ze seznamu šipkou dolů vyberte možnost „Malé ikony“.
 3. Několikerým stisknutím tabulátoru přejděte na odkaz „Možnosti napájení“ a Enterem jej aktivujte.
 4. Tabulátorem přejděte na odkaz „Nastavení tlačítek napájení“ a Enterem jej aktivujte.
 5. Tabulátorem přejděte na rozbalovací seznam „Po stisknutí tlačítka napájení“ a šipkou dolů zvolte možnost „Vypnout“. Jestliže používáte notebook a nikoliv stolní počítač , tak zde budete mít možnost volby chování jak pro případ, kdy notebook běží na baterii, tak pro případ, kdy je notebook napájen ze sítě.
 6. Tabulátorem přejděte na tlačítko „Uložit změny“ a mezerníkem jej aktivujte.
 7. Pomocí Alt + tabulátor se přepněte do okna „Možnosti napájení“ a klávesami Alt + F4 jej zavřete.

 MicrosoftTipyWindowsWindows 10


Adam Samec
Jako nevidomý se zajímám o asistivní technologie pro zrakově postižené. Pracuji jako lektor a tester přístupnosti v Tyflokabinetu Praha. Mým hlavním zaměstnáním je však pozice programátora, konzultanta a testera přístupnosti v Microsoftu. V článcích se zaměřuji především na produkty značky...