Inkluzivní vzdělávání – zajištění účasti osob se zdravotním postižením na neformálním vzdělávání dospělých (IEDA): Newsletter č. 1

Cílem projektu Inkluzivní vzdělávání: zajištění účasti osob se zdravotním postižením na neformálním vzdělávání dospělých (IEDA) je vytvořit model spolupráce mezi poskytovateli neformálního vzdělávání dospělých, odborníky na asistivní technologie a odborníky na integraci osob se zdravotním postižením. Spolupráce těchto zúčastněných stran na národní úrovni významně přispívá ke zvýšení účasti osob se zdravotním postižením na neformálním vzdělávání dospělých.

Výstupy projektu nabízí strukturovaný model vzdělávání, zahrnující doporučené metody a postupy, informace o asistivních technologiích a jejich využití, a příručku s uceleným souhrnem všech důležitých poznatků.

O aktuálním dění v projektu a jeho výstupech se můžete dočíst v aktuálním čísle projektového newsletteru.

IEDA je Erasmus+ projekt, pod jehož hlavičkou vzniká strukturovaný model integrace osob se zdravotním postižením do neformálního vzdělávání dospělých. Ten může
poskytovatelům neformálního vzdělávání posloužit jako základ budoucího zavádění inkluzivních postupů.

Náš strukturovaný model zahrnuje tři projektové výstupy

 • Studijní program pro školení o metodách a přístupech k výuce osob se zdravotním postižením v neformálním vzdělávání dospělých.
 • Studijní program pro školení o používání asistenčních technologií v neformálním vzdělávání dospělých.
 • Komplexní příručka o integraci osob se zdravotním postižením do neformálního vzdělávání dospělých.

Cílové skupiny projektu:

 • Odborníci a praktici z oblasti neformálního vzdělávání a příbuzných oborů.
 • Poskytovatelé služeb pro osoby se zdravotním postižením.
 • Lidé s postižením.
 • Jak postupují práce na výstupech?

  Po rozsáhlém výzkumu partneři v současné době dokončují studijní programy a příručku. Každý podle svých odborných znalostí přispěl ke vzniku materiálů, které jsou užitečné pro školitele/ poskytovatele služeb pro lidi se zdravotním postižením. Pro nás jako pro členy konsorcia je nesmírně důležité, aby materiály, které jsme vytvořili, byly co nejpřístupnější také lidem se zdravotním postižením. Proto je průběžně zapojujeme do procesu recenzování.

  Členové konsorcia probrali pokrok v projektových pracech na svém posledním nadnárodním setkání ve Vídni, které hostila společnost Orient Express. Vyměňovat si nápady a osvědčené postupy, které posílí kvalitu projektu IEDA, považujeme za velmi důležité! Partneři se dohodli, že všechny materiály budou připraveny do konce května a budou k přeloženy do jazyků zapojených zemí. Zůstaňte naladěni!

  IEDA Newsletter 1 - Česká republika (pdf; 500 kB)IEDA


Radek Pavlíček
Radek se přístupnosti a informačním a komunikačním technologiím pro uživatele s těžkým postižením zraku věnuje od roku 1998. Je duchovním otcem portálu Pélion, řídí a koordinuje veškeré aktivity s ním související a dělá maximum pro to, aby Pélion přispíval ke...