Jak opravit špatnou hlasovou odezvu při editaci buněk v Excelu s odečítačem obrazovky

Dnes čtenářům Pélionu nabízíme jeden krátký tip pro vyřešení problému, se kterým se na nás poměrně často obrací. Ten spočívá ve špatné odezvě při editaci obsahu buňky, kdy při pohybu po pomocí kurzorových šipek čte odečítač obrazovky stále dokola celý obsah buňky.

Oprava je velmi snadná a spočívá ve vypnutí provádění úprav přímo v buňce. Toto nastavení najdete v menu Soubor > Možnosti aplikace Excel > Upřesnit > Umožnit úpravy přímo v buňce. Tuto položku je třeba mezerníkem odškrtnout a dialogové okno ukončit tlačítkem O.K. Od této chvíle bude odečítač obrazovky při pohybu po znacích poskytovat relevantní hlasovou odezvu, tj. číst pouze ty položky, které číst má.ExcelJAWSWindowsWindows 10


Radek Pavlíček
Radek se přístupnosti a informačním a komunikačním technologiím pro uživatele s těžkým postižením zraku věnuje od roku 1998. Je duchovním otcem portálu Pélion, řídí a koordinuje veškeré aktivity s ním související a dělá maximum pro to, aby Pélion přispíval ke...