Jak v JAWSu upravit hlasové schéma, aby indikoval velká písmena jinak než zvýšením hlasu

Odečítací program JAWS na velká písmena standardně upozorňuje změnou výšky hlasu. Každému uživateli ale nemusí tento způsob oznamování velkých písmen vyhovovat.

Jak postupovat, pokud chci být na velká písmena upozorňován například hláškou „velké“ či přehráním nějakého zvuku?

Nastavení pro všechny aplikace s výjimkou Microsoft Wordu

 1. Vstupte do menu JAWS pomocí JAWSKey+J.
 2. Zvolte podmenu Nástroje.
 3. Zde Centrum nastavení.
 4. V otevřeném okně přejděte stiskem TAB do stromového seznamu.
 5. Písmenem „s“ nebo šipkou dolů přejděte na „Schémata řeči“.
 6. Šipkou vpravo rozbalte větev.
 7. Šipkou dolů přejděte na „Upravit schémata“ a mezerou potvrďte.
 8. V otevřeném okně přejděte tabulátorem na tlačítko „Upravit vybrané schéma“ a mezerníkem ho potvrďte.
 9. V otevřeném okně přejděte pomocí SHIFT+TAB na kartu Obecné.
 10. Šipkou vpravo přejděte na kartu „Různé“.
 11. Jedním stiskem klávesy tabulátor přejděte do seznamu.
 12. Šipkou dolů přejděte na položku „Velké, Chování: přečíst text …“.
 13. Stiskem jednoho tabulátoru přejděte na přepínač, kde šipkou dolů vyberte volbu „Ohlásit položku“.
 14. Tabulátorem přejděte do editačního pole „Text“ a zapište slovo „velké“ (bez uvozovek).
 15. Tabulátorem přejděte na tlačítko OK a potvrďte ho mezerníkem.
 16. V dalším dialogu přejděte opět na tlačítko OK a potvrďte.
 17. Budete dotázáni na uložení změn – potvrďte tlačítkem Ano.
 18. Další dotaz se ptá, zda má být toto schéma výchozí pro všechny aplikace – opět potvrďte tlačítkem Ano.
 19. Tabulátorem přejděte na OK a potvrďte.

Nastavení pro Microsoft Word

Pokud chcete nastavení změnit pro Microsoft Word, místo bodů 1 a 3 spusťte Centrum nastavení přímo z Wordu klávesovou zkratkou JAWSKey+6 (žet) a upravte zde schéma s názvem „Klasické pro Word“; další body jsou stejné.

Nastavení zvuku místo slova

Krom slovního upozornění výrazem „velké“ lze ve schématu řeči alternativně nastavit upozornění zvukem – v kroku 13 stačí šipkou nahoru zvolit příslušnou polohu přepínače a následně místo zadání textu k vyslovení vybrat zvukový soubor.

Schémata řeči v JAWSu

Další informace o nastavení schémat řeči v odečítacím programu JAWS najdete v článku Schémata řeči, který je součástí tutoriálu Surfování po internetu s JAWS a MAGic.Freedom ScientificJAWSTutoriályWord


Michal Jelínek
Jmenuji se Michal Jelínek a pracuji ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých jako lektor elektronických pomůcek pro zrakově postižené. Zároveň připravuji na stejnou dráhu nové lektory, kteří pak školí ve svých organizacích. Neučím s technikou jen dospělé, ale také informatiku...