Inkluzivní vzdělávání – zajištění účasti osob se zdravotním postižením na neformálním vzdělávání dospělých (IEDA): Newsletter č. 2

Cílem projektu Inkluzivní vzdělávání: zajištění účasti osob se zdravotním postižením na neformálním vzdělávání dospělých (IEDA) je vytvořit model spolupráce mezi poskytovateli neformálního vzdělávání dospělých, odborníky na asistivní technologie a odborníky na integraci osob se zdravotním postižením. Spolupráce těchto zúčastněných stran na národní úrovni významně přispívá ke zvýšení účasti osob se zdravotním postižením na neformálním vzdělávání dospělých.

Výstupy projektu nabízí strukturovaný model vzdělávání, zahrnující doporučené metody a postupy, informace o asistivních technologiích a jejich využití, a příručku s uceleným souhrnem všech důležitých poznatků.

O aktuálním dění v projektu a jeho výstupech se můžete dočíst v aktuálním čísle projektového newsletteru.

Dokončení strukturovaného modelu

1. Metody a postupy

Tento studijní plán nabízí poznatky o organizačních, personálnícha technicko-technologických rovinách vzdělávacího procesu.
Je určen především odborníkům v oblasti neformálního vzdělávání a organizacím neformálního vzdělávání dospělých,jejichž cílem je vytvářet a realizovat inkluzivní vzdělávací programy. Přínosný však může být i pro další odborníky.
Studijní plán se zaměřuje na praktické způsoby, jak mohou poskytovatelé neformálního vzdělávání dospělých zvýšit přístupnost svých vzdělávacích programů.

2. Asistivní technologie

Tento studijní program poskytuje systematický přehled asistivních technologií s ohledem na typ postižení. Nabízí také informace o možnostech jejich pořízení a školení v oblasti asistivních technologií. Nedílnou součástí plánu je univerzální design, myšlenka, která podporuje vytváření technologií přístupných všem bez ohledu na (ne)existenci postižení. Studijní program je určen především odborníkům v oblastineformálního vzdělávání dospělých a organizacím poskytujícím neformální vzdělávání. Program zvyšuje kompetence odborníků, ale také nepřímo posiluje kapacity organizací sdílením znalostí.

3. Příručka

Příručka nabízí ucelený souhrn všech důležitých poznatků, které mohou usnadnit začlenění osob se zdravotním postižením do vašich seminářů, kurzů a školení. Příručka vychází z odborných znalostí tří klíčových skupin pro začleňování osob se zdravotním postižením do neformálního vzdělávání dospělých (odborníků na asistivní technologie, odborníků na inkluzi a poskytovatelů neformálního vzdělávání dospělých).

Závěrečné konference

Příručka nabízí ucelený souhrn všech důležitých poznatků, které mohou usnadnit začlenění osob se zdravotním postižením do vašich seminářů, kurzů a školení. Příručka vychází z odborných znalostí tří klíčových skupin pro začleňování osob se zdravotním postižením do neformálního vzdělávání dospělých (odborníků na asistivní technologie, odborníků na inkluzi a poskytovatelů neformálního vzdělávání dospělých).

IEDA Newsletter 2 - Česká republika (pdf; 500 kB)IEDA


Radek Pavlíček
Radek se přístupnosti a informačním a komunikačním technologiím pro uživatele s těžkým postižením zraku věnuje od roku 1998. Je duchovním otcem portálu Pélion, řídí a koordinuje veškeré aktivity s ním související a dělá maximum pro to, aby Pélion přispíval ke...