Klávesové zkratky pro iOS a VoiceOver

Tento článek je souhrnem klávesových zkratek pro mobilní zařízení iPhone a iPad zaměřený na uživatele vestavěného odečítače VoiceOver, kteří používají hardwarovou QWERTZ klávesnici.

V níže uvedených zkratkách se vyskytuje označení klávesa VoiceOveru nebo jen VO. To znamená, že u takové klávesové zkratky musíte na místě značení VO stisknout Ctrl + Alt, čili například VO + F znamená, že musíte stisknout Ctrl + Alt + F . Případně lze v Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Modifikační klávesy zvolit, aby jako klávesa VO fungovala také klávesa Caps lock. Námi zmíněná zkratka bude tedy poté znamenat Caps lock + F.

Chybné chování klávesy Caps lock

Jestliže si v Nastavení zvolíte Caps lock jako modifikační klávesu VoiceOveru, tak se psaní velkých písmen bude přepínat stisknutím klávesy Caps lock rychle dvakrát po sobě. Avšak kvůli jisté chybě ve VoiceOveru toto neplatí vždy, například při psaní do vyhledávacího pole vyvolaného zkratkou VO + F se psaní velkých písmen bude přepínat chybně stejně jen jedním stiskem Caps locku. Kromě toho každý jednotlivý stisk Caps locku bude chybně obracet chování jednoznakové rychlé navigace, takže se můžete setkat s tím, že se vám bez zjevného důvodu například rychlá navigace po nadpisech písmenem H začne pohybovat opačným směrem.

Neúplná podpora české klávesnice

Další nepříjemností je fakt, že VoiceOver není plně přizpůsobený české klávesnici, což se projevuje tím, že některé příkazy na ní nejdou vyvolat, protože používají speciální znaky a kombinace kláves, které na české klávesnici nelze zadat. Pokud je tím některá níže uvedená zkratka postižena, tak je u ní dovětek „Funguje jen na anglické klávesnici“. V lepším případě takové zkratky sice vyvolat jdou, ale vyžadují krkolomné klávesové kombinace. Naštěstí toto je případ jen některých spíše okrajových zkratek. Nicméně například klávesy s čísly 1 až 6, které při zapnuté jednoznakové rychlé navigaci slouží pro skákání po nadpisech úrovně 1 až 6, jsou touto chybou dotčeny a zabraňují tak pohodlné navigaci po nadpisech určité úrovně.

Nemožnost vyvolat některé příkazy na české klávesnici bohužel nejde spolehlivě obejít ani dočasným přepnutím na anglickou klávesnici, protože při přepnutí jazyka se někdy klávesové zkratky stále chovají jako byste jazyk klávesnice nezměnili.

Rychlá navigace

Některé klávesové zkratky mají své ekvivalenty při zapnuté rychlé navigaci. To je režim, který se přepíná současným stiskem klávesových šipek doleva a doprava. V režimu rychlé navigace některé klávesové příkazy vyžadují méně kláves. Typicky například přesun na následující nebo předchozí položku nevyžaduje stisk klávesy VO, nýbrž stačí používat jen klávesovou šipku doprava respektive doleva. Avšak pokud se chceme pohybovat kurzorem v textových polích, tak musíme rychlou navigaci vypnout, případně se vypne sama, jestliže textové pole aktivujeme současným stiskem klávesové šipky nahoru a dolů.

Jestliže má některá klávesová zkratka svůj ekvivalent při zapnuté rychlé navigaci, tak je v tabulce klávesových zkratek níže uveden.

Klávesové zkratky VoiceOveru

Navigace a čtení

 

PříkazKlávesy při rychlé navigaciKlávesy bez rychlé navigace
Zapnout nebo vypnout rychlou navigaciŠipka vlevo + šipka vpravoŠipka vlevo + šipka vpravo
Přesunout na další / předchozí položkuŠipka vpravo / vlevoVO + šipka vpravo / vlevo
Aktivovat vybranou položkuŠipka nahoru + šipka dolůVO + mezerník
Další / předchozí nastavení rotoruŠipka nahoru + šipka vpravo / vlevoVO + Command + šipka doprava / doleva
Další / předchozí položka dle nastavení rotoruŠipka dolů / nahoruVO + šipka dolů / nahoru
Přesunout na první / poslední položkuCtrl + šipka nahoru / dolůNení
Přesunout do dalšího / předchozího kontejneruCtrl + šipka doprava / dolevaNení
Rolovat o jednu stránku v příslušném směruAlt + šipka nahoru / dolů / doleva / dopravaNení

 

PříkazKlávesy
Zapnout režim nápovědy pro klávesniciVO + K
Vypnout režim nápovědy pro klávesniciEscape
Číst od aktuální položkyVO + A
Číst od začátkuVO + B
Pozastavit nebo pokračovat ve čteníCtrl
Přejít na předchozí obrazovkuEscape
Aktivovat tlačítko PlochyVO + H
Spustit nebo zastavit aktuální akci (zvedne nebo položí hovor, pozastaví nebo spustí přehrávání hudby či videa, zahájí nebo ukončí diktování apod.)VO + pomlčka
Poklepat a přidržet aktuální položku (Například v Safari, když použijete na tlačítku Zpět, tak se otevře historie prohlížení. Když použijete na tlačítku Zobrazit záložky nebo na tlačítku Panely, tak se otevře nabídka rychlých akcí. V Mailu, pokud použijete na tlačítku Sestavit, tak se otevřou koncepty.)VO + Shift + M
3D Touch klepnutíVO + Shift + F
Hledat položku na obrazovce nebo v textovém poli podle jejího textuVO + F (při zadávání hledaného textu lze šipkou nahoru nebo dolů vybrat dříve hledaný text)
Přesunout kurzor VoiceOveru na další / předchozí nalezenou položkuVO + G / VO + Shift + G
Zobrazit seznam položek na obrazovceVO + I
Přejít do stavového řádkuVO + M
Otevřít Oznamovací centrum (funguje asi jen na klávesnicích od Applu)Fn + VO + šipka nahoru
Otevřít Ovládací centrum (funguje asi jen na klávesnicích od Applu)Fn + VO + šipka dolu
Přejít na související obsahVO + j
přesunout zaměření na aplikaci na levé / pravé straně obrazovky. Dostupné jen na modelech iPadu, které podporují funkci Slide Over nebo Split View. (Funguje jen na anglické klávesnici.)VO + levá/pravá hranatá závorka
Přečíst aktuální řádekVO + L
Přečíst aktuální položku (v textovém poli přečte aktuální slovo)VO + W
Přečíst aktuální znak (pouze v textových polích)VO + C
Přečíst informace o položce (stejné jako klepnutí třemi prsty)VO + F3
Přečíst informace o položce zaměřené z klávesniceVO + f4
Přečíst podrobné informace o položce zaměřené z klávesniceVO + F4 + F4
Přečíst vybraný textVO + F6
Přečíst informace o formátování textuVO + T
Přečíst URL adresu odkazuVO + Shift + U
Přečíst nápovědu k položceVO + Shift + N
Zkopírovat poslední vyslovený text do schránkyVO + Shift + C

Práce s tabulkami

PříkazKlávesy
Přečíst rozměry tabulky. Stiskne-li se dvakrát, přečte souřadnice aktuální buňky.VO + Shift + T
Přečíst záhlaví sloupce (musíte stát v tabulce). Stiskne-li se dvakrát, přečte zbývající část aktuálního sloupce.VO + C
Přečíst záhlaví řádku. Stiskne-li se dvakrát, přečte zbývající část aktuálního řádku.VO + R

Nastavení VoiceOveru

PříkazKlávesy
Otevřít nastavení VoiceOveruVO + F8
Zapnout nebo vypnout jednoznakovou rychlou navigaciVO + Q
Zapnout nebo vypnout clonu obrazovkyVO + F11
Zapnout nebo vypnout čteníVO + S
Zapnout nebo vypnout zámek modifikačních kláves VoiceOveru. Zámek způsobí, že u klávesových zkratek VoiceOveru nemusíte držet Ctrl + Alt nebo Caps Lock. (Funguje jen na anglické klávesnici.)VO + středník
Nastavit popis k aktuální položce. (Funguje jen na anglické klávesnici.)VO + lomítko

 

Rychlý pohyb na webu

Aby klávesy uvedené níže ve sloupci „Klávesy při rychlé navigaci“ fungovaly, je třeba, aby kromě rychlé navigace byla zapnutá také jednoznaková rychlá navigace, kterou lze zapnout nebo vypnout klávesami VO + Q.

Uvedené klávesy slouží pro přesun na následující položku daného typu. Pro přesun na předchozí položku přidejte klávesu Shift. Výjimkou jsou klávesy pro pohyb po nadpisech úrovně 1 až 6, kde to takto jednoduše na české klávesnici nefunguje.

Typ položkyKlávesy při rychlé navigaciKlávesy bez rychlé navigace
NadpisyHVO + Shift + Command + H
Další nadpis úrovně 1 až 6Shift + 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6Není
Předchozí nadpis úrovně 1 až 6Shift + paragraf / Alt + E s háčkem / Alt + S s háčkem/ Alt + C s háčkem / Shift + rovnítko / Alt + Z s háčkemNení
Stejná úroveň nadpisuNeníVO + Shift + Command + M
OdkazyLVO + Shift + Command + L
Navštívené odkazyNeníVO + Shift + Command + V
Položky formulářeCVO + Shift + Command + J
TlačítkaBNení
Textová poleRNení
Orientační bodyWNení
TabulkyTVO + Shift + Command + T
Sloupec tabulkyNeníVO + Shift + Command + Y
SeznamyXVO + Shift + Command + X
ObrázkyIVO + Shift + Command + G
RámyNeníVO + Shift + Command + F
Pravopisné chybyNeníVO + Shift + Command + E
Tučný textNeníVO + Shift + Command + B
Text kurzívouNeníVO + Shift + Command + I
Podtržený textNeníVO + Shift + Command + U
Prostý textNeníVO + Shift + Command + P
Neodkazový textSNení
Položky stejného typuMVO + Shift + Command + S
Odlišná položkaNeníVO + Shift + Command + D
Změna písmaNeníVO + Shift + Command + O
Změna barvyNeníVO + Shift + Command + K
Změna styluNeníVO + Shift + Command + C
Blokové citaceNeníVO + Shift + Command + Q
Blokové citace stejné úrovněNeníVO + Shift + Command + W

Pohyb v textu a jeho úprava

Níže uvedené klávesy fungují, pokud je textové pole aktivní a rychlá navigace vypnuta.

PříkazKlávesy
Přesunout kurzor o jeden znak zpět / vpředŠipka vlevo / vpravo
Přesunout kurzor o jeden řádek nahoru / doluŠipka nahoru / dolů
Přesunout kurzor na nejbližší začátek slova před kurzorem / konec slova za kurzoremAlt + šipka vlevo / vpravo
Přesunout kurzor na nejbližší začátek odstavce před kurzorem / konec odstavce za kurzoremAlt + šipka nahoru / dolů
Přesunout kurzor na začátek / Konec řádkuCommand + šipka vlevo / vpravo nebo Ctrl+ šipka vlevo / vpravo
Přesunout kurzor na začátek / Konec textového poleCommand + šipka nahoru / dolů nebo Ctrl + šipka nahoru / dolů. Varianta s klávesou Command navíc přečte celý úsek přeskočeného textu.
Označit úsek textuShift + výše uvedené klávesy pro pohyb
Smazat slovo před kurzoremAlt + Delete
Smazat text před kurzorem až po začátek řádkuCommand + Delete
Smazat text za kurzorem až po konec řádkuCtrl + K
Vybrat všeCommand + A
VyjmoutCommand + X
KopírovatCommand + C
VložitCommand + V
Vrátit poslední akciCommand + Z
Opakovat poslední akciShift + Command + Z
TučnéCommand + B
KurzívaCommand + I
PodtrženéCommand + U

Obecné klávesové zkratky

PříkazKlávesy
Zobrazit seznam klávesových zkratek dostupných v daný moment. Neobsahuje ale všechny zkratky, záleží totiž např., v jaké části aplikace se nacházíte a nezahrnuje některé obecné zkratky. Dostupné jen na iPadu.Podržení klávesy Command
Přepnout jazyk klávesniceCtrl + mezerník
Přejít do nebo opustit Spotlight vyhledávání. Někdy nefunguje, nepřišel jsem na to kdy.Command + mezerník
Přejít na plochu. Nefunguje mi v momentě, kdy mi nefunguje ani předchozí zkratka.Command + H
Zobrazit Dock. Funguje jen na iPadu.Command + D
Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi. Funguje jen na iPadu.Command + tabulátor nebo Command + Shift + tabulátor
Uvolnit operační paměť ukončením všech spuštěných aplikacíPodržení vypínacího tlačítka po dobu asi pěti sekund, než se zobrazí obrazovka pro vypnutí, a poté asi sedm sekund podržet tlačítko Plochy.
Vynutit restartování zařízeníPodržení tlačítka Plochy po dobu asi tří sekund, poté přistisknout vypínací tlačítko a obě tlačítka držet asi deset sekund
Pořídit snímek obrazovky a uložit ho do alba „Snímky obrazovky“ v aplikaci FotkyTlačítko Plochy + tlačítko pro vypnutí nebo zamknutí zařízení
Zobrazit obrazovku pro případ pohotovostiŠestkrát rychle za sebou stisknout vypínací tlačítko
Zapnout nebo vypnout uzamčení orientace obrazovky, pokud toto chování máte nastavené pomocí Nastavení > Obecné > Přepínač na straně > Uzamčení rotace. Dostupné jen na některých modelech iPadu.Přepínač na straně zařízení

Klávesové zkratky aplikací

Safari

PříkazKlávesy
Otevřít nový panelCommand + T
Zavřít aktuální panelCommand + W
Přejít do adresního a vyhledávacího řádkuCommand + L
Znovu načíst stránkuCommand + R
Zastavit načítání stránkyCommand + tečka
Přejít na předchozí / další stránku v historiiCommand + u s čárkou / Command + pravá kulatá závorka
Přejít na další panelCtrl + tabulátor
Přejít na předchozí panelCtrl + Shift + tabulátor
Zobrazit otevřené panely. Dostupné jen na iPadu. Funguje jen na anglické klávesnici.Command + Shift + zpětné lomítko nebo Ctrl + Shift + zpětné lomítko
Zapnout nebo vypnout režim čtečkyCommand + Shift + R
Vyhledávání na stránce. V Safari je ale užitečnější použít VoiceOverové vyhledávání VO + f, protože to přímo přesouvá kurzor VoiceOveru na nalezenou položku, kdežto při Safari vyhledávání je ještě třeba na obrazovce prstem vypátrat, na jaký nalezený text Safari pouze nascrollovalo okno prohlížeče.Command + F
Další / předchozí výskyt hledaného textu na stránce.Command + G / Command + Shift + G

Mail

Zkratky pro operace se zprávou, například Označení zprávy jako přečtená, fungují, jen když je zpráva otevřená. Bohužel tedy nefungují, pokud je zpráva jenom vybrána v seznamu zpráv.

 

PříkazKlávesy
Nová zprávaCommand + N
Odeslat rozepsanou zprávuCommand + Shift + D
OdpovědětCommand + R
Odpovědět všemCommand + Shift + R
PřeposlatCommand + Shift + F
Přepnout označení zprávy jako nepřečtenáCommand + Shift + U
Přepnout označení zprávy značkouCommand + Shift + L
Přesunout zprávu do nebo z nevyžádané poštyCommand + Shift + J
Zapnout nebo vypnout filtr zprávCommand + L
Minimalizovat nebo otevřít rozpracovaný konceptCommand + M
Smazat zprávu. Dostupné asi jen na iPadu.Delete
Přijmout novou poštu v právě otevřené schránceCommand + Shift + N
Přejít do pole hledání ve schránce (je třeba mít otevřenou nějakou schránku)Command + Alt + F
Přejít na další nebo předchozí zprávu v momentě, kdy máte nějakou zprávu otevřenou a stojíte v jejím obsahu. Na iPadu to však má jinou funkci: vrátí se do seznamu zpráv nebo zpět do otevřené zprávy.Alt + šipka doleva/doprava
Přejít na další/předchozí zprávu v momentě, kdy máte nějakou zprávu otevřenou. Dostupné asi jen na iPadu.Command + šipka dolu /nahoru
Přidat příjemce skryté kopieCommand + Alt + B

Zprávy

PříkazKlávesy
Vytvořit novou zprávu.Command + N
Odeslat rozepsanou zprávuEnter

 

Vložit nový řádeAlt + Enter

Poznámky

PříkazKlávesy
Přidat novou poznámkuCommand + N
Vytvořit seznam úkolůCommand + Alt + L
Přepnout zaškrtnutí položky seznamu úkolů, ve které právě stojí textový kurzorCommand + Shift + U
Nastavit styl textu na NázevCommand + Alt + T
Nastavit styl textu na NadpisCommand + Alt + H
Nastavit styl textu na Běžný textCommand + Alt + B
Přejít do vyhledávání v poznámkáchCommand + f

Připomínky

PříkazKlávesy
Přidat novou připomínku.Command + N

Kontakty

PříkazKlávesy
Nový kontaktCommand + N
Přejít do pole hledání v kontaktechCommand + F
Uložit změny v upravovaném kontaktu a ukončit režim úprav (funguje jen při provedení nějakých změn)Command + S

Kalendář

PříkazKlávesy
Přidat novou událostCommand + N
Přejít do vyhledávání v kalendáříchCommand + F
Přejít na zobrazení dnešního dneCommand + T
Přejít na zobrazení dne / týdne / měsíce / roku. Dostupné asi jen na iPadu.Command + 1 / 2 / 3 / 4
Aktualizovat kalendářeCommand + R

Fotoaparát

PříkazKlávesy
Pořídit snímek nebo zahájit či zastavit nahrávání videaTlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti

Aplikace balíku iWork

Aplikace od Googlu

Google Chrome

Předností prohlížeče Google Chrome jsou některé užitečné klávesové zkratky, které bychom v prohlížeči Safari jen marně hledali. Jestliže už Google Chrome používáte na počítači, tak jeho používání také na iPhonu nebo iPadu může dávat dobrý smysl, jelikož lze využít synchronizace záložek, historie prohlížení, otevřených panelů a přihlašovacích údajů.

PříkazKlávesy
Otevřít nový panelCommand + T
Otevřít nový panel v anonymním režimuCommand + Shift + N
Zavřít aktuální panelCommand + W
Znovu otevřít naposledy zavřený panelCommand + Shift + T
Přejít do adresního a vyhledávacího řádkuCommand + L
Přidat aktuální stránku do záložekCommand + D
Znovu načíst stránkuCommand + R
Přejít na předchozí / další stránku v historiiCommand + u s čárkou / Command + pravá kulatá závorka
Zobrazit historii prohlíženíCommand + Y
Přesunout se na panel 1 až 8Command + Shift + klávesa s číslem 1 až 8
Přesunout se na poslední panelCommand + Shift + klávesa s číslem 9
Vyhledávání na stránce. V Chromu je ale užitečnější použít VoiceOverové vyhledávání VO + f, protože to přímo přesouvá kurzor VoiceOveru na nalezenou položku, kdežto při Chrome vyhledávání je ještě třeba na obrazovce prstem vypátrat, na jaký nalezený text Chrome pouze nascrolloval okno prohlížeče.VO + f
Další / předchozí výskyt hledaného textu na stránce.Command + G / Command + Shift + G
Otevřít nastaveníCommand + čárka

Některé další aplikace od Googlu

Aplikace od Microsoftu

Messenger od Facebooku

PříkazKlávesy
Vytvořit novou zprávuCommand + N
Přejít do vyhledávání lidí, stránek a skupinCommand + F
Odeslat rozepsanou zprávuEnter
Vložit nový řádek.Shift + Enter

Další funkce pro urychlení psaní

Není od věci poukázat ještě na dvě funkce systému iOS, které vám mohou urychlit psaní textu. První z nich se jmenuje „Náhrada textu“ a spočívá v tom, že si můžete nastavit určitý text, který když napíšete, tak se automaticky nahradí za jiný vámi určený text. Lze tedy nastavit aby se například text „mmm“ po napsání sám nahrazoval třeba za vaši emailovou adresu. Hodit se to tedy může pro usnadnění psaní nějakého složitějšího textu, například vašeho telefonního čísla, podpisu v emailech či při psaní smajlíků, nebo při psaní textu, který si nepamatujete nazpaměť, například čísla bankovního účtu. Nastavení této funkce najdete v Nastavení > Obecné > Klávesnice > Náhrada textu.

Druhá užitečná funkce se jmenuje „Klávesová zkratka tečka“ a při psaní pomocí softwarové klávesnice na displeji umožňuje zadat tečku a mezeru za ní následující rychleji, aniž byste museli přepínat klávesnici na vkládání symbolů, a to tak, že třikrát poklepete na mezerník, neboli vložíte dvě mezery za sebou, které se sami přemění na tečku a mezeru. Toto chování lze případně vypnout nebo zapnout v Nastavení > Obecné > Klávesnice > Klávesová zkratka tečka.AppleiOSiPadiPhoneKlávesové zkratkyVoiceOver


Adam Samec
Jako nevidomý se zajímám o asistivní technologie pro zrakově postižené. Pracuji jako lektor a tester přístupnosti v Tyflokabinetu Praha. Mým hlavním zaměstnáním je však pozice programátora, konzultanta a testera přístupnosti v Microsoftu. V článcích se zaměřuji především na produkty značky...